Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

SDKÚ - DS

strana kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu pod číslom 5

Kandidátka strany v eurovoľbách 2024

1. Branislav Rybárik, Mgr. 54 r., súkromný podnikateľ, manažér Ľubotice

Líder kandidátky

Branislav Rybárik

54-ročný súkromný podnikateľ, manažér z Ľubotice je jediným kandidátom strany v eurovoľbách

Programové priority

  1. Zachovanie členstva SR v EÚ je naša priorita.
  2. Suverenita všetkých členov, ich právo na nachovanie národnej identity a špecifickosti.
  3. Zachovanie práva veta je dôležité pre všetkých členov únie.
  4. Ochrana práva na slobodu prejavu očanov EÚ.
  5. Zabezpečenie dôstojného života obyvateľov členských krajín EÚ.
  6. Zabránenie nelegálnej migrácie, dôsledná ochrana hraních krajín EÚ.
  7. Zabezpečenie bezpečnosti pre všetkých obyvateľov EÚ – vnútornej aj vonkajšej.
  8. Reálne ciele v oblasti ochrany životného prostredia – odideologizovanie tejto problematiky a zabrániť znižovania konkurecieschop­nosti a poklesu hospodárskeho rastu celej EÚ často nezmyselnými nariadeniami.
  9. Účelné, hospodárne a zmysluplné využívanie eurofondov v prospech občanov SR, zabezpečiť efektivitu a transparentnosť.

Predvolebné prieskumy

Zatiaľ sa strana v prieskumoch neobjavila

O strane SDKÚ - DS

Strana vznikla pod pôvodným názvom Slovenská demokratická a kresťanská únia začiatkom roku 2000. Založil ju bývalý predseda SDK Mikuláš Dzurinda. Od roku 2017 je strana vo verejnej sfére prakticky nečinná, neobnovuje svoju webstránku ani profily na sociálnych sieťach. V predčasných parlamentných voľbách kadidovala a získala 0,02 percenta hlasov.