Online s Romanom Hradeckým zo združenia Prometheus

Roman Hradecký

Vedenie KDH presadzuje uzavretie dodatkovej zmluvy o výhrade svedomia medzi SR a Vatikánom. Čo táto zmluva obsahuje a čo by jej prijatie znamenalo pre občana Slovenska? Na vaše otázky odpovedal na Pravda.sk PhDr. Roman Hradecký zo Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov.

Jedna vec je, ze verejnost text navrhu zmluvy nepozna - ale kde si ju mozno najst? (prosil by som napr. internetovu adresu). A druha vec - ak predavac v pekarni kvoli vyhrade svedomia odmietne predat chlieb komunistove, alebo kadehakovi, alebo to je jedno komu, ako sa k tomu postavi 1)ten zakaznik a 2)zamestnavatel toho predavaca? - Pavel

Plný text môžte nájsť na webovej stránky Ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk, kde sú tri návrhy. Pôvodný návrh z novembra 2004 o Zmluve medzi SR a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, nový text z roku 2005, ktorý má viacere úpravy proti pôvodnému a Zmluva medzi SR medzi registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Problém je v tom, že tam chýba zmluva medzi občanmi bez náboženského vyznania a SR o možnosti výhrady vo svedomí, napriek tomu, že je to najpočetnejšie druhá skupina obyvateľov podľa sčítania ľudu z roku 2001. Už tu sa prelamuje ústavný princíp rovnosti občanov štátu, pretože ak sa zmluvy podpíšu, bude jedna skupina obyvateľov, ktorá si bude môcť uplatniť výhradu svedomia v súlade so svojim presvedčením a iní nie.

Dobrý deň, rád by som sa spýtal aké má táto zmluva praktický dopad v každodennom živote? Čítal som ju, je na nu odkaz myslím, aj na Vašej stránke, ale je tak koncipovaná, že sa v tom dost ťažko dá vyznať - Hermes

Ak budú zmluvy prijaté v takej forme, v akej sú navrhnuté, môže sa stať, že sa výrazne obmedzí dostupnosť a kvalita lekárskych služieb, hlavne v prípade žien, že nebude možné v niektorých obciach, ak si učitelia uplatnia výhradu vo svedomí v rámci biológie učiť sa o evolučnej teórii, o plánovanom rodičovstve, že v pracovno-právnych vzahoch si budú môcť ľudia uplatniť výhradu vo svedomí podľa doterajšej formulácie pri nástupe do zamestnania a uplatniť si ju tak, že nenastúpia prácu v nedeľu a pod. Môže dôjsť k tomu, že podľa právneho poriadku SR bude dochádzať ku vzájomnej kolízii viacerých vieroučení, pretože budúc existovať spoloočné komisie štátu a náboženských spoločností, ktoré budú zlaďovať vlastné vieroučné rozdiely s právnym poriadkom SR a viete si predstaviť, že sa dokáže zladiť moslim, judaista, kresťan a humanista? V zásadných veciach áno, ale v konkrétnych bude určite problém. Už toto ukazuje nezmyselnosť volenej cesty, resp. ciele a vedomosť pri vytváraní privilegovaného psotavenia istej časti obyvateľstva.

Prečo o takých dôležitých otázkach nerozhoduje referendum. A kedy už bude vypísaná petícia proti tejto zmluve .Rada by som ju podpísala - katolíčka

Petícia je vypísaná, môžte ju podpísať aj u nás v sídle spoločnosti Prometheus, Štefánikova 4, Bratislava, alebo na adrese http://slovakia.humanists.net. Myslím si, že referendum malo byť vypísané už o Základnej zmluve medzi SR a Svätou stolicou, ktorá prekračuje konkordáty a známe zmluvy medzi štátmi a Svätou stolicou v rámci štátov EÚ. Ide ďaleko nad rámec zvyklostí v rámci únie.

Zaujmaju ma blizsie informacie o Vasom zdruzeni,jedna sa skutocne o alternativu,ktora spaja vyhradne ateistov ? - Cukor

Nie. Spoločnosť Prometheus vznikla v apríli 1990 ako občianske združenie svetských, teda nenábožensky založených humanistov, až do minulého roku fungovala iba na dobrovoľníckom aktíve, až po príspevku 2 % z dane sme získali isté financie aj na základe ktorých sa nám podarilo začať vydávať časopis Prometheus, vďaka ktorému sa o nás dozvedelo viac ľudí. Členovia sú na celom Slovensku, máme 11 miestnych klubov, ďalší členovia fungujú ako individuálni. Viac sa o našej spoločnosti môžete dozvedieť na spomínanej stránke s tým, že v našej spoločnosti sú ľudia nenábožensky cítiaci a mysliaci. Môžu to byť racionalisti, voľnomyšlienkári, pozitivisti, sekularisti atď. Je jedinou oficiálnou organizáciou združujúcich svetských humanistov na Slovensku a zároveň členkou Medzinárodnej humanistickej a etickej únie a Európskej humanistickej federácie, ktoré sú rešpektované vo svete a pôsobia min. s konzultatívnym štatútom v OSN, pri Rade Európy, UNESCO, UNICEF.

aky je zakladny ciel - preco sa ta zmluva vlastne ma uzavriet? preco sa Slovensko ma podmanovat takej malej krajine akou je Vatikan? - Peto

Cieľom tejto zmluvy je nadštandardne upraviť práva občanov katolíckeho náboženstva na úkor ostatných občanov, nadštandardne presadiť vplyv katolíckej cirkvi do právneho poriadku SR, ale aj širšie a možno by som to nazval, že je to lakmusový papierik ako pokus vyskúšať túto úpravu a postupne ju rozšíriť v rámci EÚ.

Aké dôsledky vyplinú pre Slovensko ak sa zmluva nepodpíše? (je mi jasné ze ak sa podpíse vytvorí sa priestor na spekuláciu a zákonnú diskrimináciu) - Andrej

Ak sa zmluva nepodpíše, nestane sa nič mimoriadne. Právo na slobodu svedomia je zakotvené v ústave a je rešpektované právnou i spoločenskou praxou. Výhradu svedomia si uplatňujú občania už aj teraz. Sloboda svedomia je základné ľudské právo. Právo na výhradu svedomia sa neuvádza medzi žiadnymi listinami ľudských práv. Sloboda svedomia a výhrada svedomia, tak, ako ju uvedené v návrhu, sú odlišné kategórie. Sloboda svedomia vznikla ako odpoveď na jednostranný ideologický nátlak, ako ľudské pávo na vlastné nezávislé myslenie, ako právo nezasahovať štátu, cirkvi a iným do myslenia. Výhrada svedomia patrí do katolíckej vierouky a je veľmi problematické, či zodpovedá slobode svedomia. Ak si môžme uplatniť výhradu zo svedomia len podľa učenia katolíckej cirkvi, aká je tu sloboda svedomia, aká je tu možnosť slobodného nezávislého myslenia a postojov.

Mozem na zaklade vyhrady svedomia dat podnet na zakazanie cirkvi ako siritelov nedokazanych bludov? - aj

Ak bude podpísaná tak, ako je to navrhnuté, určite nie, lebo uplatniť výhradu môžte len podľa učenia magistérie katolíckej cirkvi. Čiže nemôžte vyhlásiť za blud podľa niečoho, podľa čoho si toto právo uplatňujete. A v tom je práve celý ten problém tohto zákona, ako si uplatní právo občan bez náboženského vyznania, podľa akého učenia? Ako si ho uplatní moslim, hinduista a pod.?

Ak ja ako lekár nebudem chcieť urobiť potrat, lebo je to podľa mojho názoru obyčajná vražda a moj nadriadený ma do toho bude nutiť, s hrozbou, že ma prepustí z práce. Nie je toto práve diskriminujúce, pretože sa v tomto konkrétnom prípade potláča moja slobodná voľba a som do niečoho nutený? - Pavol Lúčaník

Myslím si, že aj súčasná právna úprava aj prax dokazuje, že je možné efektívne si uplatniť výhradu svedomia aj v tejto oblasti, na druhej strane štát má povinnosť zabezpečiť dostupnosť a informovanosť všetkých druhov zdravotníckych služieb. Výhrada svedomia nie je len o práve, ale aj o povinnosti. Súčasťou práva na výhradu svedomia musí byť aj povinnosť rešpektovanie práva druhej osoby a poskytnúť min. podrobnú a presnú informáciu, kde môže dotyčná osoba uplatniť svoje práva v súlade so svojim presvedčením. Takto je to upravené napr. v Holandsku, Francúzsku, Belgicku a v ďalších štátoch.

Hovorca KBS Gavenda a vedúci predstavitelia KDH hovoria, že "Zmluva o práve uplatňovať výhrady vo svedomí" vychádza z prijatej "Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou" z roku 2000. Som toho názoru, že Základná zmluva je z pohľadu mdz. práva irelevantná a to z toho dôvodu, že Vatikán je len mesto a nie štát. Oficiálny názov je Cittá del Vaticano. Podľa mdz. práva štát svojim obyvateľom udeľuje občianstvo, má vlastnú menu, zákony, ktorých dodržiavanie je vynutiteľné štátnou mocou. Vatikán tieto podmienky nespĺňa. Okrem toho SR podpísala "Zmluvu..." so Svätou stolicou. Aký subjekt mdz. práva je Svätá stolica?? Logicky z toho vyplýva, že Základná zmluva je neplatná, lebo jeden zo signatárov zmluvy nie je subjektom mdz. práva. A preto z právneho hľadiska by nemala byť Zmluva o výhrade svedomia prijatá a Základná zmluva by mala byť zrušená v celom rozsahu ako neplatná. Aký je Váš názor? - Marián Baťala

Na Základnú zmluvu medzi Svätou stolicou a SR sú viaceré názory. Jeden z dôvodov, prečo niektorí majú právo spochybňovať túto zmluvu je aj otázka, či sme ju podpísali so subjektom medzinárodného práva. Svätá stolica nie je členom OSN a preto ho viaceré štáty nepovažujú za subjekt medzinárodného práva. Vatikán síce na medzinárodnej scéne vystupuje ako subjekt, ale nie ako štát, ale ako mesto Citta del Vaticano. Vo Svätej stolici platí talianska mena, nie je tam vlastné občianstvo, tak potom aký je to štát? Okrem toho základná zmluva medzi Svätou stolicou a SR je maximálne nevyvážená. 16 článkov Základnej zmluvy zabezpečuje katolíckej cirkvi výsadné práva, ktoré iní občania nemajú. 13 článkov ukladá SR povinnosti a záväzky založené na kanonickom práve. Zmluva neobsahuje vzájomné výhody pre obe strany, ale diktuje SR obrovské inštitucionálne a finančné záväzky bez záruky konkrétneho merateľného vzájomného prospechu.

Podmienkou prijatia Slovenska do EU bolo dodržiavanie „acqius communautaire“ čo znamená doterajšie platné princípy európskeho právneho systému. Slovensko však podľa môjho názoru ich najviac porušuje DISKRIMINÁCIOU približne jedného milióny svojich občanov t.zv „neveriacich“. Podľa štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2004 (citát SME 27.1.2006 – diskusia http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2564019 ) cirkvi dostali iba za posledný rok (pri zarátaní všetkývh položiek) tri miliardy,osemstotri miliónov Sk. Bezkonfesinjní nedostali za celé obdobie od novembra1989 ani halier.- V civilizovaných štátoch Európy je vzťak štátu a „neveriacich“ regulovaný zákonom. (Vzorový príklad je Belgicko) Prečo naši vládni činitelia strkahjú hlavy do piesku a neprijmú tiež takýto zákon? Má Spoločnosť Prometheus v pláne presadiť takýto zákon? Má na presadenie tohto zákona spojencov v politických kruhoch? Je odhodlaná Spoločnosť v prípade ďalšieho odsdtrkávania „nenveriacich“ obrátiť sa na Euríopsky súd ľudských práv? Informuje Spoločnosť dostatočne aj Európske orgány o diskrimináciu „ neveriacich“ na Slovensku? Ako si predstavujete podporu širších vrstiev národa v týchro úlohách? Alexander Rehák - Alexander Rehák

