Čechov s exekúciami je 820-tisíc, ťažkosti robí neúmerné navýšenie dlhov

25.05.2019 09:55

Príčinou vysokého počtu Čechov v exekúcii, ktorých je vyše 820 000, bolo najmä neúmerné navyšovanie pôvodných dlhov. K tomu dochádzalo pre vysoké odmeny advokátov, nadužívanie rozhodcovských doložiek alebo nedostatočnú reguláciu poskytovania spotrebiteľských úverov.

Zhodli sa na tom odborníci na sympóziu Exekúcia v Česku, ktoré v piatok usporiadala Česká asociácia veriteľov. Na to, akým spôsobom súčasné fungovanie exekúcií upraviť, sa ale názory líšia.

„Som rád, že sa odborníci z radov zákonodarcov aj právnického stavu zhodli na tom, že aj naďalej musí platiť pravidlo, že dlhy sa majú platiť. Značná zhoda panovala tiež pri pomenovaní príčin súčasného vysokého počtu zadlžených českých občanov a potrebe tento problém čo najskôr vyriešiť,“ komentoval závery akcie prezident asociácie Pavel Staněk.

Riaditeľka legislatívneho odboru českého ministerstva spravodlivosti Pavla Belloňová zopakovala, že ministerstvo naďalej vidí riešenie najmä v zlučovaní exekúcií podľa princípu jeden dlžník – jeden exekútor. V rámci prípravy komplexnej novely potom počíta tiež so zavedením povinných preddavkov na náklady exekúcie, ktoré by veritelia museli skladať pred jej začatím, a s automatickým zastavovaním bezvýsledných exekúcií.

Spájanie exekučných konaní vedených na jedného dlžníka u jedného exekútora podporila tiež poslankyňa Kateřina Valachová (ČSSD), ktorá by tento cieľ na rozdiel od ministerstva chcela dosiahnuť presadením tzv. exekútorskej teritoriality. Tá by v praxi znamenala, že by si veriteľ už nemohol vybrať exekútora, ktorého poverí vymáhaním svojej pohľadávky, ten by mu bol prideľovaný podľa miesta trvalého bydliska dlžníka. Túto zmenu dlhodobo presadzuje aj Exekútorská komora ČR.

Zástupcovia veriteľov s ňou nesúhlasia. „Prínosy zavedenia exekútorskej teritoriality by pre dlžníkov boli úplne minimálne, naopak, zásah do práv veriteľov obrovský. Analýzy Ministerstva spravodlivosti ČR aj VŠE v minulosti jasne potvrdili, že by jej presadenie viedlo k výraznému poklesu vymožiteľnosti práva,“ podotkol Staněk.

Predseda podvýboru pre problematiku exekúcií, insolvencií a oddlženie českej Poslaneckej snemovne Marek Výborný (KDU-ČSL) upozornil na stále nevyriešený problém exekúcií, ktoré sa začali na základe spornej praxe rozhodcovských rozhodnutí, ktoré v mnohých prípadoch potvrdzovali vymáhanie aj takýchto dlhov, ktorých náklady a sankcie prevyšovali pôvodnú istinu.

„Dlhy sa majú plniť a na začiatku každej exekúcie je nezaplatený dlh. Ale náklady na vymáhanie a sankcie musia mať spravodlivý limit,“ dodal.

Zástupkyňa Poradne pri finančnej tiesni, ktorá sa dlhodobo venuje pomoci predlženým osobám, Alena Doubková by uvítala najmä zavedenie tzv. chráneného účtu. „Zabránilo by to, aby dlžníci určitý čas zostávali úplne bez peňazí. Zároveň by ich to nemotivovalo, aby utekali do šedej zóny ekonomiky,“ vysvetlila.

Insolvenčná správkyňa Jarmila Veselá poukázala na to, že riešenie dlhových pascí by od 1. júna mala ponúknuť novela insolvenčného zákona, ktorá sprístupní oddlženie viac ľuďom.

České ministerstvo spravodlivosti pripravuje komplexnú úpravu exekučného poriadku, ďalší návrh jeho novelizácie predložili už v minulom roku Piráti. Cieľom prejednávaných zmien je znížiť počet zadlžených osôb, na ktoré je vedená exekúcia, a pomôcť im v návrate do normálneho života.

#Česko #exekúcia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku