Hlasujeme o dve hodiny dlhšie, priebežné výsledky sa objavia po 22. hodine

Priebežné výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejní Štatistický úrad (ŠÚ) SR tradične na webstránke www.volbysr.sk. Objavovať sa začnú postupne od skončenia hlasovania po 22:00.

10.11.2018 20:14
debata (1)

Definitívne výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, predpokladá sa, že najskôr v nedeľu popoludní.

Rýchlosť spracovania volebných výsledkov závisí od viacerých faktorov. V porovnaní s predošlými obecnými voľbami v roku 2014 sa o dve hodiny hlasuje dlhšie a záver hlasovania sa posunul z 20:00 na 22:00. Pred štyrmi rokmi bola posledná zápisnica miestnej volebnej komisie prijatá v nedeľu ráno o 07:48 za mesto Hurbanovo a posledný volebný obvod potvrdil výsledky o 08:08 a išlo o volebný obvod Komárno. Rýchlosť spracovania volebných výsledkov teda podľa štatistického úradu určuje čas a kvalita spracovania výsledkov volieb komisiami na všetkých úrovniach, od samotného fyzického sčítania hlasov v okrskoch, zapísania volebných výsledkov do prvého dokumentu a následne do zápisníc volebných komisií na vyšších úrovniach.

Priebežné výsledky z Bratislavy a Košíc

Po prvý raz bude štatistický úrad priebežne zobrazovať výsledky voľby primátora hlavného mesta Bratislavy a primátora mesta Košice tak, ako budú spočítané a podpísané výsledky hlasovania z jednotlivých okrskov. V približne 10-minútových intervaloch budú známe priebežné informácie o poradí kandidátov a počtoch hlasov. Výsledky v Bratislave sa budú postupne sčítavať zo 401 okrskov a v Košiciach zo 199 okrskov. Novinkou je aj lepšie zobrazovanie výsledkov hlasovania cez webstránku volbysr.sk pre mobilné zariadenia.

V rovnakom 10-minútovom intervale sa postupne budú objavovať výsledky hlasovania o primátoroch ostatných miest a o starostoch obcí, ako aj o starostoch mestských častí. Nebude však známe, kto skončil na 2., 3., 4. a nižšom mieste. Zvolení poslanci zastupiteľstiev v Bratislave a v Košiciach a v ďalších samosprávach, ktoré požiadali ŠÚ SR o spracovanie výsledkov hlasovania cez Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), budú menovite aj s politickou príslušnosťou známi po oficiálnom zverejnení výsledkov štátnou volebnou komisiou.

Mimo systému IVIS budú výsledky po 2 – 3 dňoch

V ostatných mestách a obciach, ktoré nepožiadali ŠÚ SR o spracovanie sčítania cez IVIS, zverejní ŠÚ SR kompletné výsledky s menami a ďalšími údajmi dva – tri dni po voľbách. Pritom o spracovanie výsledkov hlasovania prostredníctvom systému IVIS prejavilo záujem 1 389 obcí, miest alebo mestských častí, čo je približne 47 percent z celkového počtu 2 926 samospráv. Z tohto počtu 579 obcí využíva IVIS komplexne, teda už na spočítavanie výsledku na okrskovej obecnej, respektíve mestskej úrovni. Výsledky volieb sú zo zákona povinné zverejniť jednotlivé obce a mestá na svojich webstránkach, alebo prostredníctvom svojich obvyklých informačných kanálov.

Na spracovanie výsledkov hlasovania zriadil Štatistický úrad SR 60 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ), v ktorých pracuje v nich 1 062 pracovníkov. Použijú 560 počítačov a 240 tlačiarní.

Zo spomínaných 60 odborných sumarizačných útvarov ŠÚ SR pôsobí 49 pri okresných volebných komisiách v rámci územných obvodov, ktoré zbierajú dáta z miestnych a mestských zápisníc v rámci určeného územného obvodu. Ďalších 10 odborných sumarizačných útvarov pôsobí pri mestských volebných komisiách v najväčších mestách Slovenska a dvoch mestských častiach Bratislavy.

Sumarizačný útvar

Štatistický úrad je zo zákona povinný zriadiť odborný sumarizačný útvar aj v mestách, obciach či mestských častiach, ktoré majú viac ako 50 okrskov. Na Slovensku ide o osem najväčších miest a dve mestské časti Bratislavy – mesto Bratislava (401 okrskov), mesto Košice (199 okrskov), Prešov (80 okrskov), Žilina (79 okrskov), Banská Bystrica (77 okrskov), Nitra (71 okrskov), Trnava (56 okrskov), Martin (52 okrskov) a mestskú časť Bratislava -Petržalka (96 okrskov) a mestskú časť Bratislava – Ružinov (70 okrskov). Obvodné sumarizačné útvary štatistického úradu, ktoré v nich budú pôsobiť, spracujú volebné výsledky vo forme zápisníc spolu z 1 181 okrskov, čo je približne 20 percent zo všetkých 6 021 okrskov na Slovensku. Napokon jeden odborný sumarizačný útvar je zriadený pre potreby Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #komunálne voľby 2018