Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Poznáte politické skupiny v Európskom parlamente? V ktorých sú Slováci a v ktorých nie?

Poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu (EP) sú členmi politických skupín. V nich nie sú zoskupení na základe štátnej, ale politickej príslušnosti. V súčasnosti je v EP sedem politických skupín.

03.05.2024 02:15
EÚ / Europarlament / Foto: ,
Zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu, apríl 2024
debata

Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 23 poslancov alebo poslankýň, v skupine musí tiež byť zastúpená aspoň jedna štvrtina členských štátov. Poslanci alebo poslankyne môžu byť členmi iba jednej politickej skupiny. Poslanci, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sú známi ako nezaradení.

Eurovoľby sú aj šanca na ochranu demokracie a slobody
Video
Príbeh generácií, ktoré zažili vojnu a neslobodu, pripomína, aké dôležité je voliť. Európska únia si bude vyberať poslancov do Európskeho parlamentu už 6. až 9. júna, na Slovensku sa volí 8. júna. / Zdroj: TV Pravda/EP

Politické skupiny v EP

Každá politická skupina vymenúva svojho predsedu alebo dvoch spolupredsedov v prípade niektorých skupín. Rovnako tak vymenúva svoje predsedníctvo a sekretariát.

Miesta v rokovacej sále sú rozdeľované podľa politickej príslušnosti zľava doprava na základe dohody s predsedami skupín.

Pred každým hlasovaním v pléne skúmajú politické skupiny správy vypracované parlamentnými výbormi a predkladajú k nim pozmeňujúce návrhy.

Pozícia prijatá politickou skupinou je výsledkom diskusie v rámci skupiny. Žiaden poslanec a žiadna poslankyňa nemôžu byť nútení, aby hlasovali istým spôsobom.

Európsky parlament v súčasnosti združuje sedem politických skupín:

Európska ľudová strana

Klub Európskej ľudovej strany (EĽS) je zo siedmich existujúcich poslaneckých klubov tým najväčším a najstarším. Hlavná činnosť klubu v EP je legislatívna práca. Od roku 1999 je najúspešnejšia zo všetkých poslaneckých klubov v presadzovaní svojich pozícií počas hlasovania EP.

Jadrom činnosť EĽS je je vytvárať dlhodobé politické platformy, slúžiť ako ústredný kontaktný bod pre politiky európskych stredopravých síl a pôsobiť ako oporný politický bod pre strany v európskych štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ.

Poslaneckému klubu EĽS predsedá Manfred Weber. Predsedníctvo EĽS sa skladá z predsedu klubu a z desiatich podpredsedov, ktorí predsedajú pracovným skupinám a ďalším parlamentným aktivitám. Predsedníctvo zodpovedá za vedenie klubu na plenárnych zasadnutiach a zastupuje klub navonok.

Výbor sa skladá z predsedníctva, vedúcich národných delegácií a ďalších poslancov klubu zastávajúcich funkcie v Európskom parlamente. Výbor zodpovedá za strategické a politické rozhodnutia a za prípravu na plenárne zasadnutie, v rámci ktorej zdôrazňuje otázky, ktoré sú pre klub z hľadiska jednotlivých národných delegácií.

Progresívna aliancia socialistov a demokratov

Združuje ľavicovo zmýšľajúcich europoslancov zo sociálnodemokra­tických strán združených v Strane európskych socialistov. Progresívna aliancia socialistov a demokratov vznikla 29. júna 1953, je vedúcou stredoľavou politickou a druhou najstaršou a najväčšou frakciou EP.

Aliancia si zakladá na inkluzívnej európskej spoločnosti založenú na princípoch ako sloboda, rovnosť, solidarita, diverzita a férovosť.

K ich cieľom patrí boj za sociálnu spravodlivosť, zamestnanosť a rast, práva spotrebiteľov, trvalo udržateľný rozvoj, reforma finančného trhu a ľudské práva.

Na čele európskych socialistov v súčasnosti stojí Iratxe García Pérezová. Aliancia má 141 poslancov z 26 krajín EÚ. Jej poslanci pracujú vo všetkých parlamentných výboroch a medziparlamentných delegáciách EP.

Obnovme Európu

Frakcia EP Obnovme Európu bola založená 20. júna 2019, je pokračovateľkou Aliancie liberálov a demokratov, ktorá existovala v rámci EP v rokoch 2004 až 2019. Jej predsedníčkou je Valérie Hayerová. Po eurovoľbách v roku 2019 ju zastupuje 108 europoslancov, sú medzi nimi aj slovenskí europoslanci, konkrétne Martin Hojsík (PS) a Jozef Mihál (nezávislý).

Skupina Obnovme Európu sa hlási k liberalizmu, konzervatívnemu a sociálnemu liberalizmu a k pro-europanizmu.

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Skupina Zelení/ESA bola založená v roku 1999, keď sa dve európske progresívne politické zoskupenia, Zelení a Európska slobodná aliancia (ESA), dohodli, že spoja sily vo voľbách do Európskeho parlamentu. So svojimi 72 členmi (35 ženami a 37 mužmi) z celej Európy ide o štvrtú najväčšiu skupinu v europarlamente a skupinu s rodovo vyváženým spolupredsedníc­tvom.

Zelení sú zastúpení v EP od roku 1984. Cieľom skupiny Zelených a ESA je, aby sa Európa stala svetovým lídrom pokiaľ ide o ochranu klímy a životného prostredia, mier a sociálnu spravodlivosť, spravodlivú globalizáciu a boj za ľudské práva a právo na sebaurčenie.

Európski konzervatívci a reformisti

Stredo-pravicová skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) je v súčasnom Európskom parlamente z pohľadu veľkosti jeho šiestou frakciou.

Skupina bola založená v roku 2009. Vyznáva mierny euroskepticizmus, anti-federalizmus a konzervativizmus. V súčasnosti má v EP 62 kresiel, čo ju stavia v poradí na šieste miesto zo siedmych. Jej členmi sú poslanci z 15 krajín. Zo Slovenska do nej patrí Eugen Jurzyca.

Skupina má dvoch spolupredsedov: Poliak Ryszard Legutko, ktorý bol spolupredsedom skupiny od roku 2017 a ako europoslanec spôsobí už tretie volebné obdobie a talian Nicola Procaccini.

Frakcia ECR je presvedčená, že Európa potrebuje zmenu smerom k decentralizácii a menšej byrokracii. Okrem toho je členovia chcú podporovať spravodlivý a voľný obchod, hospodársku obnovu, rast, konkurencieschop­nosť a reformovať migračný systém.

Spoločným cieľom skupiny je reformovať EÚ založenú na eurorealizme, rešpektujúcom suverenitu národov a so zameraním na hospodársku obnovu, rast a konkurencieschop­nosť.

Skupina Identita a demokracia

Skupina Identita a demokracia (ID) je tvorená nacionalistickými a euroskeptickými politickými zoskupeniami. Politická skupina vznikla v júni 2019 a nadväzuje na činnosť frakcie Európa národov a slobody, ktorá fungovala v predchádzajúcom volebnom období EP.

Identita a demokracia má 58 členov, čo z nej robí šiestu najväčšiu skupinu v parlamente.

Skupina má europoslancov z ôsmych krajín, pričom väčšina pochádza z talianskej strany Liga, francúzskeho Národného združenia a nemeckej Alternatívy pre Nemecko.

Talian Marco Zanni bol zvolený za predsedu skupiny v júli 2019. Toto je jeho druhé funkčné obdobie v parlamente. Skupina má dvoch viceprezidentov.

Skupina ID sa zameriava na vytváranie pracovných miest a rast, zvyšovanie bezpečnosti, riešenie nedovoleného prisťahovalectva a znižovanie byrokracie EÚ. Ideológiou skupiny je euroskepticizmus, nacionalizmus a národný konzervativizmus.

Skupina ľavice v Európskom parlamente

Je ľavicové politické zoskupenie v EP založené v roku 1995. Zoskupenie je zložené z europoslancov s demokraticky-socialistickou, komunistickou a euroskeptickou orientáciou.

Skupina vznikla v roku 1989, keď Talianska komunistická strana, španielska Zjednotená ľavica, Socialistická ľudová strana z Dánska a grécky Synaspismos založili politické zoskupenie s názvom Európska zjednotená ľavica.

Skupinu tvorí 52 poslancov EP z celej Európy, ktorí sa usilujú o presadzovanie mieru, solidarity, sociálnej spravodlivosti, rovnosti, demokracie a ľudských práv.

Pri 26 členkách a 26 členoch ide o jedinú skupinu v EP s vyváženým zastúpením mužov a žien. Skupina ľavice je konfederačnou skupinou, čo znamená, že rešpektuje rozmanitosť osobností a názorov svojich poslancov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Európsky parlament #politické skupiny