Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Komunistická strana Slovenska

strana kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu pod číslom 16

Kandidátka strany v eurovoľbách 2024

1. Ján Chalabala 60 r., výsluhový dôchodca Modra
2. Milan Pova, Ing. 62 r., dôchodca Liptovská Osada
3. Jozef Lengvarský, PaedDr. 52 r., konateľ IT spoločnosti Batizovce
4. Stanislav Olša, Bc. 25 r., študent Bratislava
5. Eugen Kramár, RNDr. 70 r., dôchodca Dubové
6. Denisa Maková 46 r., opatrovateľka Sečovce
7. Marek Kopecký, Mgr. 49 r., sociálny pracovník Šenkvice
9. Marián Bikár 53 r., koordinátor Zemplínska Nová Ves
10. Peter Plančík 39 r., samostatne zárobkovo činná osoba Brusno
11. Ján Jakubčák 50 r., agronóm Poprad
12. Miloslav Grega, JUDr. 76 r., dôchodca Košice
13. Mária Kolesárová 54 r., majsterka strediska dopravy a opráv Trebišov
14. Igor Sojka 47 r., samostatne zárobkovo činná osoba Diviacka Nová Ves
15. Jozef Hrdlička, PhDr. Ing., PhD. 46 r., historik Trenčín

Líder kandidátky

Ján Chalabala

Má 60 rokov a je výsluhový dôchodca z Modry. Je predsedom Krajskej rady KSS Bratislava.

Z jeho názorov: Historický príbeh Slovákov a ich stáročný boj o samostatnosť sa nesmie skončiť osudom otrokov vo vlastnom štáte a na ich vlastnom území. Začnime už konečne žiť život z našej práce a z našich koreňov a nie z eurofondov a grantov. Je to ponižujúce a nebezpečné. Budúcnosť štátu a národa musí byť vystavaná na našej pracovitosti a hrdosti, nie na európskych hodnotách (parazitovať a zotročovať). Pracujme pre národ, štát, pre blaho všetkých, ktorým skutočne záleží na našej dôstojnej budúcnosti.

Programové priority

Súčasné smerovanie EÚ nemožno podporovať, život jej občanov ako aj všetkých Európanov je prednejší ako zisky európskeho a zaoceánskeho kapitálu! Európska únia naliehavo potrebuje zásadnú zmenu. Byrokratické a vojnoštváčske rozhodovanie v Bruseli, absolútne odtrhnuté od reality a potrieb občanov EÚ, podriaďovanie sa USA, nadnárodným korporáciám a servilnosť voči oligarchom musí byť na všetkých úrovniach EÚ nahradené skutočne demokratickým rozhodovaním.

Preto chce KSS usilovať o:

  • Nulovú angažovanosť SR a EÚ v ozbrojenom konflikte na Ukrajine. Naopak je treba podniknúť účinné kroky k jeho ukončeniu prostredníctvom využitia všetkých dostupných nástrojov, predovšetkým však mierovej diplomacie za účasti Ruskej federácie.
  • Neprijateľnosť vízie armády európskej únie, dokiaľ nebude ujasnená vízia budúcej funkčnej a udržateľnej bezpečnostnej architektúry celej Európy zahŕňajúcej aj Rusko a ďalšie európske státy, ktoré nie sú členmi európskej únie alebo NATO.
  • Koniec pestovania slepej poslušnosti EÚ voči vrtochom politikov ktorejkoľvek z mocností.
  • Presadzovanie politiky dialógu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a presadzovanie postupných krokov pri jej naplňovaní – dialóg namiesto hrozieb a sankcií.
  • Zahraničnú politiku „všetkých azimutov“, s čím súvisia aj väčšie možnosti ekonomickej spolupráce potrebnej na odvrátenie nebezpečenstva vojnových konfliktov.
  • Zrušenie NATO ako dlhodobý ciel a ako bezprostredný ciel vystúpenie Slovenskej republiky z toho paktu.
  • Zvýšenie dôvery a bezpečnosti, ktorá je v záujme všetkých európskych národov, namiesto pestovania a vývozu tzv. európskych hodnôt.

Predvolebné prieskumy

Zatiaľ sa strana v prieskumoch neobjavila

O strane KSS

Zjednocujúci zjazd KSS 91 a ZKS sa konal v auguste 1992 v historickom Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Z piatich predložených návrhov názvov strany delegáti zjazdu schválili názov Komunistická strana Slovenska. Za predsedu bol zvolený Vladimír Ďaďo, ktorý tento post zastával do roku 1998, kedy bol vystriedaný Jozefom Ševcom.

V NR SR bola zastúpená zatiaľ len jedno volebné obdobie, 2002 – 2006. Po neúspechu vo voľbách rezignovalo v júni 2006 vedenie strany na čele s predsedom Jozefom Ševcom. Z podpredsedníckych funkcií odstúpili Jozef Hrdlička, Ján Gregor, Karol Ondriaš a z postu ústredného tajomníka Ladislav Jača. Za nového predsedu bol na VI. zjazde v novembri 2006 zvolený Jozef Hrdlička.

Komunistická strana Slovenska, skratka KSS, je krajne ľavicová politická strana pôsobiaca na Slovensku. Nie je právnym, ale považuje sa za ideového nástupcu Komunistickej strany Slovenska.

V predčasných parlamentných voľbách 2023 získala strana 0,33 percenta hlasov.

Predsedovia strany
Vladimír Ďaďo 1992 – 1998
Jozef Ševc 1998 – 2006
Jozef Hrdlička 2006 – súčasnosť