Priemysel v úvode roka mal vyššie tržby o 15 percent

13.03.2019 10:36

Tržby v priemysle na Slovensku v januári vzrástli medziročne o 15,4 %. Vývoj podľa Štatistického úradu SR ovplyvnil rast v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 22,4 %, priemyselnej výrobe o 20 % a v ťažbe a dobývaní o 10,9 %. Pokles bol v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,2 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov, a to o 51,9 %. Tržby klesli v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,2 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7,1 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5,1 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 5,3 %.

Z ďalších sektorov hospodárstva stúpli v januári medziročne tržby v stavebníctve o 2,7 %. Tržby v doprave a skladovaní sa zvýšili o 9,3 % vplyvom vyšších tržieb vo všetkých činnostiach. Tržby v informačných a komunikačných činnostiach medziročne vzrástli o 8,5 % predovšetkým vplyvom vyšších tržieb v telekomunikáciách o 24,6 % a informačných službách o 15,1 %. Pokles bol len v počítačovom programovaní o 2,7 %.

Vo vybraných trhových službách sa celkové tržby zvýšili o 6,1 %. Vývoj ovplyvnil rast hlavne v administratív­nych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 20,7 %, právnych a účtovníckych činnostiach o 11,1 % a v činnostiach herní a stávkových kancelárií o 6,2 %. Tržby sa znížili v architektonických a inžinierskych činnostiach o 17 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 5 %.

#firmy #priemysel
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku