V rozpočte sú zmeny, poznačilo ho presúvanie eurofondov

31.05.2019 11:14, aktualizované: 13:57

Parlamentom schválený štátny rozpočet na tento rok bol zmenený už v priebehu 1. štvrťroka. Z 559 aktuálnych zmien bolo ôsmimi rozpočtovými opatreniami presunutých 3,2 miliardy eur v súvislosti s nevyčerpanými eurofondmi.

V minulom roku pritom došlo k viac ako 2700 zmenám rozpočtu. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR s tým, že napriek miernemu zvýšeniu dynamiky čerpania EÚ zdrojov v ostatných mesiacoch existujú riziká a pretrvávajúce problémy, ktoré bránia razantnejšiemu využívaniu fondov pre napĺňanie kľúčových cieľov v oblasti informatizácie spoločnosti, budovaní modernej infraštruktúry či podpore výskumu a inovácií.

Ministerstvo financií uviedlo, že vykonáva zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

„Zmeny v spomínanej oblasti boli požadované zo strany správcov kapitol štátneho rozpočtu, aby plne odrážali plán ich reálneho použitia. Za týmto účelom MF SR pristúpilo k predmetným úpravám rozpočtu,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

Eurofondy treba čerpať razantnejšie

Najväčší balík zdrojov bol presunutý v kapitole rezortu pôdohospodárstva, a to v objeme 1,1 miliardy eur, či v rezorte dopravy v objeme 874 miliónov eur. Vlani bolo obdobným spôsobom presunutých viac ako štyri miliardy eur. NKÚ preto upozorňuje vládu na riziko, ktoré súvisí s ohrozením plného využitia európskej finančnej pomoci.

„Síce v ostatných mesiacoch je možné sledovať mierne zvýšenie dynamiky čerpania EÚ zdrojov, stále však pretrvávajú problémy, ktoré bránia razantnejšiemu využívaniu fondov pre napĺňanie kľúčových cieľov v oblasti informatizácie spoločnosti, budovaní modernej infraštruktúry či podpore výskumu a inovácií,“ upozornil NKÚ.

Rok 2019 je šiestym rokom implementácie programového obdobia 2014 – 2020, v ktorom čerpanie všetkých operačných programov dosiahlo sumu 3,4 miliardy eur, čo predstavuje len 21,4 % z celkovej sumy alokovanej Európskou úniou pre slovenský rozpočet.

Od januára do apríla tohto roka bolo vykonaných 559 rozpočtových opatrení, pričom také množstvo zmien vo schválenom rozpočte štátu považuje kontrolný úrad za slabú stránku celého rozpočtového procesu na strategickej i národnej úrovni. Kontrolóri poukazujú na to, že tento stav je výsledkom nielen nedostatočného plánovania výdavkov v jednotlivých kapitolách. Príjmy boli vyššie o 44,1 milióna eur, výdavky boli medziročne vyššie o 754,8 milió­na eur.

Vysoký deficit je pre splátky za stíhačky

Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu marca 2019 schodok vo výške 1,166 miliardy. eur. Takéto hospodárenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo nárast o 256 %. Jeho zvýšenie podľa NKÚ ovplyvnila najmä prvá splátka za vojenské lietadlá vo výške 451,5 milióna eur a 34,7 milióna eur za školiace a výcvikové aktivity v rezorte obrany. V tomto roku sa predpokladá reálny rast ekonomiky na úrovni 3,5 %, čo predstavuje zmiernenie predpokladov rozpočtu o jeden percentuálny bod.

Spomalenie rastu HDP súvisí okrem iného s negatívnymi vývojom v segmente automobilového priemyslu či znižovaním rastu zahraničného dopytu. To môže mať podľa analytikov NKÚ SR v konečnom dôsledku aj vplyv na vývoj daňových príjmov, napr. daň z príjmov právnických osôb či spotrebné dane. „Súčasný vývoj potvrdzuje vyšší rast inflácie. Na toto riziko upozorňoval kontrolný úrad už vo svojom Stanovisku k návrhu rozpočtu v novembri minulého roku. Pozitívnym signálom je pretrvávajúci rast zamestnanosti a tiež lepšia dynamika v odvetví služieb či stavebníctva,“ dodal NKÚ SR.

#rozpočet #NKÚ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku