Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Ako funguje Európsky parlament?

Európsky parlament (EP) je zákonodárny orgán Európskej únie (EÚ). Jeho poslanci sú volení priamou všeobecnou voľbou na obdobie piatich rokov. Najbližšie budú občania členských štátov únie rozhodovať o jeho zložení v nadchádzajúcich júnových voľbách.

02.05.2024 10:23
Európsky parlament / Europarlament / Foto: ,
Europoslanci počas zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu
debata

Ako vlastne funguje europarlament, ako sa volia jeho členovia, aké sú ich právomoci a aký majú vplyv na tvorbu unijných zákonov a politík?

Europarlament vznikol v roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, od roku 1962 funguje pod súčasným názvom. Poslanci europarlamentu sa vyberajú v priamej voľbe všeobecným hlasovaním. Prvé priame voľby do tohto orgánu sa uskutočnili v roku 1979.

Eurovoľby sú aj šanca na ochranu demokracie a slobody
Video
Príbeh generácií, ktoré zažili vojnu a neslobodu, pripomína, aké dôležité je voliť. Európska únia si bude vyberať poslancov do Európskeho parlamentu už 6. až 9. júna, na Slovensku sa volí 8. júna. / Zdroj: TV Pravda/EP

Každá krajina rozhoduje o tom, akou formou sa uskutočnia voľby, musia však pritom zaručovať rovnosť pohlaví a tajné hlasovanie. Pri eurovoľbách platí zásada pomerného zastúpenia.

Parlament tvorí celkovo 705 europoslancov volených v 27 členských štátoch EÚ. Zaujímavosťou nadchádzajúcich volieb do EP bude to, že sa prvýkrát v histórii uskutočnia v podmienkach, keď EÚ prišla o jednu členskú krajinu. V referende z roku 2016 hlasovali občania Veľkej Británie za odchod krajiny z únie.

Tento proces, tiež známy ako tzv. Brexit, sa dovŕšil v roku 2020. Briti od tohto momentu stratili možnosť voliť si svojich zástupcov do štruktúr EÚ.

Foto: SITA/AP, Kirsty Wigglesworth
Brexit

Kreslá do EP sa prideľujú na základe počtu obyvateľov každého členského štátu. Ide však o zostupnú proporcionalitu: žiadna krajina nemôže mať menej než šiestich, ale ani viac ako 96 poslancov. Celkový počet europoslancov nesmie prekročiť číslo 750 (plus jeho predsedníčka resp. predseda).

V súčasnosti stojí na čele europarlamentu maltská právnička a politička Roberta Metsolová. Predsedníčka zastupuje europarlament pred ostatnými inštitúciami EÚ navonok a potvrdzuje konečné schválenie únijného rozpočtu.

Predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová Foto: SITA/AP, Omar Havana
Roberta Metsolová Predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová

Právomoci poslancov EP

Poslanci europarlamentu sa rozdeľujú do skupín na základe politickej, nie štátnej príslušnosti. Pracovné podmienky poslancov sa vysvetľujú v štatúte poslancov z roku 2009.

Práca poslancov EP sa uskutočňuje najmä prostredníctvom výborov a plenárnych zasadnutí.

Vo výboroch sa pripravujú právne predpisy. Europarlament má celkovo 20 výborov a tri podvýbory. Každý z nich sa zaoberá konkrétnou oblasťou politiky. Výbory preskúmavajú návrhy právnych predpisov, pričom poslanci a politické skupiny môžu navrhnúť zmeny alebo ich zamietnuť. O otázkach sa diskutuje v rámci politických skupín.

Na plenárnych zasadnutiach sa prijímajú právne predpisy. Na týchto zasadnutiach sa zhromažďujú všetci poslanci EP v rokovacej sále, aby uskutočnili záverečné hlasovanie o navrhovaných právnych predpisoch a pozmeňujúcich návrhoch. Zasadnutia sa obyčajne uskutočňujú každý mesiac v Štrasburgu počas štyroch dní, niekedy sa však organizujú dodatočné zasadnutia v Bruseli.

Štrasburgu a Brusel sú pritom dve z troch oficiálnych sídel EP. Posledné sa nachádza v Luxemburgu, nachádza sa tu Generálny sekretariát Európskeho parlamentu.

Politická úloha Europarlamentu pritom v posledných rokoch rastie. Rada EÚ konzultuje s parlamentom svoje zahranično-politické rozhodnutia. Parlament vznáša otázky na Radu EÚ a môže vydávať odporúčania. Každé prijatie nového člena EÚ a väčšina medzinárodných zmlúv musí byť odsúhlasená poslancami EP.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Európsky parlament