Vallo sľubuje stavebného ombudsmana, nové linky MHD aj 10-tisíc stromov

Primátorom hlavného mesta Bratislavy sa stal 41-ročný Matúš Vallo, ktorého podporilo 36,54 percenta voličov. Kandidoval za zoskupenie Team Vallo, s podporou strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia. Tu je prehľad jeho programových téz.

12.11.2018 15:33
volebny stab, vallo, volby, komunalne volby 2018 Foto: ,
Matúš Vallo.
debata (52)

Doprava

V oblasti dopravy považuje za dôležité znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov. Kvalitnejšou alternatívu k jazde autom by mala byť lepšia MHD, bezpečnejšia cyklodoprava a pohodlnejší pohyb chodcov.

Lepšiu MHD chce Vallo zabezpečiť preferenciou na križovatkách, bus pruhmi, častejšími intervalmi aj novými expresnými linkami, ktorými sa obyvatelia dostanú z jednej časti mesta do druhej s nižším počtom prestupov a v špičke rýchlejšie než autom. Mesto by malo dobudovať električkovú trať v Petržalke, zmodernizovať existujúce trate, predĺžiť električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zaviesť električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.

Video

Vzťahy s developermi

V oblasti výstavby chce Matúš Vallo obrátiť nerovný vzťah developerov a mesta. Mal by sa zmeniť a spoplatniť proces vydávania záväzného stanoviska mesta k developerským projektom, aby mal jasné a transparentné pravidlá a nevytváral priestor na korupciu a nedôveru. Vallo plánuje zriadiť „Kanceláriu ombudsmana pre stavebnú činnosť“. Ten ľuďom odborne poradí v prípadoch, keď sa budú cítiť negatívne ovplyvnení stavebnou činnosťou vo svojom okolí. „Potrebujeme zriadiť ombudsmana pre túto oblasť, kde sa budú môcť ľudia opýtať na ich okolie, aký je tam územný plán, prípadne informovať, čo sa okolo nich deje a či je to v súlade s územným plánom. Takáto kancelária by bola súčasťou väčšieho celku – Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácie,“ uviedol Vallo v predvolebnom rozhovore pre TASR.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) bude mestskou organizáciou a zároveň pracoviskom v oblasti urbanizmu, architektúry, rozvoja, tvorby a správy mesta. Rovnako by sa mala začať intenzívna príprava nového územného plánu a územných plánov zón, čo je však podľa Valla práca na šesť až osem rokov.

Tisíc nových lavičiek

V sociálnej oblasti chce nový primátor zlepšiť kvalitu aj dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov. „V súčasnosti podľa prognóz a odporúčaní potrebuje mesto cez 5 000 opatrova­teľských miest, no reálne ich má čosi cez 1000,“ uviedol Vallo.

Pribudnúť by v meste malo 1 000 nových lavičiek. Výrazne sa tiež zvýši počet dostupných nájomných bytov.

V oblasti životného prostredia má Matúš Vallo v pláne zasadiť alebo presadiť 10 000 stromov a kríkov a vytvoriť tri nové mestské aleje. Chce skvalitniť systém zberu a triedenia odpadu, najmä plastov. S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu mesta má primátor v pláne zriadiť celomestskú akciovú spoločnosť, do ktorej budú môcť pristúpiť aj mestské časti. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), a tiež zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách.

Nočný primátor

Napokon navrhuje Vallo niekoľko noviniek v oblasti spravovania mesta: „Ako primátor budem v neustálom kontakte s Bratislavčanmi a minimálne raz do mesiaca budem úradovať v mobilnej kancelárii otvorenej pre verejnosť, vždy v inej mestskej štvrti,“ avizoval Vallo.

Riadiace funkcie, vrátane manažovania mestských firiem, by mali obsadiť profesionáli, ktorí prejdú transparentným výberovým konaním. Už v prvom polroku sa začne protikorupčný au­dit.

Novinkou by mala byť neformálna pozícia nočného primátora (night mayor) zodpovedného za starostlivosť o mesto v nočných hodinách. Medzi jeho kompetencie bude patriť prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, eliminovanie hluku a rušenia nočného pokoja. Vo Vallovom programe sa tiež uvádza: „Vykonáme audit reklamných plôch, ktorých významná časť je umiestnená na pozemkoch mesta a ukončíme ich nájomné zmluvy.“

52 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #matúš vallo #komunálne voľby 2018