Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Spájame Občanov Slovenska - SOSK

strana kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu pod číslom 6

Kandidátka strany v eurovoľbách 2024

1. Libuša Nicholson, JUDr. Mgr. 41 r., nezávislá komunálna poslankyňa, občianska aktivistka Bratislava
2. Petra Bertová Polovková, Mgr. 44 r., informatička, aktivistka za reguláciu elektrosmogu Senec
3. Andrea Gállová, prof. PhDr., PhD. 46 r., zmocnenkyňa rektora univerzity, prezidentka asociácie pre sociálny rozvoj Rimavské Janovce
4. Mária Kovaľová, PhDr., PhD., MHA., MBA 53 r., prezidentka asociácie, kňazská činnosť Štefanov
5. Zuzana Fialová, Mgr., Rsc. 50 r., manažérka, občianska aktivistka Bratislava
6. Silvia Halecká 49 r., generálna manažérka Rovinka
7. Dagmar Weissabelová 62 r., občianska aktivistka Bratislava

Líder kandidátky

Libuška Nicholson, JUDr. Mgr.

Vyštudovala Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, Fakultu masmediálnej politiky UCM v Trnave, Faculdate de Letras da Universidate de Lisboa, FLUL. Jediná nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva Petržalka.

Občianska aktivistka, členka občianskeho združenia „Matky samoživiteľky“, iniciátorka celosvetovej kampane za tabakovú neutralitu, koordinátorka celoslovenskej kampane za bezplatné parkovanie pred nemocnicami.

Programové priority

Silnejšia Európa Vyjadruje zápas za silné európske štáty, prosperujúcu Európu a tým dosiahnutie spokojnosti jej občanov. Vrátiť sa k základným pilierom, na ktorých bola postavená politika EÚ. Konať sociálne, zodpovedne, ekologicky prijateľne a ekonomicky prosperujúce v prospech občanov a to všetko ruka v ruke s mierovou politikou. Musí tiež skončiť prehnaná byrokracia najmä v poľnohospodárskom sektore. EÚ je najväčším zoskupením krajín s takmer pol miliardou občanov a preto je jej povinnosťou robiť vlastnú, silnú a nezávislú politiku.

Občianska Európa Musí skončiť politika EÚ pre politikov, ktorí sú vazalmi politickej a ekonomickej oligarchie. Politici musia začať robiť politiku pre občanov. V tomto smere sa musí v EÚ rozvíjať a posilňovať participácia občanov na tvorbe, správe a kontrole vecí verejných.

Suverénna Európa Ak chce EÚ byť strážcom mieru v Európe, musí mať k tomu i adekvátne prostriedky na jeho zabezpečenie, ako i suverénnu zahraničnú politiku. Zdieľame v tomto smere aj odkaz bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaullea, ktorý bol hybnou silou pri zrode európskej integrácie. Odmietal však, aby sa EU formovala ako nejaký superštát, ale ako spoločenstvo suverénnych republík s dôsledným dodržiavaním práva veta pri demokratickom rozhodovaní.

Spájame Občanov Slovenska – SOSK bude podporovať platformu „Siedmich statočných žien“, za silnejšiu, občiansku a suverénnu EÚ, ktoré sa vo férovej a demokratickej súťaži chcú uchádzať o dôveru nášho občana v nastávajúcich eurovoľbách a chcú by úspešné.

Predvolebné prieskumy

Zatiaľ sa strana v prieskumoch neobjavila

O strane SOSK

Spájame Občanov Slovenska – SOSK je politickým subjektom pre všetkých občanov, ktorí túžia po dôstojnom, slušnom živote. Je novou politickou stranou nezaťaženou kauzami a vstupuje do kampane do Eurovolieb netradičnou formou, s platformou kandidátiek bez politickej príslušnosti. Tvoria ju občianske aktivistky, ktoré majú za sebou skúsenosti a výsledky na participácii občanov pri tvorbe, realizácií a kontrole verejnej politiky. „Sedem statočných žien za silnejšiu, občiansku a suverénnu EÚ“. Kandidátky SOSK, ktorým nie je ľahostajné, kde a ako žijú a ako budú žiť ich deti.

Prečo sedem statočných žien? Impulzom bol známy kultový film „Sedem statočných“, v ktorom sa sloboda a mier rodí z aktívneho zápasu. A tu chceme dať do popredia „Sedem statočných žien“. Kto iný, ako žena, ktorá je darkyňou a ochrankyňou života, môže byť garanciou trvalého mieru na svete a tým prosperity všetkých ľudí?