Danko nevylučuje, že zriadi komisiu na prešetrenie podnetov z volieb

Predseda NR SR Andrej Danko sa stretol s predsedom štátnej volebnej komisie Eduardom Báránym a zapisovateľkou štátnej volebnej komisie Evou Chmelovou. Poďakoval sa im za organizáciu a priebeh komunálnych volieb. Na základe spoločnej debaty sa zhodli na tom, že treba nastaviť presnejšie volebné pravidlá.

13.11.2018 14:44 , aktualizované: 15:44
parlament, danko, Foto: ,
Andrej Danko verí, že nepresné pravidlá, ktoré vyvolali po víkendových voľbách nejasnosti, budú čoskoro upravené novou úpravou zákona.
debata (5)

Podľa slov predsedu volebnej komisie totiž existuje podozrenie, že niektorí kandidáti nedodržiavali finančné limity, alebo že si vymýšľali fiktívne zamestnania. Obdobnú problematiku mal po víkendových komunálnych voľbách na stole aj predseda parlamentu.

„Dostal som od občanov podnety ohľadom viacerých zvolených primátorov. Tieto platformy totiž nespĺňajú parametre regulérnych politických strán, ale ani nezávislých kandidátov. Zistíme, kto urobil chybu,“ vysvetlil Andrej Danko. Ako ďalej dopĺňa, nevylučuje, že zriadi komisiu, ktorá sa tým bude zaoberať. Zároveň verí, že nepresné pravidlá, ktoré vyvolali po víkendových voľbách nejasnosti, budú čoskoro upravené novou úpravou zákona. Očakáva preto podnety od príslušných inštitúcií. Sám bez spoločenskej zhody nebude iniciovať žiadne konania.

Podľa zákona kandidačnú listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie, ktoré je registrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach. Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidačnú listinu. Kandidovať môžu aj nezávislí kandidáti, ktorí však na rozdiel od politických kandidátov musia ku kandidačnej listine dodať aj podpisy voličov.

Voliči, čo ich podporia, musia mať trvalý pobyt v obci, kde sa o ich hlasy uchádza nezávislý kandidát. Potrebný počet podpisov závisí od počtu obyvateľov obce, napríklad, ak má obec do 50 obyvateľov, stačí 10 podpisov a aspoň 1 000 podpisov treba v mestách nad 100-tisíc obyvateľov. Za starostu obce, resp. primátora mesta môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #SNS #Andrej Danko #komunálne voľby 2018