Samosprávy vytvárajú podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti

Chýbajúci lekár či zabezpečenie pohotovosti v regióne? Tieto kompetencie tiež majú vo svojej pôsobnosti obce a mestá. Hoci je dnes zabezpečiť praktického lekára či zubára do dediny alebo do odľahlého regiónu veľký problém, mnohé obecné samosprávy tento stav začali riešiť rôznymi spôsobmi. Napríklad ponúkajú lekárom byty či lacnejšie priestory na ambulancie.

, 15.11.2014 06:06
lekár, vyšetrenie, diagnóza. chorobopis Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor tvrdí, že mnohé problémy s nedostatkom lekárov v regiónoch vyrieši rezidentský program, ktorý tento rok zaviedlo ministerstvo zdravotníctva, ale na vidiek mladých lekárov neprivedie. „Miestne samosprávy majú najvyšší čas na prebudenie a voliči v nastávajúcich voľbách do miestnych samospráv by sa mali informovať u kandidátov na primátorov, starostov a poslancov, aký majú recept na tieto akútne problémy primárnej zdravotnej starostlivosti vo svojom meste či v obci,“ tvrdí Pásztor.

„Mestá a obce pri výkone samosprávy vytvárajú v súlade so zákonom o obecnom zriadení podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, no majú aj ďalšie kompetencie v oblasti ochrany zdravia a života, ktoré im plynú z iných zákonov,“ uvádza hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková. To, čo obce a mestá smú či môžu, zákon presne definuje a vymedzuje. Môžu napríklad zriaďovať ambulancie, spádové nemocnice, ale aj plniť úlohy súvisiace so zdravotnou prevenciou, ochranou životného prostredia a podobne

Ako ďalej uvádza, miestne samosprávy pristupujú k neštátnym ambulantným lekárom veľmi rozdielne. „V lepšom prípade im nebytové priestory, ktoré vlastnia, prenajímajú za minimálne ceny, niekde však aj za trhové. Najmä vidiecke samosprávy budú musieť podstatne zmeniť prístup k všeobecným lekárom pre dospelých a pre deti a dorast, ak chcú udržať funkčné ambulancie pre svojich občanov,“ zdôrazňuje Pásztor. Inak tam podľa neho nikto nepríde pracovať. Už doteraz mnohé ambulancie z týchto dôvodov zanikli.

Mnohé menšie obce však už lekárov lákajú na viaceré sociálne výhody. Napríklad v hornooravskej obci Oravské Veselé zrekonštruovali zdravotné stredisko, pripravili služobný byt, napriek tomu im trvalo dva roky, kým do obce zabezpečili zubára.

V roku 2002 v rámci decentralizácie prešli desiatky nemocníc zo štátu na samosprávne kraje. Niektoré však prevádzkujú aj mestá, napríklad v Piešťanoch, Zlatých Moravciach a inde. V nemocnici „novej generácie“ v Michalovciach, ktorej prenajímateľom je sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia, sú strategickými partnermi Košický samosprávny kraj aj samotné mesto Michalovce.

„Mestské nemocnice často zápasia s nedôverou lokálnej verejnosti. Je to, žiaľ, dôsledok dlhodobo neefektívneho riadenia a podinvestovania. Keďže menšie nemocnice sú odkázané na pacientov zo svojej spádovej oblasti, predstavitelia kraja a najmä miest môžu komunikačne výrazne pomáhať prinavrátiť túto dôveru,“ mieni hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ.

Právomoci obcí v zdravotnej starostlivosti

  • kompetencie upravuje zákon o obecnom zariadení
  • mestá a obce pri výkone samosprávy vytvárajú podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti
  • môžu zriaďovať ambulancie vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadeniach sociálnych služieb, špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, polikliniky, nemocnice 1. typu (poskytujú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť asi 50-tisíc ľudí) a nemocnice s poliklinikou 1. typu, ale aj agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  • poskytujú súčinnosť pri preventívnych programoch
  • plnia úlohy súvisiace s ochranou života a zdravia obyvateľov, ktoré sa týkajú pohrebníctva, kúpania v prírodných a umelých kúpaliskách, ochrany pred hlukom, alkoholizmom, fajčením, prevádzkovania prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, úzko pritom spolupracujú s Úradom verejného zdravotníctva
  • vytvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce svojich obyvateľov, chránia životné prostredie

Volby.Pravda.sk – pozrite si, kto vládol vo vašej obci od roku 1990
Mená starostov, pomery síl v zastupiteľstvách + aktuálny zoznam kandidátov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #obce #mestá #lekári #zdravotná starostlivosť
Flowers