Ako voliť do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konajú v sobotu 25. mája. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny.

19.05.2019 07:00
debata (8)
 • Volíte s občianskym preukazom vo volebnej miestnosti podľa trvalého bydliska alebo v inom volebnom okrsku, vtedy potrebujete okrem občianskeho aj hlasovací preukaz.
 • O hlasovací preukaz treba požiadať obec v mieste trvalého bydliska. Osobne alebo cez splnomocnenú osobu sa to dá najneskôr do piatka 24. mája.
 • Vo volebnej miestnosti dostanete 31 hlasovacích lístkov a obálku. Každá politická strana, ktorá kandiduje, má samostatný hlasovací lístok. Na Slovensku kandiduje 31 strán, na ich kandidátkach je max. 14 mien.
 • Za plentou si vyberiete jeden hlasovací lístok, na ktorom môžete zakrúžkovaním poradového čísla dať preferenčné hlasy najviac dvom kandidátom. Lístok vložíte do obálky a vhodíte do volebnej urny.

Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku

 • Europoslancov si na Slovensku volíme po štvrtý raz.
 • Na Slovensku môže za europoslanca kandidovať každý, kto má na Slovensku trvalý pobyt a dovŕšil 21 rokov, kandidovať môže len v jednom členskom štáte EÚ.
 • Voliť môžu aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí do 15. apríla podali žiadosť o zápis do zoznamu voličov.
 • Slovenskí voliči nemôžu voliť elektronicky, zo zahraničia, poštou alebo prostredníctvom zahraničnej ambasády.
 • Na to, aby politický subjekt získal aspoň jeden mandát, musí prekročiť kvórum 5 % hlasov.
 • V rámci jednotlivých politických strán kandidáti získavajú mandát v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku, prednosť má kandidát, ktorý získal najmenej 3 % preferenčných hlasov odovzdaných danej strane.

Eurovoľby v iných štátoch EÚ

 • Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú vo všetkých 28 členských štátoch EÚ vrátane Británie, a to od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája.
 • Ako prví budú vo štvrtok voliť Briti a Holanďania, vo väčšine štátov sa bude voliť v nedeľu.
 • V sobotu okrem Slovenska budú voľby aj v ČR (dopoludnia), na Malte a v Lotyšsku.

Čo sa bude diať po voľbách

 • Po zatvorení volebných miestností na Slovensku môžu byť zverejnené len prieskumy, nie výsledky volieb. Oficiálne výsledky budú zverejnené až po skončení volieb v poslednej hlasujúcej krajine, ktorou je Taliansko – teda v nedeľu o 23.00.
 • 28. máj: výsledkami volieb sa bude zaoberať summit EÚ. Lídri členských štátov budú diskutovať o tom, koho navrhnú za nového šéfa Európskej komisie. Budúci šéf Európskej komisie bude potrebovať súhlas novozvoleného Európskeho parlamentu.
 • Po vyhlásení výsledkov zvolení europoslanci vytvoria politické skupiny, v ktorých sú združení bez ohľadu na národnosť. Je možné, že sily sa preskupia a vzniknú nové politické frakcie. V súčasnosti je osem frakcií.
 • 2. – 4. júl: Prvé ustanovujúce zasadnutie nového Európskeho parlamentu – voliť sa bude predseda, podpredsedovia a kvestori. Nominovaný kandidát na šéfa Európskej komisie predstaví Európskemu parlamentu svoje priority.
 • 8. – 11. júl: Po prvý raz zasadnú výbory a zvolia si svoje predsedníctvo.
 • Jeseň 2019: Predpokladaný nástup novej Európskej komisie, ktorý závisí od súhlasu Európskeho parlamentu. Nový Európsky parlament bude rozhodovať nielen o kandidátovi na šéfa Európskej komisie, ale aj o kandidátoch na budúcich eurokomisárov, ktorých bude predtým vypočúvať.

Súťaž Pravdy a kancelárie EP o štýlový plecniak

Denník Pravda a kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku si pripravili súťaž

Chcete vyhrať štýlový plecniak s darčekmi?
Pošlite nám správnu odpoveď ako SMS a vyhrajte!

Foto: Robert Huttner
euro, sutaz, cena

Súťažná otázka:

Ktorý deň budú voľby do Európskeho parlamentu?

A) v sobotu 25. mája
B) v nedeľu 26. mája

Správnu odpoveď pošlite do piatka 24. 5. 2019 do 24.00 formou SMS na číslo 6663 v tvare PRAVDA (medzera) správna odpoveď v tvare A alebo B (medzera) meno a priezvisko.

Piati vyžrebovaní získajú štýlový plecniak s darčekmi od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Službu zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Mená výhercov zverejníme v denníku Pravda i na webe pravda.sk

Súťaž pripravil denník Pravda v spolupráci s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku

Účastníci súťaže berú na vedomie a udeľujú organizátorovi v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) poskytnutých osobných údajov účastníka súťaže na uvedené účely, a to až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webe pravda.sk.

Výhercovia

Robert E., Bratislava; Roman V., Zvolen; Mária Š., Košice; Ján H., Hronec; Boris B., Bratislava

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #eurovoľby 2019