Inflácia na Slovensku v marci stúpla na 2,7 %

15.04.2019 09:53

V marci 2019 sa v porovnaní s marcom 2018 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %.

Vzrástli ceny v odboroch alkoholické nápoje a tabak o 4,4 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 4,2 %, reštaurácie a hotely o 3,7 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,1 %, rozličné tovary a služby o 2,9 %, zdravotníctvo o 2,1 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %, odevy a obuv o 1 %, doprava, vzdelávanie zhodne o 0,9 %, pošty a spoje o 0,8 %, rekreácia a kultúra o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny sa v marci v porovnaní s februárom v úhrne zvýšili o 0,6 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 2,5 %, alkoholické nápoje a tabak, odevy a obuv zhodne o 1,6 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %, rozličné tovary a služby o 0,4 %, zdravotníctvo, reštaurácie a hotely zhodne o 0,3 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 0,2 %. Znížili sa ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti; rekreácie a kultúry zhodne o 0,2 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny za pošty a spoje, vzdelávania.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %.

Index spotrebiteľských cien v marci oproti februáru vzrástol v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,6 %, domácnostiach dôchodcov o 0,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v marci 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3 %, nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,3 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 %, nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.

#inflácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku