Čo schválil Európsky parlament v rokoch 2014 - 2019

Zbytočný? Európsky parlament má spolu s ministrami členských štátov EÚ dôležitú úlohu pri rozhodovaní o tom, v akej podobe budú napokon schválené návrhy, ktoré predkladá Európska komisia. Od roku 2014 europoslanci prediskutovali a upravili takmer tisíc legislatívnych návrhov. Väčšina z nich bola po rokovaniach s Radou (ministrov) EÚ schválená. Napríklad:

, 18.05.2019 07:00
Európsky parlament Foto:
Európsky parlament.
debata (2)

Koniec poplatkov za roaming

Európsky parlament drvivou väčšinou v apríli 2017 schválil stropy pre veľkoobchodné ceny roamingu, čím sa otvorila cesta k zrušeniu maloobchodných roamingových príplatkov. Používatelia mobilných telefónov tak od 15. júna 2017 platia za hovory, textové správy a sťahovanie dát v inom členskom štáte EÚ rovnakú sumu ako doma. Dohoda vyjednávačov Európskeho parlamentu a zástupcov Rady (ministrov) EÚ na stropoch veľkoobchodných cien roamingu stanovuje maximálnu sumu, ktorú si operátori môžu vypýtať za využívanie ich sietí na prenos roamingových hovorov, textových správ a dát. Veľkoobchodné ceny roamingu pritom nepriamo ovplyvňujú telefónne účty spotrebiteľov. Nižšie cenové stropy dátových prenosov umožňujú pri cestách v rámci EÚ aj prístup k väčšiemu množstvu dát.

Zákaz jednorazových plastov od roku 2021

Vážny krok k ochrane životného prostredia. Európsky parlament koncom marca drvivou väčšinou schválil smernicu, podľa ktorej od roku 2021 by sa už v EÚ nemali predávať plastové výrobky na jedno použitie vrátane príborov, tanierov, pohárov, plastových obalov rýchleho občerstvenia, slamiek či vatových tyčiniek. Štáty EÚ majú zároveň do roku 2029 prijať opatrenia na zber plastových fliaš (napríklad formou ich zálohovania), tak aby sa vyzbieralo 90 percent z nich. Zároveň sa má postupne zvyšovať podiel recyklovaného materiálu plastových fliaš.

Koniec striedania zimného a letného času?

Veľká väčšina europoslancov podporila návrh, ktorý by mal od roku 2021 viesť k zrušeniu striedania zimného a letného času. Obyvatelia tých štátov EÚ, ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali posledný raz posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. V štátoch, ktoré si chcú ponechať štandardný (zimný) čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021. Ukončenie striedania času sa pôvodne plánovalo už na tento rok, napokon sa odsunulo na rok 2021. Europoslanci žiadali, aby Európska komisia v snahe zabrániť narušeniu fungovania jednotného trhu koordinovala rozhodnutia členských štátov tak, aby úpravou ich času nedošlo k narušeniu fungovania spoločného trhu. Ak by to pri plánovaných úpravách času v jednotlivých štátoch EÚ hrozilo, Európska komisia by mohla navrhnúť odklad účinnosti smernice o 12 mesiacov. Na konečnej verzii pravidiel sa musí dohodnúť Európsky parlament s Radou (ministrov) EÚ. O zrušenie striedania zimného a letného času žiadali občianske iniciatívy.

Jednoduchšie cezhraničné on-line nakupovanie

Europoslanci vlani schválili nariadenie, ktoré rozšíri a zjednoduší on-line nakupovanie v inom štáte EÚ – týka sa nákupu tovarov a vstupeniek, rezervácie hotelového ubytovania či prenájmu auta. Nová právna úprava zakáže geografické blokovanie alebo presmerovanie potenciálnych zákazníkov, ktorí si prezerajú webové stránky zaregistrované v iných štátoch EÚ. Záujemcovia o tovar alebo služby tak budú mať na výber zo širšej ponuky. Obchodníci budú musieť pristupovať k on-line kupujúcim z iných štátov EÚ rovnako ako k miestnym zákazníkom – teda ponúknuť im tovar alebo službu za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok. Zatiaľ sa to však nebude vzťahovať na elektronické knihy, stiahnuteľnú hudbu či on-line hry. Nariadenie potrebuje ešte súhlas Rady (ministrov) EÚ.

Bezplatná wi-fi vo verejných priestoroch

Európsky parlament v roku 2017 schválil finančnú podporu pre vytváranie bodov bezplatného wi-fi prístupu na internet vo verejných priestoroch v EÚ napríklad do knižníc, úradov a nemocníc. Financie v rámci pilotného projektu sa rozdeľovali na vyše 6 000 miest v celej EÚ. Podmienkou financovania bolo, aby verejné inštitúcie dokázali pokryť prevádzkové náklady aspoň na tri roky.

Tlak na vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vlani vo februári rezonovala aj v Európskom parlamente. Podobne ako po vražde maltskej novinárky Daphne Caruany Galizie Európsky parlament vyslal na Slovensko delegáciu šiestich europoslancov. Tí vyzvali na dôkladné vyšetrenie vraždy, ale aj prešetrenie možných podvodov s agrodotáciami. Celkovo na Slovensko prišli v tejto súvislosti tri delegácie Európskeho parlamentu. Tento rok parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzýva na urýchlené a úplné vyšetrenie všetkých náznakov trestných činov, a to najmä v oblasti korupcie, finančnej kriminality, prania špinavých peňazí, daňových podvodov a únikov, o ktorých písali zavraždení novinári. Malte a Slovensku odporúča plnú spoluprácu s Europolom, ktorý by mal mať neobmedzený prístup k relevantným vyšetrovacím spisom.

Opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života

Len nedávno europoslanci schválili smernicu, ktorá okrem iného zavádza minimálnu dĺžku otcovskej dovolenky a neprenosnej rodičovskej dovolenky. Členské štáty by tak mali prijať predpisy, ktoré umožnia minimálne 10 dní otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa aspoň na úrovni nemocenskej dávky, dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky, päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne. Zamestnaným rodičom a ľuďom, ktorí sa starajú o člena rodiny, by zároveň zamestnávatelia mali viac vychádzať v ústrety, ak žiadajú o možnosť práce na diaľku či flexibilný pracovný čas. Na zavedenie tejto smernice majú členské štáty tri roky.

Ochrana spotrebiteľov a dvojaká kvalita potravín

Dvojaká kvalita potravín, na ktorú sa sťažujú spotrebitelia, je témou v Európskom parlamente niekoľko rokov. Najnovšie europoslanci schválili smernicu, ktorá rozširuje definíciu klamlivých obchodných praktík. Za také by sa v budúcnosti malo považovať aj to, ak spoločnosť propaguje tovar v jednom členskom štáte ako identický s tovarom v iných štátoch, hoci majú tieto tovary podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Zakázané to však bude len za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi. Európska komisia má do dvoch rokov po účinnosti smernice posúdiť situáciu a v prípade potreby navrhnúť zaradenie dvojakej kvality produktov priamo medzi nekalé obchodné praktiky. Najvyššia možná pokuta za porušovanie predpisov, ktoré poškodzujú spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by po novom mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Ak nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.

Reforma autorského práva na internete

Silnejšia pozícia tvorcov a vydavateľov pri vyjednávaniach s internetovými gigantmi a zachovanie slobody prejavu na internete. Europoslanci koncom marca len tesnou väčšinou schválili smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Smernica bola prijatá v znení, na ktorom sa vo februári dohodli poslanci so zástupcami ministrov členských štátov. Nové pravidlá musí ešte odobriť Rada (ministrov) EÚ. Smernica by mala rozšíriť pôsobnosť autorského práva EÚ na internet. Má zvýšiť šance nositeľov autorských práv, napríklad hudobníkov, umelcov, scenáristov či vydavateľov, vyrokovať si lepšie zmluvy s vyššou odmenou za využívanie nimi vlastnených diel. Nové pravidlá sa tak dotknú aj služieb poskytovaných sieťami YouTube, Facebook či Google News. Legislatívna úprava zároveň usiluje o zachovanie internetu ako priestoru s garantovanou slobodou prejavu.

Fakty o Európskom parlamente

 • je zastupiteľský orgán viac ako 500 miliónov občanov z 28 členských štátov (v prípade brexitu 27)
 • má 751 poslancov (v prípade brexitu 705 poslancov)
 • priame voľby europoslancov sa uskutočňujú v krajinách EÚ od roku 1979 každých päť rokov
 • Európsky parlament volí predsedu Európskej komisie a jej členov, kontroluje činnosť inštitúcií EÚ, najmä Európskej komisie
 • Európsky parlament spolurozhoduje o legislatíve EÚ – spolu s Európskou radou (prezidenti a premiéri) a Radou EÚ (ministri členských štátov)
 • schvaľuje rozpočet, ale aj medzinárodné dohody, zaoberá sa petíciami občanov EÚ
 • najviac europoslancov má Nemecko ako najľudnatejšia krajina (96), najmenej Luxembursko (6), Slovensko ich má 13 (v prípade brexitu 14)
 • menšie členské štáty sú pri počte europoslancov zvýhodnené (jeden nemecký europoslanec tak zastupuje omnoho viac voličov, ako pripadá na jedného slovenského europoslanca)

Európsky parlament 2014–2019 v číslach

 • 2 134 prijatých dokumentov, z nich 708 tvorili legislatívne texty
 • 552 verejných vypočutí v parlamentných výboroch
 • 6 880 petícií od občanov

Súťaž Pravdy a kancelárie EP o štýlový plecniak

Denník Pravda a kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku si pripravili súťaž

Chcete vyhrať štýlový plecniak s darčekmi?
Pošlite nám správnu odpoveď ako SMS a vyhrajte!

Foto: Robert Huttner
euro, sutaz, cena

Súťažná otázka:

Ktorý deň budú voľby do Európskeho parlamentu?

A) v sobotu 25. mája
B) v nedeľu 26. mája

Správnu odpoveď pošlite do piatka 24. 5. 2019 do 24.00 formou SMS na číslo 6663 v tvare PRAVDA (medzera) správna odpoveď v tvare A alebo B (medzera) meno a priezvisko.

Piati vyžrebovaní získajú štýlový plecniak s darčekmi od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Službu zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Mená výhercov zverejníme v denníku Pravda i na webe pravda.sk

Súťaž pripravil denník Pravda v spolupráci s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku

Účastníci súťaže berú na vedomie a udeľujú organizátorovi v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) poskytnutých osobných údajov účastníka súťaže na uvedené účely, a to až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webe pravda.sk.

Výhercovia

Robert E., Bratislava; Roman V., Zvolen; Mária Š., Košice; Ján H., Hronec; Boris B., Bratislava

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #eurovoľby 2019
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy