Slovenský priemysel sa v júli vrátil k rastu

10.09.2019 11:10

Produkcia v priemysle na Slovensku sa po júnovom medziročnom poklese o takmer dve percentá v júli vrátila k rastu.

Oproti rovnakému obdobu minulého roka totiž po očistení o vplyv počtu pracovných dní stúpla o 2,8 %. V priemere za prvých sedem mesiacov tohto roka tak priemyselná produkcia na Slovensku medziročne stúpla o 4,6 %. Medzimesačne v júli oproti júnu produkcia v priemysle vzrástla o 0,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

„Po prekvapivom júnovom prudkom prepade slovenského priemyslu sa ten v úvode leta predsa len mierne spamätal. Napriek tomu však dynamika medziročného rastu priemyslu stále výraznejšie zaostávala za tempami z úvodu roka,“ konštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Ako doplnil, čísla počas letných mesiacov neraz skresľujú pravidelné dovolenkové odstávky produkcie, ktoré sa nerovnomerne rozkladajú medzi júl a august. „Pre silnejšie závery si preto musíme počkať aj na augustové čísla, ktoré môžu júlovú stabilizáciu priemyslu potvrdiť, ale aj vyvrátiť. Očakávame však, že tento rok mohol byť dovolenkový efekt podobne rozložený ako v minulom roku a august skôr potvrdí mierny rast slovenského priemyslu,“ dodal Koršňák.

Produkcia v priemysle pritom v júli zaznamenala rast aj napriek tomu, že kľúčové odvetvie slovenského priemyslu, automobilová výroba, opäť nerástlo. Z celkového medziročného rastu priemyslu automobilový priemysel v júli ubral vyše jeden percentuálny bod. „Zdá sa teda, že ani produkcia v novej automobilke nebola v posledných mesiacoch schopná prevážiť pokles v už etablovanej časti odvetvia, ktorý zápasí s klesajúcimi predajmi na viacerých európskych trhoch,“ konštatoval analytik. Dôvodom slabších čísel časti automobilového priemyslu v posledných mesiacoch však mohol byť podľa neho aj výrobný cyklus, keď sa niektoré miestne automobilky viac sústredili na prípravu výrobných liniek na produkciu nových modelových radov, či modernizácie starších modelov.

Na druhej strane, priemysel stále prekvapivo ťahá nahor najmä dvojica silných exportných odvetví, a to výroba elektrických zariadení a výroba strojov, ktoré aspoň nateraz odolávajú cyklickému spomaleniu európskych ekonomík a slabnúcemu externému dopytu. Obe odvetvia si aj v úvode leta udržali silné dvojciferné dynamiky medziročného rastu produkcie, pričom dynamika rastu sa v oboch odvetviach dokonca ďalej zrýchľovala. Medziročný rast priemyslu tak tieto dve odvetvia navýšili o takmer štyri percentuálne body.

Júlový vývoj priemyselnej produkcie ovplyvnil medziročný rast produkcie v ťažbe a dobývaní o 14 %, priemyselnej výrobe o 2,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,4 %. V rámci samotnej priemyselnej výroby najvýznamnejšie zvýšenie produkcie zaznamenali výroba elektrických zariadení o 36,8 %, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 19,3 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10,7 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 26,9 % a výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 11,4 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,7 %, výrobe dopravných prostriedkov o 5,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 35,4 %.

V priemere od januára do konca júna medziročne vzrástla produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,5 %, priemyselnej výrobe o 4 % a v ťažbe a dobývaní o 3 %. V priemyselnej výrobe najvýznamnejšie zvýšenie produkcie zaznamenali štatistici vo výrobe dopravných prostriedkov o 9,9 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 20 %, výrobe elektrických zariadení o 22,1 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 9,7 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,2 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,3 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 12,9 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 8,5 %.

#firmy #priemysel
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku