V nasledujúcich rokoch sa rast dôchodkov výrazne spomalí

, , 25.11.2019 12:00

Dôchodky by sa mali podľa všetkého v rokoch 2021 a 2022 zvyšovať v menšej miere, než to bude od januára budúceho roka. Kým na budúci rok sa budú valorizovať o 2,9 %, v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne sa už na roky 2021 a 2022 počíta len s dvomi percentami, respektíve 2,1 % v roku 2022.

Navyše, rok 2021 by mal byť posledným, keď sa budú dôchodky zvyšovať buď o medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, minimálne však o 2 % z priemerného dôchodku daného druhu.

Od roku 2022 sa uplatní valorizačný mechanizmus o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Aj to je dôvod, prečo Sociálna poisťovňa počíta v budúcich rokoch s nižšími výdavkami. Kým na budúci rok hodlá minúť na valorizáciu viac ako 218 miliónov eur, v roku 2022 už len necelých 167 miliónov. Zvyšovanie dôchodkov od roku 2022 len na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov bude znamenať, že nízke penzie porastú pomalšie, ako to bude ešte na budúci rok a v roku 2021. Človek, ktorý má penziu v sume 225 eur, dostane od januára pridaných 9 eur. Ale v roku 2022 penzista s rovnakou sumou dostane len 4,80 eura. Menej však bude mať aj dôchodca s penziou v sume 425 eur. Kým v januári budúceho roka dostane dôchodok vyšší o 12,40 eura, pri rovnakej sume penzie to bude v januári 2022 len deväť eur.

V stanovisku rezortu práce sa píše, že rozpočet je zostavený na základe makroekonomickej prognózy ministerstva financií. „O tom, či sa predbežné prognózy potvrdia, je momentálne predčasné diskutovať, kým nie sú známe údaje z makroekonomickej prognózy z februára 2020 a následne oficiálne údaje Štatistického úradu SR z júla 2020," konštatoval hovorca ministra práce Michal Stuška s tým, že rovnako ako na rok 2021, údaj o valorizácii dôchodkových dávok v roku 2022 vychádza z makroekonomickej prognózy ministerstva financií zo septembra 2019, kde je odhad na úrovni 2,1 %. Podľa Stušku to však v súčasnosti treba považovať len za ilustračné a ministerstvo práce odporúča počkať si na reálny vývoj dôchodcovskej inflácie v roku 2021, od ktorej sa bude odvíjať rast dôchodkových dávok v roku 2022.

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky pokladá, pokiaľ ide o valorizáciu, za dôležité zlepšovanie súčasného modelu. „Máme minimálnu garanciu vo valorizácii a, samozrejme, je veľká otázka, aký bude mať na to všetko vplyv," povedal pre Pravdu. Ako dodal, otázkami, čo bude v rokoch 2021 a 2022, sa ešte veľmi nezaoberajú, pretože všetko môže byť po voľbách inak. „Ak by mal začať fungovať nový systém, hneď po vytvorení vlády určite chceme o zmene rokovať, pretože by nebola vôbec výhodná.“

Od budúceho roka sa starobné dôchodky zvýšia najmenej o deväť eur a predčasné starobné dôchodky minimálne o 8,70 eura. Starobné penzie vyššie ako 310,40 a predčasné dôchodky nad 300,10 eura stúpnu percentuálne, o 2,9 %. Invalidné penzie s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 % vzrastú najmenej o 7,60 eura. Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 262,10 eura, zvýši sa o 2,9 %. Invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti pracovať pod 70 % vzrastú aspoň o 4,30 eura, o 2,9 % sa zvýšia v prípade, ak presiahnu sumu 148,30 eura. Pozostalostné dôchodky sa od januára budúceho roka zvýšia najmenej o 5,80 eura. Ak budú vyššie ako 200,10 eura, stúpnu o 2,9 %. Sirotské dôchodky majú garantované zvýšenie aspoň o 2,70 eura. O 2,9 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 93,20 eura.

Od roku 2018 do roku 2021 sa dôchodky na Slovensku zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak je však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu. Od roku 2022 sa tento mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie.

Ako by sa mali valorizovať dôchodky a výdavky, s ktorými počíta Sociálna poisťovňa
  rok 2020 rok 2021 rok 2022
Zvýšenie od 1.1. o min. 2 % sumy do roku 2021 (v %) 2,9 2,0 2,1
Výdavky na zvýšenie dôchodkov (v tis. eur) 218 677 174 306 166 961
Zdroj: Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a výhľad 2021, 2022

Príklady valorizácie dôchodkov v budúcich rokoch

Starobný dôchodca poberá penziu v sume 425 eur

Zvýšenie od januára 2020: 425 + 2,9 % (je výhodnejšia valorizácia o tzv. dôchodcovskú infláciu) = 425 + 12,40 = 437,40 eura.

Keby sa mu dôchodok zvyšoval o pevnú sumu, dostal by 434 eur.

Zvýšenie od januára 2022: 425 + 2,1 % (odhad) = 425 + 9,00 = 434,00 eura.

.....

Starobný dôchodca poberá penziu v sume 225 eur

Zvýšenie od januára 2020: 225 + 9 (valorizácia o pevnú sumu daného druhu dôchodku je výhodnejšia) = 225 + 9,00 = 234,00 eura.

Keby sa mu dôchodok zvyšoval o dôchodcovskú valorizáciu, suma jeho penzie by po 1. januári bola len 232,00 eura.

Zvýšenie od januára 2022: 225 + 2,1 % (odhad) = 225 + 4,80 = 229,80 eura.

.....

Príklady sú len informatívne, keďže zatiaľ ide len o odhadované percento rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #penzia #II. pilier #dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku