Eurovoľby 2024

Sledujte s Pravdou priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

Volt Slovensko

strana kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu pod číslom 24

Kandidátka strany v eurovoľbách 2024

1. Lucia Kleštincová, Ing., MSc. 38 r., odborníčka na európske politiky Bratislava
2. Maroš Halama, doc. Mgr., PhD. 44 r., docent technickej univerzity Košice
3. Lucia Aurea, Mgr., PhD. 44 r., prekladateľka, tlmočníčka Poprad
4. Mikuláš Lakatoš, Mgr. 26 r., expert na menšinovú politiku Pribeta
5. Denisa Priadková, Mgr. 55 r., manažérka, občianska aktivistka Bratislava
6. Tomáš Matta, Bc. 23 r., učiteľ Nižná Myšľa
7. Nicola Grace Orlovská, Bc. 23 r., projektová manažérka Bratislava
8. Jana Masarčová, 52 r., manažérka v európskej inštitúcii Košice
9. Zuzana Púčiková, Ing. 45 r., poradkyňa pre životné prostredie Zvolen
10. Richard Edward Zednik, MBA, MSc. 52 r., podnikateľ Bratislava

Líder kandidátky

Líder kandidátky: Lucia Kleštincová

Ako spolupredsedníčka a vedúca kandidátka je hrdá na príchod hnutia Volt na Slovensko. Po kariére euroúradníčky a materskej službe sa rozhodla ďalej vnášať novú kultúru líderstva aj do politiky a verejného života. Primäla ju k tomu nielen skúsenosť s podporou priemyselných inovácií, ale aj s rokovaniami Brexitu v rámci európskych inštitúcií. Ako školiteľka, konzultantka a kariérna koučka sa venuje najmä podpore rodovej rovnosti a duševného zdravia. Je rodená Petržalčanka, absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, London School of Economics, Solvay Business School a Kingstown College.

Lucia Kleštincová z Inštitútu hospodárskej... Foto: Ivan Majerský
Lucia Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky. Lucia Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky.

Programové priority

Volt definoval 5+1 základných výziev, ktoré je potrebné riešiť v každej európskej krajine a v Európe ako celku.

Prečo 5 + 1 výziev?

5 výziev je v podstate rovnakých pre každú krajinu, ale ich implementácia môže byť prispôsobená na národnej úrovni tak, aby zohľadňovala miestne skutočnosti.

Výzva +1 – náš návrh na reformu a posilnenie EU – je rovnaká vo všetkých našich národných programoch.


01 Inteligentný štát
Vzdelávanie a digitalizácia sú kľúčovými prvkami 21. storočia

02 Ekonomická renesancia
Inovatívne hospodárstvo musí byť motorom pokroku spoločnosti

03 Sociálna rovnosť
Nikto by nemal zostať pozadu – bez ohľadu na pohlavie, príjem, náboženstvo. alebo pôvodu

04 Globálna rovnováha
Európa musí prevziať zodpovednosť za svoju úlohu v globálnych výzvach

05 Posilnenie postavenia občanov
Ľudia musia mať možnosť ovplyvňovať politiku nad rámec samotných volieb

+1 Reforma EU
Milujeme EU – to neznamená, že nie je priestor na zlepšenie

Predvolebné prieskumy

Zatiaľ sa strana v prieskumoch neobjavila

O strane

O Volt Slovensko

Pôsobíme už vo viac ako 30 krajinách a povzbudzujeme občanov, aby prehodnotili a formovali politiku vo svojich mestách, vo svojich krajinách a naprieč európskymi hranicami. Dodnes bolo na komunálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni zvolených viac ako 130 politických zástupcov a zástupkýň hnutia Volt. Ideme tak príkladom, ako je možné budovať jednotnú Európu.

Volt Slovensko ponúka kandidatúru desiatich dynamických a skúsených lídrov na reprezentáciu všetkých Sloveniek a Slovákov, ktorí sa tiež považujú za Európanov. Sú presvedčení, že Volt si získa dôveru dostatočného počtu občanov, aby bolo Volt Slovensko reprezentované v Európskom parlamente a Volt získal svoj prvý mandát zo strednej Európy.