Systém eKasa odhalil podnikateľa s pokladnicou na neevidované účtenky

12.01.2020 10:29

Finančná správa vďaka systému eKasa odhalila v Nitrianskom kraji podnikateľa, ktorý podľa kontrolórov podvádzal pri vydávaní pokladničných dokladov. V prevádzke v Zlatých Moravciach mal vydávať nepravé pokladničné doklady.

Pri preverení situácie priamo na mieste sa podozrenia potvrdili. Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra zistili, že podnikateľ mal dve tlačiarne, pričom jednu používal na tlač pokladničných dokladov zaevidovaných v systéme eKasa a druhú na tlač simulovaných dokladov.

Systém mal nastavený tak, že obsluha pokladnice si mohla v nadradenom programe vybrať možnosť tlače pokladničného dokladu alebo simulovaného dokladu. Išlo teda o úmyselné obchádzanie systému eKasa, informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Podnikateľ vydával doklady, ktoré sa podobali originálnym dokladom, ale pravé neboli. Overením dokladov v systéme prostredníctvom aplikácie Over doklad a následným preverením tržieb podnikateľa v systéme eKasa kontrolóri zistili, že doklad vydaný pri kontrolnom nákupe sa v systéme nenachádza.

Priamo na mieste bola podnikateľovi uložená pokuta vo výške 2000 eur za neevidovanie tržby v systéme eKasa. Jeho pokladnica bola poslaná na ďalšiu expertízu. V prípade, že sa potvrdia podozrenia z pozmeňovania údajov, hrozí podnikateľovi ďalšia pokuta vo výške 10 000 eur a podľa rozsahu pozmenených údajov aj podanie trestného oznámenia.

Finančná správa už podľa Skokanovej vykonáva kroky aj v prípadoch ďalších prevádzok, ktoré používajú rovnaký pokladničný program. Vyzývame všetkých, ktorí majú snahu obchádzať zákon a zavádzať zákazníkov pri evidencii tržieb, aby tak nerobili. Vďaka eKase má finančná správa efektívny kontrolný nástroj. Zároveň vykonáva kontroly nepripojených podnikateľov, dodala.

#registračná pokladnica #Finančná správa #eKasa
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku