Najrozšírenejšou materčinou v EÚ je nemčina

Po rozšírení Európskej únie sa ďalej výrazne spestrila aj jazyková rôznorodosť v spoločenstve. S desiatimi novými členmi sa EÚ obohatila hneď o deväť nových úradných jazykov – len na Cypre sa hovorí po grécky, teda jazykom, ktorý bol v únii už zastúpený.

03.05.2004 14:54
debata

Podľa prieskumu, ktorý dala vypracovať Európska komisia, ako svoju materčinu uvádza najviac ľudí v rozšírenej únii nemčinu – okolo 88 miliónov. Na druhom mieste je angličtina, ktorou hovorí 58 miliónov ľudí, a hneď za ňou sú francúzština a taliančina s 55 miliónmi ľudí.

Čo sa týka druhého jazyka, ktorým sa obyvatelia EÚ vedia dohovoriť, 23 percent obyvateľov nových členských krajín uvádza ruštinu, 20 percent angličtinu a 17 percent nemčinu.  Nemčinu ovláda údajne 36 percent Slovincov, na druhom mieste sú Česi s 27 a na treťom Slováci s 22 percentami.

Medzi starými členskými štátmi EÚ je najčastejšie uvádzaným druhým jazykom angličtina (41 percent), po nej francúzština (19 percent), nemčina (10 percent) a španielčina (sedem percent).

Medzi jazykmi, ktoré ešte nie sú v EÚ úradnými jazykmi, sa najčastejšie ako materčina v krajinách únie vyskytuje turečtina (2,9 milióna osôb), nasledovaná ruštinou a ukrajinčinou (po dvoch miliónoch), srbochorváčtinou (milión) a rómčinou (0,7 milióna ľudí).

debata chyba