Otestujte si svoju finančnú gramotnosť

- inzercia - Ako ste na tom s vedomosťami o peniazoch? Vaše znalosti základných finančných pojmov preverí FQ test.

08.10.2012 08:13
Test národa
debata

Kliknite na www.fqtest.sk a zistite, aké sú vaše finančné vedomosti.

S peniazmi prichádzame do styku denne. Platíme účty, narábame s účtom, platobnými kartami, máme rôzne poistenia. Vyznať sa však v ponuke mnohých produktov rôznych finančných inštitúcií nie je jednoduché. Rozhodnutia, ktoré robíme, môžu významne ovplyvniť našu budúcnosť. Pod pojmom finančná gramotnosť chápeme všeobecné znalosti a vedomosti ľudí v peňažnej oblasti, ale je to aj schopnosť chápať základné súvislosti a vedieť sa efektívne rozhodovať pri riadení svojich peňazí. Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a nekvalifikované rozhodnutia v oblasti peňazí môžu negatívne ovplyvniť našu budúcnosť, vo vyhrotených prípadoch dokonca aj viesť k osobným či rodinným tragédiám.

Ukazovatele finančnej gramotnosti poukazujú na nízku úroveň finančných vedomostí v celej Európe. Na Slovensku nie sme výnimkou, nízku finančnú gramotnosť dokazujú viaceré výskumy a upozornenia zaznievajú aj z úst odborníkov na ekonomiku a rodinné financie. „Nadácia PARTNERS sa preto rozhodla naplniť svoj cieľ podpory vzdelávania spoločnosti a orientovať sa na túto, doteraz výrazne zanedbávanú, no mimoriadne dôležitú oblasť. Pripravili sme preto projekt Deň finančnej gramotnosti. Je to dlhodobá iniciatíva a má vyvíjať aktivity prispievajúce k riešeniu tejto problematiky,“ približuje Jana Mokráňová, členka správnej rady nadácie PARTNERS.

Aký je váš finančný kvocient?

„V prvom kroku sme sa rozhodli zmapovať úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku, aby sme mali platformu na plánovanie ďalších aktivít. Poverili sme preto nezávislú agentúru Focus, aby pre nás spracovala reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov. Zamerali sme sa na základné pojmy, s ktorými má bežný občan šancu prísť v živote do styku. Nešlo o žiadne zložité pojmy či výpočty. Rovnako nás zaujímalo konkrétne finančné správanie. Práve v tejto oblasti nám vyšli mimoriadne zaujímavé výsledky, bohužiaľ, nie v pozitívnom zmysle slova,“ naznačuje J. Mokráňová.

Možnosť otestovať si svoj finančný kvocient, teda svoje FQ, má teraz každý. Na stránke www.fqtest.sk si môžete urobiť FQ test národa a svoj výsledok porovnať s celonárodným priemerom určeným reprezentatívnym prieskumom. Zistíte, či sa v otázkach financií orientuje lepšie, ako priemerný Slovák, alebo máte ešte medzery, ktoré treba doplniť.

Medzinárodný deň finančnej gramotnosti

Okrem prieskumu sa nadácia zamerala na vyhlásenie Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti, aby tak vytvorila priestor na riešenie tejto otázky a tiež na rôzne iniciatívy, ktoré by finančné povedomie Slovákov zvyšovali. „Rozhodli sme sa požiadať UNESCO o zaregistrovanie 8. septembra ako Dňa finančnej gramotnosti a upozorniť tak na potrebu finančného vzdelávania nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Finančná gramotnosť je globálnym problémom a naším cieľom je dostať ho týmto spôsobom do popredia celospoločenskej diskusie. Len tak budú zodpovedné subjekty hľadať cesty, ako s finančnou negramotnosťou ľudí bojovať,“ približuje Juraj Juras, správca nadácie PARTNERS.

Viac informácií nájdete na www.denfinancnejgramotnosti.sk alebo na www.nadaciapartners.sk.

Nadácia partners
debata chyba