Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

strana kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu pod číslom 12

Kandidátka strany v eurovoľbách 2024

1. Jozef Sásik, Ing. 66 r., znalec-lesníctvo Banská Bystrica
2. Andrej Trnovec, RNDr. 60 r., odborný pracovník Bratislava
3. Miroslav Faktor, Ing., PhD. 62 r., výskumník Žilina
4. Viliam Zopp, Ing. 85 r., tajomník Bratislava
5. Richard Burkovský, Ing. 59 r., lesný inžinier Banská Bystrica
6. Elena Šubjaková, Mgr. 66 r., publicistka a lektorka hlaholiky Bratislava
7. Marián Kňažko, Ing. 60 r., stredoškolský učiteľ Považská Bystrica
8. Janka Slobodníková 58 r., kaderníčka Priechod
9. Martin Bálik, 34 r., služby POP Banská Štiavnica
10. Ivan Ťapušík, Ing. 52 r., projektant-taxátor Veľká Dolina
11. Dušan Ďuriška, Ing. 62 r., vyhotovovateľ PSL Kameňany
12. Andrea Macúriková, 51 r., aranžérka Ratkovská Suchá
13. Ivan Franko, 56 r., krajský policajt Priechod
14. Jozef Valovič, 51 r., strojár Častkovce
15. Ján Mikuš 33 r., služby POP Beluj

Líder kandidátky

Jozef Sásik

Narodil sa v marci 1958 v Banskej Bystrici v rodine úradníka. Základnú školu navštevoval v rodnom meste a po jej ukončení sa vyučil na Lesníckom odbornom učilišti (LOU) v Banskej Štiavnici v profesii lesiar a to v rokoch 1973–75. Po absolvovaní diferenčných skúšok, študoval na Strednej lesnícko-technickej škole (SLTŠ) taktiež v Banskej Štiavnici, kde v roku 1978 maturoval. V tomto istom roku sa zapísal k štúdiu v profesii lesné inžinierstvo na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene. Záverečné štátne skúšky zložil v roku 1983.

Od 1984 je zamestnaný v Lesoprojekte Zvolen Ústav pre hospodársku úpravu lesov (ÚHÚL), pobočka Zvolen, vo funkcii asistenta 1984–1986, samostatného projektanta 1986–1998 a vedúceho projektanta hospodárskej úpravy lesov (vedúci pracovnej skupiny) až doposiaľ.

Programové priority

ÁNO Európe – NIE Bruselu

Potrebujeme lepšiu Európu. Európu, ktorá je schopná oslobodiť sa od Bruselského draka a ktorá ponecháva kompetencie národným štátom. Európu necentralizovanú a nebyrokratickú. Európu rešpektujúcu vlastné národy. Pretože nechceme sprivatizované vodné zdroje, pretože nechceme génové manipulácie, pretože chceme chrániť sociálny systém pred zneužívaním, pretože chceme o sebe rozhodovať sami, neznamená to, že nechceme spoločnú prosperujúcu Európu národov. Znamená to, že iba hovoríme: „Áno Európe, Nie Bruselu."

Európa nemôže byť nanucovaná Bruselom, ale musí rásť z požiadaviek suverénnych svojprávnych národov. Slovenská ľudová strana chce EÚ stability, hospodárskeho úspechu a sociálnych istôt; EÚ, v ktorej každý nájde prácu so zodpovedajúcou spravodlivou mzdou, s nádejnou perspektívou pre mladých a uspokojivými dôchodkami pre starých po dlhoročnom pracovnom nasadení.

Chceme Európu zodpovednej demokracie, zodpovednej slobody, rovnocennej spravodlivosti, rovnocenného práva a solidarity k skutočne odkázaným. Toto dlžíme našim deťom. Takúto Európu. Nie Brusel, áno Európa.

Predvolebné prieskumy

Zatiaľ sa strana v prieskumoch neobjavila

O strane SĽS

Strana založená otcom národa Andrejom Hlinkom, napĺňajúc jeho odkaz „budem pracovať vo dne i v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské“ veriac, že slovenský národ, pod ochranou Boha všemohúceho, od vekov sa udržiac na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný Slovenský štát.

Strana bola v roku 1990 preregis­trovaná prof. Jozefom Prokopom na Slovenskú ľudovú stranu Československej federatívnej republiky, roku 1994 zmenila názov na Slovenskú ľudovú stranu – Slovenský ľudový blok piatej Slovenskej republiky, o rok neskôr sa zmenila na Slovenskú ľudovú stranu a roku 2016 bola premenovaná na Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.