Občania chcú referendum o ústave EÚ

Na Ústavný súd SR doručili v pondelok sťažnosť skupiny občanov, ktorí namietajú porušenie svojich základných práv Národnou radou SR.

11.07.2005 14:28
debata

Podľa informácií poradcu ÚS pre styk s médiami Štefana Németha, parlament podľa nich porušil ich základné právo priamo sa zúčastňovať na správe verejných vecí, keď ratifikoval Zmluvu o Ústave pre Európu. Ako konštatujú v sťažnosti, NR SR uznesením vyslovila súhlas s euroústavou bez toho, aby v súlade s Ústavou SR schválila ústavný zákon o vstupe Slovenska do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende.

Navrhovatelia žiadajú, aby ÚS okrem konštatovania o porušení ich práv zrušil uznesenie parlamentu o schválení európskej ústavy. Zároveň Ústavnému súdu navrhujú, aby po predbežnom prerokovaní odložil vykonateľnosť tohto uznesenia a uložil prezidentovi SR, aby sa do rozhodnutia vo veci samej zdržal ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu.

Sťažnosť, pod ktorou je podpísaných 13 osôb, bude podľa Németha v najbližšom termíne pridelená sudcovi spravodajcovi. Medzi sťažovateľmi je riaditeľ Konzervatívneho inštitútu Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany Peter Tatár a jej členovia Peter Zajac a Peter Osuský.

Národná rada SR schválila Zmluvu o Ústave pre Európu 11. mája. Pri hlasovaní podporilo euroústavu 116 poslancov z koalície aj opozície. Slovensko sa tak stalo v poradí siedmou krajinou z európskej dvadsaťpäťky, ktorá zmluvu schválila. Euroústavu musí podpisom ratifikovať prezident SR Ivan Gašparovič.

debata chyba