Štát chce presunúť na dopravné stavby ďalších 250 miliónov eur

27.03.2019 13:40

Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 až 2020 bude zo zdrojov Európskej únie presunutých navyše 250,12 mil. eur.

Tieto finančné prostriedky pôjdu na rozvoj dopravnej infraštruktúry a podporu moderných spôsobov dopravy. Vláda v stredu schválila predbežný návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na prerozdelenie výkonnostnej rezervy do uvedeného operačného programu v pôsobnosti rezortu dopravy. Zmeny musí ešte schváliť Európska komisia.

„Financie z európskych fondov, ktoré sú určené pre Slovensko, sa nestratia. Ide o možnosť preprogramovať, resp. navýšiť financie do tých operačných programov a ich prioritných osí, ktoré sa dobre a najmä zmysluplne čerpajú,“ informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. „Prioritou Slovenska je dobudovať a opravovať cesty a diaľnice,“ uviedol vicepremiér.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek poznamenal, že čerpanie európskych financií aj zazmluvňovanie projektov v OPII sú nadpriemerné. „Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou v najslabších regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že na ne získame aj ďalšie finančné zdroje,“ dodal minister dopravy. OPII má v súčasnosti alokovaných zo zdrojov Európskej únie 3,949 mld. eur a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 670,14 mil. eur.

Identifikovanie oblastí v rámci OPII, ktoré budú podporené, je podľa úradu vicepremiéra reakciou na rôzne iniciatívy Európskej komisie na Slovensku. Ide najmä o podporu nových oblastí v doprave, čiže o inovatívne a udržateľné riešenia, podporu dopravy ako hybnej sily transformácie hornej Nitry, ako aj rozvoj Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

Európska komisia bude v tomto roku skúmať, ako výkonné sú operačné programy na Slovensku. Urobí tak na základe informácií o stave dosiahnutých merateľných ukazovateľov a ich čiastkových cieľov vo výročných správach o vykonávaní operačných programov za rok 2018. Tie musia všetky riadiace orgány, teda jednotlivé ministerstvá, predložiť komisii najneskôr do 30. júna 2019. Riadiaci orgán Operačného programu Rybné hospodárstvo, a to je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tak musí spraviť už do 31. mája.

.....

VIDEO: Dva dlhšie tunely namiesto dvoch kratších. Kedy sa začne stavať úsek v Turci a v Liptove? Ako to bude s tunelom Korbeľka? Pozrite si vizualizácie diaľnice z Turian do Hubovej, ktorá bude posledným chýbajúcim diaľničným kúskom na trase Bratislava – Košice.

#eurofondy #doprava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku