Slovenskej Dexii vzrástol prevádzkový zisk o 23%

- inzercia - Líder v oblasti služieb pre samosprávy sa viac orientuje na služby pre občanov.

31.10.2011 08:27
debata

Dexia banke Slovensko vzrástli za tretí štvrťrok 2011 vklady obyvateľstva medziročne o 17%. Banka zjednodušila portfólio produktov, zefektívnila procesy a zaviedla nové produkty, ako sú nový osobný účet a termínovaný vklad. Aj naďalej plánuje rozširovať ponuku bankových produktov a služieb pre občanov.

Nový akcionár, nová stratégia

Zmena v stratégii prišla po zmene akcionára a vedenia banky. V apríli tohto roka sa stredoeurópska skupina Penta Investments stala majoritným vlastníkom Dexia banky Slovensko. Banka už nemá žiadne prepojenie na francúzsko-belgickú skupinu Dexia a rovnako nevlastní žiadne grécke dlhopisy ani iné dlhopisy krajín skupiny PIIGS. Aj naďalej bude poskytovať komplexné služby pre samosprávy, plánuje však rozširovať aj ponuku bankových služieb pre obyvateľstvo.

Zmeny priniesli prvé pozitívne výsledky

Zmena akcionára a vedenia banky sa prejavila aj vo finančných výsledkoch. Banke vzrástol medziročne prevádzkový zisk o 23%. V súvislosti s prevzatím úverového portfólia banka posilnila tvorbu opravných položiek, čo sa vo zvýšenej miere prejavilo na zápornom účtovnom hospodárskom výsledku banky za 3. štvrťrok 2011. Kapitálovú primeranosť udržuje dlhodobo nad úrovňou 10 %, pričom podľa Národnej banky Slovenska je predpísaná hodnota najmenej 8%. Dexia banka Slovensko dosiahla ku koncu septembra 2011 hodnotu primeranosti kapitálu na úrovni 10,64%.
Je tak kapitálovo pripravená na financovanie svojho budúceho rozvoja.

Dexia - tabulka

Osemnásťročná tradícia

Dexia banka Slovensko pôsobí na trhu už od roku 1993. Začínala pod názvom PKB – Prvá komunálna banka, a. s. Napriek zmene majiteľa pôsobí pod značkou Dexia. Zmenu obchodného mena a značky však plánuje na rok 2012. V súčasnosti poskytuje svoje služby prostredníctvom 49 pobočiek po celom Slovensku. V budúcnosti plánuje výrazne posilniť pobočkovú a bankomatovú sieť.

Viac info nájdete na www.dexia.sk

debata chyba