Firmy varujú, Slovensko stráca. 13 komôr a združení navrhuje 20 bodov záchrany

26.11.2019 16:36

Trinásť zamestnávateľských združení a obchodných komôr varuje pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska.

Preto vyzývajú politické subjekty, aby sa v prípade účasti v budúcej vláde zaviazali podniknúť konkrétne opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva, reformu vzdelávacieho systému, či modernejšie pravidlá zamestnávania. Ako podnikatelia v utorok informovali, sto dní pred parlamentnými voľbami adresovali politickým stranám dva strategické dokumenty – desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie a desatoro pre krajinu talentu.

Žiadajú v budúcom volebnom období nevyhnutne prijať dvadsať opatrení, ak si chce Slovensko udržať svoje postavenie v čase globálneho ekonomického ochladenia. Autori iniciatívy zároveň jednotne vyzývajú politické strany k odbornej diskusii v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane. Zamestnávatelia upozorňujú na reálne ťažkosti, s ktorými na Slovensku zápasia, odôvodňujú potrebu zmeny a navrhujú konkrétne riešenia, ktoré je podľa nich potrebné čo najskôr zaviesť do praxe. Relevantné proeurópske strany zároveň pozvali na verejné diskusné stretnutie so zástupcami širokej podnikateľskej komunity 10. decembra v Bratislave o 17:00.

Desatoro pre krajinu talentu
1. odstránenie nesúladu medzi obsahom/formou vzdelávania a skutočnými potrebami (nielen) trhu práce
2. školstvo ako atraktívne prostredie pre mladých ľudí a aktívne postavenie učiteľa v 21. storočí
3. komplexný a funkčný systém celoživotného vzdelávania (cžv
4. vyvážený a flexibilný zákonník práce (zp) pre zamestnancov aj zamestnávateľov
5. flexibilné formy zamestnávania a sloboda vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ
6. férové a vyvážené kolektívne pracovnoprávne vzťahy
7. efektívnejšie a férovejšie skončenie pracovného pomeru
8. viac flexibility pri uzatváraní pracovného pomeru na dobu určitú a pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
9. predvídateľná minimálna mzda
10. zmeniť odliv mozgov na príliv talentov

Podrobnosti Desatoro pre krajinu talentu (v pdf)

.....

Podnikatelia apelujú na zosúladenie obsahu a formy vzdelávania (na úrovni regionálneho aj vysokého školstva) s potrebami trhu práce a vnímajú potrebu zmeniť rolu a opodstatnenie učiteľa na Slovensku v 21. storočí. Ide totiž podľa nich o najkľúčovejší aspekt vzdelávacieho systému.

„Rovnako dôležité je aj udržanie najtalentovanejších študentov, ktorým častokrát chýba širšia perspektíva a motivácia zostať pracovať v tejto krajine,“ uviedli zamestnávatelia. Žiadajú aj nevyhnutnosť nastavenia komplexného a funkčného systému celoživotného vzdelávania počas produktívneho veku zamestnancov. Zákonník práce by mal podľa nich reflektovať trendy práce v 21. storočí, mal by mať efektívnejšie a férové možnosti ukončovania pracovných vzťahov, ale aj vyvážené nastavenie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie
1. prijímanie zákonov v NR SR až po diskusii
2. koniec netransparentným zmenám/prílepkom do návrhov zákonov
3. poctivé vyhodnotenia dopadov pri poslaneckých návrhov zákonov
4. nižšia frekvencia zmien zákonov
5. reálna nezávislosť regulačných inštitúcií
6. viac odbornosti a menej politických nominácií vo verejnej správe
7. férový prístup uchádzačov (podnikateľov) aj verejnosti (kontrola) k verejným súťažiam
8. skrátenie dĺžky súdnych konaní
9. zamedzenie škodám pri nesúlade zákonov s ústavou
10. odbremenenie súdov a posilnenie dôveryhodnosti

Podrobnosti Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie (v pdf)

.....

V nadväznosti na odporúčania spoločnej zamestnávateľskej Iniciatívy za vládu zákona podnikatelia žiadajú predvídateľnejší legislatívny proces, znižovanie priestoru na korupciu a tiež funkčné a dôveryhodné súdnictvo.

„Zákony by sa mali meniť len vtedy, keď je to naozaj potrebné a najmä po širšej odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých ich vplyvov. Pre bežného občana, najmä menšieho podnikateľa, je extrémne náročné dokázať sa orientovať v tak častých zmenách zákonov,“ upozornili zamestnávatelia.

Pre stabilitu podnikateľského prostredia je podľa nich potrebné zásadne znížiť frekvenciu zmien zákonov a dodržiavať princípy inkluzívneho a transparentného legislatívneho procesu najmä na úrovni Národnej rady SR. Zároveň žiadajú viac odbornosti vo verejnej správe, reálnu nezávislosť regulačných inštitúcií, či skrátenie dĺžky súdnych konaní a rýchlejšie posudzovanie prípadného nesúladu zákonov s Ústavou SR.

.....

VIDEO: „V posledných rokoch postupne klesá úroveň našich študentov a prichádzajúci mladí ľudia zvládajú menej ako ich predchodcovia. Nie je to tým, že by nám mládež hlúpla, ale v odchode najtalentovanejších mladých ľudí do zahraničia,“ povedala pre TV Pravda v januári 2019 profesorka Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

#Slovensko #podnikanie #obchodná komora #konkurencieschopnosť #firmy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku