Analytik o rozpočte: Vláda si chce udržať priazeň u svojich zamestnancov

, 15.10.2019 12:00

Návrh rozpočtu na rok 2020 považuje analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak za realistický. Výsledok však bude podľa neho závisieť najmä od kondície európskej ekonomiky.

"Problém je v tom, že európske ekonomiky sa dostali na svoj potenciál a pred recesiou ich chránia iba extrémne nízke úrokové sadzby,“ hovorí Tomčiak. Za výrazný mínus považuje podfinancovanie rezortu dopravy, ale aj tlak na rast platov vo verejnej správe.

Ako hodnotíte návrh rozpočtu na rok 2020?

Návrh rozpočtu je realistický. Ale konečný výsledok bude značne závislý na ekonomickom vývoji v západnej Európe, kam smeruje väčšina nášho exportu. V návrhu sa počíta s miernym rastom zamestnanosti a platov s tým, ako sa bude zvyšovať ekonomický výstup. Zároveň sa počíta s rastom spotreby domácností, čo sa prejaví vo vyššom výbere spotrebných daní.

Tohtoročný rozpočet bol ohľadom hospodárenia v roku 2020 optimistic­kejší – čo sa zmenilo?

Zhoršil sa ekonomický výhľad a situácia v automobilovom sektore. Kvôli tomu bol nadol upravený odhad rastu HDP na najbližšie roky.

Dá sa spoliehať na oživenie ekonomiky v budúcich rokoch?

V návrhu sa počíta s oživením ekonomiky v roku 2021. Takýto predpoklad je značne optimistický. V roku 2021 by skôr mohla prísť recesia ako oživenie. Problém je v tom, že európske ekonomiky sa dostali na svoj potenciál a pred recesiou ich chránia iba extrémne nízke úrokové sadzby. Tie sa už však nedajú výraznejšie znižovať. Produktivita práce vo firmách klesá a v najbližších dvoch rokoch nenastane zlepšenie.

Kde vidíte „nášľapné míny“ návrhu rozpočtu?

V rozpočte sa počíta so zvýšením výdajov na sociálnu inklúziu, keďže momentálne sú sociálne výdaje na podporu rodiny, chudobných ľudí a iných slabších sociálnych vrstiev celkom nízke. Tieto vrstvy obyvateľov si samy nepomôžu. Výdaje sa významne zvýšia, ale na druhej strane to pomôže stabilizovať spoločnosť. V stabilnej spoločnosti sa potom ľahšie podniká a žije, čo v konečnom dôsledku oceníme všetci. Taktiež je dôležité podporovať rodinu, pretože i Slovensko starne a potrebujeme, aby sa rodil väčší počet detí. Inak bude za 30 rokov neudržateľne vysoký pomer dôchodcov k práceschopným ľu­ďom.

A čo rastúce výdavky na zamestnancov štátu?

Negatívny je plán značne zvýšiť výdaje na administratívu štátu. Je vidieť, že pri návrhu rozpočtu si chce vláda udržať priazeň predovšetkým u svojich zamestnancov.

Návrh zvyšuje výdavky na školstvo, bude to stačiť?

Výdavky na školstvo, vedu a výskum sú nedostatočné. To sú oblasti, ktoré prinášajú zvyšovanie produktivity práce. Rozhodne je lepšie ušetriť peniaze v štátnej administratíve a vložiť ich práve do podpory školstva a vedy.

V prípade výdavkov na dopravu je suma na cesty nižšia ako deklarovaná potreba rezortu.

Návrh rozpočtu je katastrofálny v rámci pánu výdajov na cestnú a železničnú infraštruktúru, prípadne leteckú dopravu. Pri súčasnom a plánovanom ekonomickom rozmachu potrebuje krajina veľmi kvalitnú sieť komunikácií a rýchle spojenie s okolitými štátmi. Ak sa nebudú stavať vysokorýchlostné komunikácie, tak bude ekonomický rast pomalší oproti predpokladom. Zahraničné spoločnosti upozorňujú na to, že vzhľadom k nedostatočnej infraštruktúre môžu v budúcnosti smerovať svoje výrobné a logistické aktivity do iných štátov.

Od čoho závisí dodržanie rozpočtu?

Navrhnutý rozpočet je dosiahnuteľný. Zároveň sa však dá očakávať tlak na rast miezd vo verejnej správe, keďže byrokratický aparát je na Slovensku pomerne rozsiahly a má silnú vyjednávaciu pozíciu. S uvedeným tlakom na rast odmien sa dá i do budúcnosti očakávať skôr mierne deficitný rozpočet, a to i pri ekonomickom rozmachu. V prípade, že príde ekonomická recesia, tak bude rozpočtový deficit rozsiahly. Na strane príjmov by totiž nastal významný výpadok. Na strane výdavkov je, naopak, mnoho fixných výdajov, ktoré by štát musel platiť i v prípade recesie.

#rozpočet #Boris Tomčiak
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku