Podnikatelia, s novým produktom SPP získate plyn SuperVýhodne!

- inzercia - S novým produktom SPP môžete získať plyn o 15 % lacnejšie

15.11.2011 09:18
Plyn
debata

Každý podnikateľ má záujem na tom, aby za plyn platil čo najmenej. Odpoveďou na túto požiadavku je nový cenový produkt SuperVýhodne od SPP. Vďaka nemu môžete získať plyn o 15 % lacnejšie. A to všetko so starostlivosťou a službami od overeného a spoľahlivého dodávateľa.

Nový cenový produkt SPP SuperVýhodne predstavuje v súčasnosti jednu z najvýhodnejších cenových ponúk na trhu. Je určený pre všetkých zákazníkov z radov malých podnikateľov a živnostníkov, ale tiež pre samosprávy a nimi spravované zariadenia. Celková úspora pri tomto produkte závisí od množstva spotrebovaného plynu a tarify, do ktorej podnikateľ spadá. Ak odberateľ dodrží dohodnuté podmienky odberu v dvoch po sebe nasledujúcich 12-mesačných obdobiach, môže v prvom roku získať plyn až o 15 % lacnejšie.

(Super)Výhody pre Vaše podnikanie:

  • jedna z najvýhodnejších cenových ponúk na trhu
  • bez obmedzenia hornej hranice odberu zemného plynu
  • uzavretie zmluvy na nový produkt bezplatne
  • odborné poradenstvo špecialistov SPP pri porovnaní cenových ponúk, pri nastavení tarify aj pri optimalizácii spotreby
  • zázemie veľkého a spoľahlivého dodávateľa – nadštandardná úroveň obsluhy a dostupnosť v každom regióne Slovenska osobne cez Zákaznícke centrá, e-mailom aj telefonicky

Produkt SuperVýhodne môžu získať všetci odberatelia z radov zákazníkov mimo domácností vo všetkých tarifách M1 až M4, ktorí ešte nemajú uzatvorenú zmluvu na iný produkt SPP. Uzatvorenie zmluvy je bez poplatkov.

Vypočítajte si svoju úsporu pri produkte SuperVýhodne:

  Tarifa a

odber |* Produkt |* CELKOVÁ ÚSPORA

Regionálna

pekáreň | M4
65 000 m3 | SuperVýhodne | 4 068,55 € / p­rvých 12 mesiacov
– ÚSPORA cca 15 % z ceny plynu

2 758,34 € / n­asledujúcich 12 mesiacov
– MOŽNÁ ÚSPORA cca 10 % z ceny plynu

Škola M4

45 000 m3 | SuperVýhodne | 2 816,69 € / prvých 12 mesiacov
– ÚSPORA cca 15 % z ceny plynu

1 909,62 € / nasledujúcich 12 mesiacov
– MOŽNÁ ÚSPORA cca 10 % z ceny plynu

Stredne veľká

reštaurácia | M4
7 000 m3 | SuperVýhodne | 438,15 € / prvých 12 mesiacov
– ÚSPORA cca 15 % z ceny plynu

297,05 € / nasledujúcich 12 mesiacov
– MOŽNÁ ÚSPORA cca 10 % z ceny plynu

Podrobné informácie o produkte SuperVýhodne od SPP získate:

  • osobne na jednom z 19 Zákazníckych centier SPP
  • telefonicky na Biznis linke 0850 111 565 (počas pracovných dní od 7.00 do 20.00 h), na faxovom čísle 02/ 58 69 90 10, prípadne na e-mailovej adrese biznislinka@spp.sk.
debata chyba