Z II. piliera nemôžete vystúpiť, upozorňuje Sociálna poisťovňa sporiteľov

23.05.2019 17:53

Vystúpenie z 2. piliera v súčasnosti legislatíva neumožňuje. Osobám, ktoré uzatvorili s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa automaticky postupuje na ich účty v príslušných spoločnostiach časť poistného odvádzaného na starobné poistenie.

V súčasnosti tento príspevok predstavuje 4,75 % z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu) a Sociálna poisťovňa nemôže jeho postupovanie zastaviť len preto, že si to sporiteľ žiada. Vystúpiť z 2. piliera bolo možné naposledy v období od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015, kedy bola táto možnosť legislatívne upravená.

„Vstup do 2. piliera je rovnako upravený zákonom. Začať sporiť si na svoj dôchodok môžu osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 35 rokov, a ktoré už sú, respektíve v minulosti boli dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, pričom pri vzniku prvého dôchodkového poistenia im poisťovňa zasiela o tejto skutočnosti informáciu,“ informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Rozhodnutie je na ich vôli, pričom rozhodnúť sa môžu kedykoľvek do dosiahnutia hraničného veku, ich rozhodnutie je potom ale nemenné.

K 30. aprílu 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 1 512 402 spo­riteľov, za ktorých postupovala príspevky do šiestich dôchodkových správcovských spoločností. Od začiatku roka do konca apríla postúpila na ich účty príspevky v celkovej sume 246 038 000 eur.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.

#dôchodok #II. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku