Poslanci KDH nehlasovali za ústavu

Európsky parlament veľkou väčšinou hlasov podporil európsku ústavu a vyzval členské štáty únie, aby ju včas ratifikovali. Za rezolúciu, ktorá nemá právny účinok, ale môže byť dôležitým politickým signálom, hlasovalo v Štrasburgu 500 poslancov, proti sa vyslovilo 137 a hlasovania sa zdržalo 40 zákonodarcov.

12.01.2005 15:21
debata

Podľa predbežných informácií mala ústavu podporiť aj väčšina zo 14 slovenských europoslancov s výnimkou troch zástupcov za KDH.

„Výsledok tohto hlasovania je jasný a nenecháva žiadne pochybnosti o podpore, akú tento parlament ústave vyjadril,“ zhodnotil hlasovanie predseda EP Josep Borrell, ktorý počas hlasovania opakovane neúspešne žiadal odporcov ústavy, aby zložili transparenty s nápismi nie.

Luxemburský premiér a úradujúci predseda Európskej rady Jean-Claude Juncker vyjadril spokojnosť s výsledkom. „Je to dôležitý krok na ceste k ratifikácii ústavy, povedal Juncker a vyzval národné parlamenty a občanov, ktorí pôjdu k referendám, aby sa zachovali podobne ako europarlament.“

Schválená rezolúcia označuje ústavu za dobrý kompromis a významný posun v rámci existujúcich zmlúv, ktorý – keď sa začne uplatňovať – bude predstavovať viditeľný prínos pre občanov a zefektívni fungovanie únie. Rezolúcia víta, že ústava poskytuje občanom jasnejší pohľad na poslanie a ciele únie a na vzťahy medzi EÚ a členskými štátmi, pretože zložitý súbor zmlúv EÚ bude nahradený jediným, čitateľnejším dokumentom, ktorý do detailov popisuje ciele EÚ, jej právomoci a ich obmedzenia, jej nástroje politiky a jej orgány.

Poslanci sa zhodli, že ústava poskytuje dostatočné záruky, že únia sa nikdy nestane centralizovaným všemocným superštátom. Podľa rezolúcie ústava prinesie únii väčšiu účinnosť a posilnenú úlohu vo svete, väčšiu demokratickú zodpovednosť i väčšie práva občanov. Parlament preto prijíma ústavnú zmluvu a bezvýhradne podporuje jej ratifikáciu. Dúfa, že členské štáty EÚ budú schopné ratifikovať dokument do polovice roku 2006.

EP tiež dôrazne žiada, aby sa vyvinulo maximálne úsilie s cieľom jasne a objektívne informovať občanov EÚ o obsahu ústavy, preto vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby pri informovaní občanov jasne rozlíšili časti ústavy, ktoré už platia v rámci existujúcich zmlúv a nové ustanovenia ústavy. Ústava, ktorú lídri európskej dvadsaťpäťky dohodli vlani v júni, nadobudne platnosť, až keď ju ratifikujú všetky členské štáty. Musia tak urobiť do dvoch rokov od jej podpisu, teda do novembra 2006. Zatiaľ dokument ratifikovala len Litva a Maďarsko.

debata chyba
Flowers