Voliči už môžu žiadať o voličské preukazy pre eurovoľby

Voličské preukazy sa dajú vybaviť aj pre hlasovanie o budúcich slovenských zástupcoch v Európskom parlamente (EP).

30.04.2014 12:31
prezidentské voľby Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (3)

Voličské preukazy sa dajú vybaviť aj pre hlasovanie o budúcich slovenských zástupcoch v Európskom parlamente (EP). O vydanie voličského preukazu už môžu požiadať všetci voliči, ktorí majú trvalý pobyt v SR, ale v deň eurovolieb, v sobotu 24. mája nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu. Obrátiť sa musia na obec, kde majú trvalý pobyt, konkrétne na obecný, miestny, či mestský úrad.

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Voliči môžu žiadať o vydanie voličského preukazu do 22. mája v úradných hodinách obce. Ako pre agentúru SITA zdôraznila zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) pre voľby do EP Eva Chmelová, voliči by mali o vydanie voličského preukazu požiadať čím skôr a mať na pamäti, že ak oň požiadajú na poslednú chvíľu, nemusí im včas prísť poštou. V takom prípade je dobré prevziať si voličský preukaz osobne, alebo tým poveriť splnomocnenú osobu. Splnomocnená osoba môže o vydanie preukazu aj požiadať.

Platí, že o vydanie voličského preukazu môže volič požiadať osobne, alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Pritom splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom, písomne alebo elektronicky, teda e-mailom. V splnomocnení musí volič uviesť svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a tiež meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú volič splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti poslanej e-mailom treba uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz poslať. Obec pošle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Na základe vydania voličského preukazu obec voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt v EÚ, hlasuje na pas

V eurovoľbách sa dá hlasovať aj na pas. Platí to však pre úzku skupinu voličov. Táto situácia môže nastať iba v prípade občanov SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v Európskej únii, žijú napríklad vo Švajčiarsku, Austrálii, USA a v ďalších štátoch, povedala Eva Chmelová. Ak má občan SR trvalý pobyt v inom štáte Európskej únie ako na Slovensku a chcel by 24. mája voliť na Slovensku, musel do 14. apríla požiadať o zapísanie do zoznamu voličov. Tí, čo majú dva trvalé pobyty – jeden v SR a druhý v inom členskom štáte EÚ, môžu voliť bez problémov, lebo sú na Slovensku uvedení v zozname voličov.

„Ak sa ale dali dopísať do zoznamu voličov napríklad vo Francúzsku, tak Francúzsko to oznámilo Ministerstvu vnútra (MV) SR,“ uviedla zapisovateľka ÚVK. Ministerstvo o tom informovalo obce, kde majú títo voliči trvalý pobyt a obce ich vyškrtli zo zoznamu voličov. Chmelová dodala, že MV SR zatiaľ presne nevie, koľkých občanov sa to týka, stále dostáva údaje zo zahraničia.

Podobne, ako naši občania žijúci v inom členskom štáte, majú právo hlasovať na Slovensku v májových eurovoľbách aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí u nás žijú. Musia však byť uvedení v zozname voličov a ak neboli, mali o to do 14. apríla požiadať obec, kde bývajú. Podľa Evy Chmelovej o dopísanie do voličských zoznamov požiadalo spolu 33 cudzincov. Tí, ktorí boli dopísaní do voličských zoznamov v minulosti, v nich ostali a nebolo ich viac ako 100. Spolu teda môže o našich poslancoch v EP hlasovať 24. mája približne 130 cudzincov.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenska majú okrem spomínaných skupín voličov občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na Slovensku trvalý pobyt.

Fakty o eurovoľbách

  • Voľby do europarlamentu sa v SR uskutočnia v sobotu 24. mája od 7.00 do 22.00
  • Na Slovensku pôjde o tretie eurovoľby, predtým sa konali v rokoch 2004 a 2009.
  • Počet poslancov z každého členského štátu EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ. Z nej vyplýva, že Slovensko v EP zastupuje 13 poslancov
  • V nadchádzajúcich voľbách sa o priazeň voličov uchádza rekordný počet politických strán a koalícií.
  • ÚVK zaregistrovala všetkých 29 podaných kandidačných listín. Poslancom EP za Slovensko chce byť 333 kandidátov, z toho 80 žien. Zatiaľ ÚVK nevie o žiadnom kandidátovi, ktorý by svoju kandidatúru chcel stiahnuť
3 debata chyba
Viac na túto tému: #eurovoľby