Oceľ je pre EÚ citlivá záležitosť, zaviedla colné kvóty

03.02.2019 11:40

Európska komisia s účinnosťou od 2. februára zavádza definitívne ochranné opatrenia proti dovozu niektorých výrobkov z ocele.

Opatrenia, o ktorých komisia rozhodla v piatok, nahradia dočasné kroky prijaté v júli 2018. Definitívne opatrenia sa týkajú 26 kategórií výrobkov a sú vo forme colných kvót, po ktorých prekročení sa uplatní clo na úrovni 25 percent.

„Colné kvóty plne zachovávajú tradičnú mieru dovozu do EÚ a budú sa postupne zvyšovať,“ uviedla Európska komisia. Ochranné opatrenia by mali platiť maximálne tri roky, ale v prípade zmeny okolností sa môžu revidovať.

Dôvodom ochrany trhu EÚ pred importom ocele je to, že vzhľadom na dovozné clá, ktoré od marca minulého roka uplatňujú USA, sa stal dovoz ocele na americký trh menej atraktívny. Ukazuje sa preto, že dodávatelia ocele presmerovali čas svojho exportu z USA do Európskej únie. Tento fakt podľa komisie vážne ohrozuje výrobcov ocele v EÚ, ktorí sú v nestabilnej situácii pre pretrvávanie nadmernej kapacity na celosvetovom trhu s oceľou a bezprecedentné množstvo prípadov nekalých praktík niektorých obchodných partnerov.

„Tieto opatrenia sú plne v súlade so záväzkami EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie a boli koncipované tak, aby sa zachoval stály tok dovozu, ktorý zaručuje účinnú hospodársku súťaž na európskom trhu s oceľou,“ uviedla komisia.

.....

VIDEO: Čo čaká 12-tisíc zamestnancov košických oceliarní? Pozrite si video TV Pravda.

#Európska únia #oceľ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku