Finančníci lobujú za príspevky zamestnávateľov na dlhodobé investičné sporenie

04.06.2019 11:34

Ministerstvo financií SR dalo ranu pre naše budúce dôchodky, tvrdí Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). Ustúpilo totiž od zámeru umožniť zamestnávateľom, aby mohli svojim zamestnancom prispievať na dlhodobé investičné sporenie.

Išlo by tak o konkurenciu voči tretiemu dôchodkovému pilieru, teda voči dobrovoľnému dôchodkovému sporeniu, na ktoré zamestnancovi prispieva jeho zamestnávateľ. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval riaditeľ AOCP Róbert Kopál. „Väčšia konkurencia by znamenala nižšie poplatky a lepšie poskytované služby,“ povedal.

Podľa Kopála je v záujme občanov, aby štát vytvoril konkurenciu voči tretiemu penzijnému pilieru. Ako uviedol, dlhodobé investičné sporenie sa na trhu neujalo aj preto, že na tento produkt v súčasnosti nemôže zamestnancom prispievať ich zamestnávateľ. „Dnes nie je jeden, jediný klient, ktorý by tento produkt mal,“ zdôraznil. Tretí penzijný pilier je pritom podľa Kopála zaujímavý pre zamestnancov práve tým, že na toto sporenie zamestnávateľ svojim zamestnancom prispieva. Dlhodobé investičné sporenie je tak podľa Kopála z tohto hľadiska diskriminované.

Rezort financií mal podľa Kopála v legislatívnom pláne na tento rok vytvoriť konkurenčné prostredie pre tretí penzijný pilier, od tohto zámeru však ustúpil. Ak by mohli zamestnávatelia svojim zamestnancom prispievať aj na dlhodobé investičné sporenie, mohli by občania dosahovať vyššie zhodnotenie prostriedkov určených na budúce dôchodky, tvrdí riaditeľ AOCP.

Slovensko podľa Kopála patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie v celej EÚ. „Je potrebné na to reagovať čím skôr,“ povedal. Upozornil na to, že zvyšovanie dôchodkového veku sa obmedzilo zavedením ústavného stropu na dôchodkový vek a zvýšenie medzigeneračnej solidarity cez vyššie dane a odvody nie je vhodným krokom. Za jediné správne riešenie považuje dlhodobú tvorbu finančných úspor, ktoré sú správne alokované.

Na dlhodobé investičné sporenie môže občan prispievať sumou do 3 000 eur ročne, pričom toto sporenie musí trvať najmenej 15 rokov. Ide o investície do verejne obchodovateľných cenných papierov. Výhodou tohto produktu je, že kapitálový zisk z tejto investície sa nezdaňuje.

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom finančné prostriedky účastníkov spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Vstup do tretieho piliera je povinný len pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce. Pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do tretieho piliera dobrovoľný. Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Ostatní zamestnanci si ako sporitelia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.

#dôchodok #II. pilier #III. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku