Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Termín Eurovolieb 2024: Kedy sú najbližšie voľby?

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024 od 07:00 h do 22:00 h. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

22.04.2024 19:00
debata

V jednotlivých členských štátoch EÚ sú naplánované voľby na 6. až 9. júna. Celkovo sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách.

Výsledky eurovolieb sa začnú zverejňovať, až keď odhlasujú všetky členské krajiny Európskej únie.

eurovoľby, vlajka, urna, voľby Čítajte aj 15 voľných stoličiek. Do Bruselu chce ísť 24 strán a jedna koalícia

Termíny a podmienky eurovolieb v ostatných členských krajinách

Holandsku sa konajú 6. júna 2024. Voliť môže každý občan EÚ vo veku 18 a viac rokov. Voliť je možné aj prostredníctvom splnomocnenia, v inej obci, ak požiadajú voliči o voličský preukaz (kiezerspas), alebo zo zahraničia, ak sú splnené určité podmienky.

Írsku sa uskutočnia 7. júna 2024. Írski občania a iní občania EÚ s pobytom v Írsku vo veku 18 a viac rokov môžu voliť, ak sa zaregistrujú do 20. mája 2024.

Česku sa eurovoľby konajú 7. a 8. júna 2024. Hlasovať môže každý, kto má 18 a viac rokov. Voliť môžu občania Česka aj EÚ, ak majú v Česku trvalý alebo prechodný pobyt aspoň 45 dní pred voľbami.

Na Malte sa uskutočnia eurovoľby 8. júna 2024. Hlasovať môže každý vo veku 16 rokov a starší za predpokladu, že je zaregistrovaný a zaradený do otvoreného zoznamu voličov, ktorý bude zverejnený najneskôr 15. apríla 2024.

Taliansku sa eurovoľby konajú 8. – 9. júna 2024. Voliť môže každý, kto má 18 a viac rokov. Taliani s bydliskom v krajine EÚ sa môžu rozhodnúť voliť v krajine svojho pobytu, ak sú splnené určité podmienky.

Lotyšsku sa eurovoľby uskutočnia 8. júna 2024. Svoj hlas môžu odovzdať oprávnení voliči, ktorí majú v deň volieb aspoň 18 rokov. Pri splnení určitých podmienok je možné voliť aj zo zahraničia.

Rakúsku konajú 9. júna 2024. Na to, aby ste mohli voliť, musíte mať v deň volieb 16 alebo viac rokov. Pri splnení určitých podmienok môžu Rakúšania hlasovať aj poštou (aj zo zahraničia).

Belgicku sa konajú 9. júna 2024. Voliť je povinné pre belgických občanov vo veku 16 a viac rokov. Je možné hlasovať aj prostredníctvom splnomocnenca alebo v zahraničí.

Bulharsku sa eurovoľby uskutočnia 9. júna 2024. Hlasovať môže každý nad 18 rokov, aj za predpokladu, že mal pobyt v Bulharsku alebo inej krajine EÚ aspoň tri mesiace pred voľbami. Hlasovanie je pre občanov Bulharska povinné.

Grécku sa konajú eurovoľby 9. júna 2024. Právo voliť majú tí, ktorí v roku konania volieb dovŕšia 17 rokov. Hlasovanie poštou môžu Gréci využiť, ak sa v stanovenom termíne zaregistrujú prostredníctvom vládnej online platformy. Hlasovanie je povinné až na pár výnimiek.

Na Cypre sa konajú 9. júna 2024. Každý európsky občan vo veku 18 a viac rokov môže voliť, ak je zapísaný na osobitnom zozname voličov. Pri splnení určitých podmienok je možné voliť aj zo zahraničia.

Európske voľby sa v Dánsku konajú 9. júna 2024. Voliť môže každý, kto má 18 a viac rokov, ak má bydlisko v Dánsku a má buď dánske občianstvo alebo občianstvo inej krajiny EÚ.

Estónsku volia 9. júna 2024. Voliť môžu estónski občania a občania iných krajín EÚ s bydliskom v Estónsku vo veku 18 a viac rokov. Pri splnení určitých podmienok je možné hlasovať aj online alebo v zahraničí.

Vo Francúzsku volia 9. júna 2024. Hlasovať môže každý, kto má 18 rokov a viac a je zapísaný v zozname voličov. Je možné hlasovať aj prostredníctvom splnomocnenca.

Nemecku sa voľby do Európskeho parlamentu uskutočnia 9. júna 2024. Svoj hlas môžu odovzdať občania Nemecka a EÚ za predpokladu, že majú 16 rokov a viac a sú zaregistrovaní na hlasovanie vo svojej domovskej obci. Hlasovať je možné aj poštou alebo zo zahraničia.

Portugalsku uskutočnia 9. júna 2024. Hlasovať môže každý, kto má 18 rokov a viac. Môžu voliť aj zo zahraničia.

Poľsku sa budú konať 9. júna 2024. Hlasovať môže každý, kto má 18 a viac rokov. Pri splnení určitých podmienok je možné voliť aj v zahraničí.

Litve sa eurovoľby konajú 9. júna 2024. Voliť môžu Litovčania a iní občania EÚ, ktorí majú právo žiť a zdržiavať sa v krajine najmenej 60 dní pred dňom volieb a majú 18 a viac rokov.

Vo Fínsku sa konajú 9. júna 2024. Fíni môžu hlasovať aj vopred, do zahraničia a poštou zo zahraničia. Právo voliť majú všetci nad 18 rokov.

Chorvátsku sa konajú eurovoľby 9. júna 2024. Právo voliť v Chorvátsku majú občania starší ako 18 rokov. Pri splnení určitých podmienok je možné hlasovať aj vo volebných miestnostiach v zahraničí. Za určitých podmienok majú právo voliť aj občania EÚ žijúci v Chorvátsku.

Maďarsku sa bude hlasovať 9. júna 2024.

Rumunsku sa eurovoľby konajú 9. júna 2024. Hlasovať môže každý, kto má 18 rokov a viac (vrátane tých, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov).

Luxemburgu budú hlasovať 9. júna 2024. Voliť môžu všetci luxemburskí štátni príslušníci alebo občania EÚ s pobytom v Luxembursku vo veku od 18 rokov. Pri splnení určitých podmienok je možné hlasovať aj poštou alebo v zahraničí. Hlasovanie je povinné.

Slovinsku sa európske voľby budú konať 9. júna 2024. Voliť môže každý Slovinec alebo iný občan EÚ s trvalým pobytom v Slovinsku a starším ako 18 rokov. Pri splnení určitých podmienok je možné voliť aj v zahraničí.

Španielsku sa uskutočnia eurovoľby 9. júna 2024. Voliť môžu španielski občania od 18 rokov s bydliskom v Španielsku alebo v zahraničí, ako aj občania iných krajín EÚ s bydliskom v Španielsku.

Vo Švédsku sa konajú eurovoľby 9. júna 2024. Volebné právo majú švédski občania a občania EÚ, ktorí majú alebo mali registrovaný pobyt vo Švédsku a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať je možné aj vopred, prostredníctvom splnomocnenca alebo zo zahraničia.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurovoľby 2024