Pretože spoločnosť Prometheus je členom IHEU a v rámci jej predstaviteľov sa obracia na inštitúcie EÚ, kde pravidelne informuje o situácii na Slovensku, na nerešpektovanie práv občanov bez náboženského vyznania. Môžme povedať, že keby Európsky parlament nevytvoril expertnú skupinu, ktorá posudzovala návrh Zmluvy o výhrade svedomia a ktorá jednoznačne konštatovala, že táto zmluva, tak ako je navrhnutá môže viesť k tomu, že SR poruší svoje záväzky stanovené medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácii žien ako aj povinnosti SR dodržiavať direktívu Rady Európy 2004/113 z 13. 12. 2004, ktorá požaduje princíp rovnakého hľadiska k mužom ako aj k ženám vo veciach prístupnosti k tovarom a službám, tak by sa nikdy o tejto zmluve na Slovensku toľko nehovorilo. Myslíme si, že treba začať predovšetkým doma, čo robíme od vzniku našej spoločnosti v roku 1990. Zatiaľ však jedinou odpoveďou zo strany vládnych predstaviteľov bolo len ignorovanie, neodpovedanie. Máme záujem efektívne spolupracovať s vedením tohto štátu. Sme občanmi tohto štátu, máme rovnaké práva i povinnosti ako veriaci občania. A preto si myslím, že by vláda mala zmeniť vzťah k občanom bez náboženského vyznania. A ak to inak nepôjde a keď vyčerpáme všetky možnosti, ktoré nám stanovuje náš právny poriadok, budeme bojovať za záujmy občanov bez náboženského vyznania aj na Európskom súde pre ľudské práva.

Preco Prometheus ublizuje tym. ktory nikomu neublizuju? Mimochodom Zakladna zmluva z Vatikamom zmluvu o vyhrade svedomia predpoklada a nedodzranie medzinarodnej zmluvy, ktore presadzujete, sposobi nedoveryhodnost SR... - peto

Spoločnosť Prometheus určite svojim pôsobením nikomu neubližuje. Nesnažíme sa viesť diskusiu urážaním, nálepkovaním a netolerovaním iných názorov. Chceme vecne a racionálne diskutovať o Zmluve o výhrade svedomia, pretože Zmluva o výhrade svedomia nie je o kultúre smrti, ale treba ju postaviť tak, aby bola predovšetkým o práve na plánované rodičovstvo, o práve ženy rozhodnúť sa o svojich deťoch, o práve dieťaťa narodiť sa ako chcené, o jeho práve na dôstojný život, o práve na výchovu detí v duchu svojho presvedčenia, o práve na dôstojnú smrť, o práve na dostupnosť, informovanosť a kvalitu lekárskych služieb, o práve na slobodnú voľbu náboženstva a svetonázoru a v neposlednom rade najmä o práve na slobodu svedomia. Spoločnosť Prometheus nenapáda iné názory a videnie sveta, ale bohajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania, pretože u nás prvý článok ústavy hovorí o tom, že SR sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

1) Experti Európskej komisie dospeli k názoru, že “Zmluva o výhrade svedomia, ktorú má Slovensko podpísať s Vatikánom, sa môže dostať do sporu s princípmi slobody, demokracie a rešpektovania ľudských práv, ktoré vyznáva Európska únia.” 2) Samotná Základná zmluva so Svätou Stolicou obsahuje opatrenia, aké doteraz žiadny iný konkordát na celom svete nikdy neobsahovala a ktoré znevýhodňujú Slovensko 3) Zmluva bola pripravovaná z chrbtom celého národa s výhovorkou, že „Nie je zvykom medzinárodné zmluvy dávať na verejnosť skôr než sú prijaté“ rovnako náhle bola v parlamente odsúhlasená. Napriek tomu všetkému „Zástancovia“ si podávajú kľučky na všetkých možných televíznych a rozhlasových staniciach a v redakciách s obhajobou aká to len dobrá zmluve je. Diskusné príspevky čitateľov našej tlače tiež ju rezolútne kritizujú. Podľa môjho názoru je zmluva porovnateľná s medzinárodnou zmluvou o obsadení bývalého ČSFR sovietskymi vojskami, ktoré zbavilo suverénny štát možnosti samostatne konať.. Rozdiel je v tom , že vtedy to bol diktát Sovietskeho Zväzu, teraz to je diktát Vatikánu. OTÁZKA DŇA JE TEDA: Ako ju zvrátiť ak klerikálni mocipáni, ovládajúci tento štát ju napokon predsa len presadia? Vedeli by ste sa vyjadriť? Ak áno a ak takéto nástroje existujú, tieto nástroje treba všetkými kanálmi propagovať a presadzovať Alojz Klanecký , Bratislava - Alojz Klanecký

Vaše argumenty sú nesmierne silné, ak sa stotožníme s vašim videním, tak potom, môžme jednoznačne konštatovať, že takto poňatá Zmluva o výhrade svedomia porušuje všetky normy medzinárodného práva, na ktoré sa vzťahu článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve a tým sa táto zmluva charakterizuje ako neplatná. Aj vaša reakcia svedčí o tom, že je potrebné verejne diskutovať o takýchto zmluvách. Dané diskusie väčšinou vyznievajú v prospech vášho názoru, ktorý však súčasná politická elita nerešpektuje. A nielen váš, ale aj názor podpredsedu Najvyššieho súdu SR, ktorý v pripomienkovacom konaní k týmto zmluvám upozorňoval, že je to ústup od občianskych princípov a takýto postoj sa v krajinách EÚ nevyskytuje, preto je potrebné zvážiť uzavretie navrhovanej zmluvy. Jeho názory však neboli akceptované.

Ako sa stať členom vášho združenia? - atari

Každý sa môže prihlásiť, najjednoduchšie cez našu webovskú stránku http://slovakia.humanists.net. Cez naše ústredie vás skontaktujeme s klubmi vo vašom regióne.

V prípade schválenia Zmluvy o výhrade svedomia, kto a ako bude posudzovať či konkrétny prípad využitia výhrady svedomia nieje v skutočnosti zneužitím? Kedže ide špeciálne o Katolícku výhradu svedomia pojde zrejme o čisto katolícku komisiu (je logické sa domnievať že len predstaviteľ RKC môže posúdiť čo je "katolícke svedomie" a čo nie). Napríklad ak bude chcieť túto výhradu použiť moslim alebo budhista može mu táto komisia bez problémov použitie výhrady zamietnuť atym vlastne vyhradi5 "svedomie" iba pre "spravnych" veriacich? - Alj

Toto riziko je veľmi vysoké a vysoko pravdepodobné, avšak treba jasne povedať, že posudzovať to zmiešaná komisia podľa článku 7 tejto zmluvy, ktorá bude mať paritné zloženie po troch zástupcoch z každej zmluvnej strany. A kto bude zastupovať SR pri súčasnom zložení, je jasné.

Rovnako ako sa pýta Hermes, aj mňa zaujíma ako to bude konkrétne vyzerať v praxi. Takže prečo toľko kriku pre jednu zmluvu? Ako môžu na tento zákon doplatiť tí, čo s takýmto zákonom napríklad nesúhlasia? Veď sú ľudia, čo nesúhlasia so vstupom Slovenskej republiky do NATO...a predsa tých ľudí to akosi nepostihuje, aspoň nemám také zlé skúsenosti. Ako mi zákon z dielne KDH, či nepriamo od katolíckej Cirkvi môže ublížiť? V čom, alebo ako mi sťaží môj osobný život? - Karol

Je to napr. prístupnosť a dostupnosť lekárskych služieb, vzdelania v súlade s vašim presvedčením. Stačí, aby napr. v regióne sa učitelia rozhodli uplatniť výhradu svedomia a nebudete môcť vaše deti učiť o teórii evolúcie, o možnostiach antikoncepcie a pod.

Zmluva s Vatikanom je medzistatna. Je vobec Vatikan podla medzinarodneho prava stat? Je vobec zmluva, ktora je nevypovedatelna pravoplatna? Preco zo zmluvy vyplyvaju povinnosti iba pre SR a pre Vatikan nie? Ako to, ze Vatikan moze zasahovat a my s nim musime konzultovat nase vnutrostatne otazky, sme predsa obciansky stat? - provie

Už sme na to odpovedali v predchádzajúcich otázkach, ale presnejšie a viac sa môžte dočítať v prvom tohtoročnom čísle časopisu Prometheus.

P. Hradecký v čo osobne Vám by mohla táto zmluva uškodiť. - Hubert

Napr. v tom, že by som nedokázal zabezpečiť eticko-humanistickú výchovu mojich dcér a vnúčat, ktoré už klopú na dvere.

AK BY SA TAKÁ ZMLUVA PODPÍSALA MOHLO BY SA STAŤ, ŽE SA SLOVENSKO STANE AKÝMSI SATELITOM VATIKÁNU?ROZHODNE BY SA MIEŠALI DO NAŠICH VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ! JA SI MYSLÍM, ŹE AK SA MI NIEČO NEPÁČI NEMUSÍM MAŤ K TOMU ZÁKON - JE TO MOJA VEC. ALE NEMôŽEM ODOPIERAŤ TO ČO MI ZÁKON PRIKAZUJE A ČO JE MOJOU ĽUDSKOU POVINNOSŤOU! - KAROL

Súhlsím s vami, možno by som nehovoril o satelite Vatikánu, ale o trójskom koni Vatikánu v Európskej únii.

Dobry. Preco sa vasa spolocnost obuva do cirkvi (vseobecne)? Akoby ste nedokazali prezentovat vlastne nazory, iba sa snazite vyvratit nabozenske nazory. Prikladom je vasa internetova stranka, kde je 95% clankov o nabozenstve. Vdaka za odpoved. - stanley

Naopak, našim cieľom nie je byť len kritickými, ale pozitívne formovať životné postoje a hodnoty ľudí bez náboženského vyznania. O tom svedčia aj manifesty humanistov, posledný bol prijatý v roku 2000 a aj Amsterdamská deklarácia, ktorá definuje základy moderného humanizmu. Radi vás s nimi oboznámime. Kontaktuje nás, na mailovej adrese.

Bude si môcť riaditeľ školy uplatniť výhradu svedomia pri príjmani učiteľa biológie na školu tak, že bude pred katolíkom preferovať ateistu aby predišiel problému neplnenia si povinnosti vopred? A podobne riaditeľ nemocnice pri prijmaní gynekologov? Bude možné takýchto zamestnancov prepustiť pre neplnenie si pracovných podmienok bez odškodného? - feri

Na to sa musíte spýtať navrhovateľov zmluvy, pretože aj táto vaša otázka ukazuje na nezmyselnosť zvoleného riešenia.

V prípade, ak sa táto dodatková zmluva podpíše, bude ju možné spätne ZRUŚIŤ? lebo predpokladam že KDH bude vyvíjať veľmi silný tlak na podpísanie za menšiu službu, keď cirkev im získa hlasy napr. propaganda prostredníctvom pastierkých listov - man2len

Je to veľmi problematický a zložitý proces, ak si chceme ctiť právo, tak táto možnosť by tu mala byť zachovaná a zmluva by mala byť prijatá ako vypovedateľná aj jednostranne.

Myslite si, ze do volieb sa moze zmluva prijat, alebo budu cakat strany, ako dopadnu volby. Mohlo by ich to v zisku volicov poskodit? - qixo

Zmluva je tak citlivou záležitosťou a jej dopady sú tak zásadné a zrejmé, že všetky strany budú kalkulovať s tým, či jej prijatie alebo neprijatie im prospeje alebo ublíži. Treba zachovať pri jej schvaľovaní zdržanlivosť a sme presvedčení, že v tomto volebnom období k tomu nedôjde.

Pekny den. V ustave nasho statu sa vravi, ze stat sa neviaze na ziadnu ideologiu ani nabozenstvo, t.j., ze nas stat nemoze byt ani katolicky ci zidovsky, ale ani komunisticky ci ateisticky. Co vravite na preambulu, kde sa spomina cyrilometodske (krestanske) dedicstvo, na ktore sa odvolavame? Akym statom ma teda byt SR? Dakujem. - roman h.

V preambule ústavy sa odvolávame na cyrilometodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy, nie ná jeho kresťanský rozmer, ktorý tvorí len časť tohto dedičstva. Preto si myslím, že je to jasne povedané v prvom článku ústavy.

AK SA TAKÁ ZMLUVA PODPÍŠE (VERÍM, ŽE NIE) NEMALI BY SA PODPÍSAŤ PODOBNÉ ZMLUVY AJ S OST. NÁBOŽENSTVAMI ČI SEKTAMI? NO A EŠTE JEDNA VEC: ČO JE KOHO DO MôJHO SVEDOMIA? JE TO VEC SÚKROMNÁ! JA ŽIADNU ZMLUVU NEPOTREBUJEM. JE ZBYTOČNÁ. ĎAKUJEM. - KAROL

Pripravená je aj zmluva s nekatolíckymi náboženskými spoločnosťami. Ale predsa aj občania bez náboženského vyznania majú svedomie. Prečo nikto neuvažuje o podpísaní zmluvy s nimi? Dané riešenie je zlé, ktoré len rozvracia súčasný právny rámec, ktorý má prvky univerzality, jednotné pravidlá pre všetkých vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých v právach i povinnostiach.

Ak sa zhodneme na tom, ze Zmluva diskriminuje urcitu cast slovenskej populacie, nie je tato zmluva napadnutelna nasim Antidiskriminacnym zakonom / Ustavou? Ak nie samotna zmluva, nie su nim napadnutelni jej proponenti? - Alex

Zmluva s katolíckou cirkvou sa pripravuje ako zmluva medzinárodná s prednosťou pred zákonmi SR, zmluva s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami sa pripravuje ako vnútroštátna zmluva a zmluva s humanistami sa nepripravuje vôbec. Rôzne zmluvy rôzne chránia rovnaké práva a preto máte pravdu, že je potrebné to riešiť konaní pred Ústavným súdom.

Stretli ste sa niekedy s predstavitelmi KDH pri serioznej debate? Ak nie, ste na to pripraveni? A myslite si, ze aj oni? - juraj

V diskusii s predstaviteľmi KDH k tejto otázke sme sa nestretli, pretože sme verejnoprávnymi médiami ignorovaní, kde oni dostávajú pravidelne veľký priestor. Verím, že ak skutočne úprimne myslia verejne a vecne diskutovať o tejto zmluve, tak nás prizvú, pretože my sme na túto diskusiu pripravení, na čo sme vyzvali v našom stanovisku na začiatku januára.

Pokial viem, tak v parlamente je asi sedem percent clenov KDH. Ako je to mozne, takato mala skupiny clenov parlamentu tvrdo presadzuje svoje ciele. Poznate sposob ako by sa dalo branit ich jednostranne orientovanym snaham ? - Ivan

Tu je len potrebné vysloviť počudovanie nad schopnosťou politikou KDH a ich úspešnosťou presadiť svoje záujmy a riešenie máme všetci v rukách pôsobením na ďalšie politické strany. Voľby sú pred nami.

Pán Hradecký, prosím odpoveď na otázku, ako reagovala slovenská vláda na negatívnu odovzu z vrcholných orgánov EU o chystanej dodatkovej zmluve o výhrade svedomia s Vatikánom. Čo je treba spraviť v budúcnosti, aby slóvenská rímskokatolická totalita pochopila, že uplatuje tvrdú diskrimináciu voči značnej časti obyvateľstva, osobitne voči nám - svetským humanistom ? - Jozef Bobok

Slovenská vláda zatiaľ reagovala zdržanlivo, možno aj vyjadrenie predsedu vlády a ministra zahraničných vecí o charaktere zmluvy a nevyhnutnosti širšej diskusie sú dôsledkom odozvy z Európskej únie. Pokiaľ máme presné informácie, minister spravodlivosti vyzval na diskusiu jediného slovenského zástupcu v expertnej skupine EK k návrhu zmluvy.

Ludí ktorí sa pri sčitaní označili ako "bez vyznania" je približne 13% takže tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu slovákov po rímskych katolíkoch. Ako je možné že štát nepodporuje organizáciu ktorá by zastrešovala ich záujmy (ak zoberiem za vzor vyspelejšie krajiny išlo by o humanistickú organizáciu a pravdepodobne o Prometheus)? Pri presadení naboženstva do škôl (viacmenej katolíckeho, kedže škola ťažko zabezpečí každému dieťaťu individualneho učiteľa ak nie je katolikom resp. kresťanom) a vylúčeniu humanizmu ako alternatívy (etika v dnešnej podobe nieje alternatívou) to jasne vidieť. Týchto 13% na slovensku vôbec nepočuť. Plánuje sa tento stav nejak radikalne zmeniť? - Alj

Spoločnosť Prometheus plánuje opäť osloviť Ministerstvo školstva s návrhom zmluvy o zabezpečení etickej humanistickej výchovy, ktorá by zvrátila dnešný absurdný stav, keď etická výchova nie je alternatívou, ale často len variantou náboženskej výchovy. Pretože etickú výchovu mnohokrát učia absolventi bohosloveckých fakúlt odboru náboženská výchova a etická výchova. Ani za socializmu komunisti nevyučovali náboženskú výchovu. V zahraničí je obvyklé, že etickú humanistickú výchovu zabezpečujú humanistické organizácie a učitelia, ktorí prešli jej vysokoškolským humanistickým štúdiom.
Redakcia Pravda.sk ďakuje Romanovi Hradeckému za online rozhovor a jeho kolegom pani Miloslave Necpalovej a Stanislavovi Kizekovi zo spoločnosti Prometheus za odbornú pomoc pri odpovediach, vám za vaše podnetné otázky.