Spoločnosť Nafta začala hľadať ložiská plynu na Ukrajine

18.09.2019 16:33

Slováci začali hľadať ložiská zemného plynu na Ukrajine. Spoločnosť Nafta, ktorá na Slovensku prevádzkuje plynové zásobníky plynu a venuje sa prieskumu a ťažbe uhľovodíkov, začala spolu s firmou Cub Energy Inc. realizovať prvý z troch naplánovaných prieskumných vrtov pri Užhorode. Hĺbka všetkých troch vrtov bude v rozmedzí 1 500 až 1 900 metrov.

„Spoluprácu so spoločnosťou Cub Energy Inc. považujeme za úspešný začiatok našich zahraničných aktivít. Oceňujeme najmä to, že toto partnerstvo dalo príležitosť ukázať naše rozsiahle skúsenosti z oblastí ako geológia, ložiskové inžinierstvo a vŕtanie,“ uviedol na portáli slovenského plynárenského zväzu generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič.

V rámci licencie Užhorod spomínané spoločnosti zrealizovali 3D seizmický prieskum na ploche 118 kilometrov štvorcových. Plynári pokračovali v analýze a interpretácii výsledkov seizmických dát a identifikovali niekoľko perspektívnych prospektov. S prvými tromi z nich začnú v najbližších mesiacoch. V uplynulom období sa aktivity plynárov sústredili na vybavenie vstupov a povolení na pozemky pre vrtné plochy a prístupové cesty. Rovnako na legislatívne povolenia ako EIA, či aj na prípravu realizácie prieskumných vrtov.

Ukrajina je jedným z najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe. Zintenzívnenie využívania vlastných zásob zemného plynu by v strednodobej perspektíve mohlo pomôcť znížiť závislosť krajiny na dovoze tejto komodity.

Spoločnosť Cub Energy Inc. získala dvadsaťročnú ťažobnú licenciu Užhorod s rozlohou približne 300 kilometrov štvorcových. Nafta prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nafta International B.V., vstúpila na ukrajinský trh pred troma rokmi po získaní 50 % v licencii Užhorod. Odvtedy partneri pracujú na spoločnom projekte zameranom na prieskum Užhorodskej licencie na západnej Ukrajine. Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku.

#Užhorod #Ukrajina #nafta
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku