Online o interrupciách s Danielom Lipšicom

Daniel Lipšic

Život v prvých dvanástich týždňoch tehotenstva je rovnako hodný, ako život po ňom. O interrupciách ste mohli diskutovať s podpredsedom KDH Danielom Lipšicom v online diskusii v piatok 7. decembra.

Súhlasíte s názorom, že interrupcia je brutálny zásah proti prírode ? - palco99

Je to ukončenie nevinnej formy ľudského života, akokoľvek ho nazveme, či plod, embryo, bábätko, nenarodené dieťa a myslím si, že každý z nás cíti inštinktívny nesúhlas s ukončením tejto nevinnej formy ľudského života.

Sú známe príbehy mnohých žien, ktoré veľmi ľutovali, že boli na interrupcii. Nepoznám však ani jeden prípad, kedy by žena, ktorej sa narodilo dieťa, ľutovala, že ho preventívne nezlikvidovala interrupciou. Čo myslíte, prečo je to tak ? - palco99

Pretože v minulosti časť našej spoločnosti nevnímala nenarodené dieťa ako ľudskú bytosť. Sám som z lekárskej rodiny a viem o prípade, ktorý mi spomínala moja mama, kedy jej pacientke, ktorá bola gravidná, bola diagnostikovaná genetická chyba u jej nenarodeného dieťaťa. Nakoniec nešla na interrupciu a dieťa sa narodilo zdravé. Takých príbehov sú tisíce. Pretože podľa do predvčerajška platnej úpravy bolo možné ukončenie tehotenstva v prípade genetickej chyby aj vtedy, ak jej pravdepodobnosť bola len 10 percent.

Aké pocity ste mali, keď ste na bilboarde videli brutálne zabitého malého človiečika ? - palco99

Nebol som veľkým prívržencom tejto kampane. Som skôr za pozitívnu kampaň, pretože dnes už naozaj len extrémistický aktivisti tvrdia, že nenarodené dieťa v 12. týždni je len zhlukom buniek. Existuje známa fotografia z operačnej sály, kedy je operované nenarodené dieťa vnútri maternice a svojou malinkou rúčkou chytí prst chirurga. Myslím, že táto forma upozornenia na potrebu chrániť ľudský život pred narodením je vhodnejšia.

Čo hovoríte na výrok Marky Terezy z Kalkaty: Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel. Koniec citátu. - palco99

Aj pre mňa je nepochopiteľné, keď mnohí ľudia robia veľa pre pomoc deťom v núdzi a títo istí ľudia často sú veľkými zástancami umelého ukončenia tehotenstva. Myslím si, že naša viera v hodnotu ľudskej bytosti po narodení nemôže logicky spolu existovať s vykonávaním interrupcie bez vážneho dôvodu.

Nemyslíte si že táto celosvetová liberálna kampaň za potraty slúži aj na prípravou ľudí na uznanie eutanázie ako prirodzenej súčasti života, ako to vidno na debatách o tejto téme v Holandsku a pod.? Držím Vám palce vo vašich postojoch! - Dávid

Celkovo táto atmosféra môže znamenať, že budeme menej citliví k ochrane života v akomkoľvek štádiu. Právo, ktoré vyjadruje, že interrupcie sú závažným morálnym problémom, má totiž väčší vplyv na správanie a názory, ako právo, ktoré nepriznáva nenarodenému životu žiadnu hodnotu. Kompromis v právnej úprave je dôležitý, pretože je dôležité, čo cez právnu úpravu vkladáme do ľudských sŕdc a myslí.

Pán Lipšic, Dovoľujem si vysloviť pochybnosť o tom, či Vám pri tejto protipotratovej "kampani" ide o skutočný "boj" proti potratom, za práva nenarodeného dieťaťa? Mám podorenie, že Vy a Vaša strana len realizuje politiku a agendu paralelnej mocenskej štruktúry - cirkvi. Cirkev je nielen proti potratom, ale aj proti použitiu antikoncepcie v akejkoľvek forme. Preto sa pýtam, ste za, alebo proti použitiu antikoncepcie (ak to tak možno povedať) ako ''prevencie'' proti potratom? A keďže štúdie jasne preukazujú relevantný súvis medzi poklesom potratov a zlepšením informaovanosti ste vy osobne za alebo proti sexuálnej výchove na školách? - marky

Antikoncepcia nevyvoláva ani ústavnoprávny ani ideologický problém ochrany nenarodeného života. Z uvedeného dôvodu je súkromnou vecou partnerov. Čo sa týka postavenia cirkvi, musím skôr povedať, že naše cirkvi boli pred rozhodovaním ústavného súdu skôr pasívne. Očakával som, že v tak závažnej etickej otázke života a smrti minimálne doručia svoje stanoviská ústavnému súdu. Ani jedna z hlavných cirkví tak neurobila. Čím ich nechcem kritizovať, len tým chcem dokumentovať, že s týmto ústavnoprávnym sporom žiadna cirkev nemala nič spoločné. Čo sa týka sexuálnej výchovy, myslím si, že by malo byť na rozhodnutí rodičov dieťaťa, akú formu výchovy aj v tejto oblasti chcú svojmu dieťaťu dať. Myslím si, že by štát nemal vnucovať jednu formu sexuálnej výchovy všetkým rodičom a ich deťom.

Aké zmeny plánuje KDH predložiť do parlamentu ohľadom interrupčného zákona ? Je nejaká šanca, že by boli schválené ? - palco99

Prvou zmenou je, aby lekár bol povinný informovať ženu, ktorá požiada o interrupciu o iných alternatívach. Alternatívach, ktoré sú v prospech života. Najmä o možnosti utajeného pôrodu, o možnosti rýchleho osvojenia, o možnosti finančnej pomoci počas gravidity, inými slovami o tých možnostiach v našom právnom poriadku, ktoré dávajú väčšiu šancu pre život. Spoločnosť má právo aj v právnom poriadku vyjadriť, že preferuje život a nie smrť. My sme v posledných rokoch urobili viaceré zmeny v právnom poriadku, aby žena v ťažkej životnej situácii nemusela znášať bremeno výchovy dieťaťa a dieťa mohlo byť adoptované. Na Slovensku máme tisíce manželských párov, ktoré by prijali s láskou dieťa do vlastnej rodiny. Druhou zmenou by mala byť povinná čakacia lehota, v ktorej by po kvalifikovanej informácii mohla žena svoje rozhodnutie zvážiť. Treťou zmenou by mohlo byť vymedzenie negatívnych dôvodov, z ktorých je pre našu spoločnosť interrupcia neprijateľná, napr. v prípade ak by dôvodom interrupcie mala byť voľba pohlavia dieťaťa. Som presvedčený, že absolútna väčšina našich občanov by neschvaľovala legalitu interrupciu z tohto dôvodu. Preto je veľmi dôležité pri rôznych prieskumoch verejnej mienky, ako sa jednotlivé otázky kladú.

Nemyslíš pán poslanec,že o interupcii by mali najviac rozhodovať ženy a nie podobný Vám,vidite kde viedlo presvedčenie v Klatove?Prestaňte s tým už to malokoho bavý! - stella

Pri interrupciách prichádza k ukončeniu nevinného ľudského života. Každá spoločnosť je vyspelá tým, ako sa stavia k najbezbrannejším. Už som niekoľkokrát zdôraznil, že si nemyslím, že je nevyhnutné zakázať interrupcie v každom prípade. Myslím, že v prípade závažného dôvodu by právna úprava nemala byť reštriktívna. Náš právny poriadok však umožňuje v prvom trimestri vykonanie interrupcie z akéhokoľvek dôvodu. Právna úprava, ktorá stavia osobnú slobodu a niekedy len určitý životný štýl nad nevinný život, vypovedá o ľuďoch a spoločnosti, ktorí ju tvoria. V dlhodobom pohľade je to ako veci nazývame a ako si ich predstavujeme rozhodujúcim preto, ako vo vzťahu k nim cítime a konáme a preto akými ľuďmi sa staneme.

Ak by bola žena nejako v ohrození života vyskytla by sa vada na plode boli by ste za interrupciu? - eden

Rozhodne si myslím, že v týchto vážnych situáciách by právna úprava nemala interrupciu zakázať. V prípade ohrozenia života nie je problém ani z pohľadu morálky, pretože pri ohrození života matky je cieľom záchrana jej života a interrupcia je len vedľajším následkom.

Čo myslíte, čo sa musí stať, aby ľudia nielen na Slovensku pochopili, že interrupcie su obrovské zlo a sami budú chcieť ich podstatne obmedziť, prípadne zakázať ? - palco99

Myslím, že sa atmosféra v spoločnosti mení aj vďaka diskusii o tejto závažnej etickej téme. Predvčerom bol publikovaný prieskum verejnej mienky, podľa ktorého v prípade, ak je dôvodom na interrupciu sociálna situácia, tak s obmedzením interrupcie z tohto dôvodu súhlasí 43 percent ľudí a 48 percent nesúhlasí. Je zrejmé, že pri ešte menej závažnom dôvode by percento ľudí stojacich na strane života bolo ešte väčšie. Tým chcem povedať, že ak mnohí aktivisti tvrdia, že dnešná liberálna právna úprava má podporu väčšiny obyvateľstva, tak nehovoria pravdu.

Prosím argumentujete v boji proti potratom aj ustanovením § 7ods. 1 občianskeho zákonníka, podľa ktorého práva a povinnosti má aj počaté dieťa (nasciturus), ak sa narodí živé. Potratom zbavujeme človeka tohto zákoného oprávnenia. - Karol

Áno, argumentovali sme aj ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého má počaté dieťa rezervované niektoré práva. Dôležité v tomto je, že náš právny poriadok teda nenarodený život od okamihu počatia kvalifikuje ako dieťa, keďže používa termín počaté dieťa.

Dobre rano!! Rad by som sa spytal pana Lipsica, kde nadobudol take medicinske znalosti akymi sa prezentuje, ci to snad bolo na hodinach katechizmu?? Ak ano potom suhlasim aj s nazorom aby cirkev vyucovala sexualnu vychovu.... - rasken

Myslím, že nemám veľké medicínske znalosti a tých niekoľko, ktoré mám, som nadobudol od mojich rodičov, keďže pochádzam z lekárskej rodiny.

Čo urobila strana, ktorej ste členom, a vy osobne pre zníženie počtu interupcií (samozrejme okrem napadnutia interupčného zákona)? Mám na mysli nejaké konkrétne činy, nie všeobecné deklarácie v programe strany alebo iniciatívy v parlamente. - Ivana

Budem konkrétny. Ako minister spravodlivosti som v novom Zákone o rodine presadil možnosť utajených pôrodov a rýchlejší systém adopcie, aby sme ženám v ťažkej životnej situácii dali alternatívu života.

Vážený pane, sleduji poctivě Váš boj proti potratům, ale nemyslíte si,že o tom má v každém případě rozhodovat jen a jen žena !!!!! Obávám se, že se snažíte se jen a jen zviditelnit, joko celé KDH. Když už máte tolik energie nechcete se zabývat užitečnými problémy pro obyčejné lidi, životní úrovní důchodců a jejich okrádání ze strany prodaných elektrární, plynární a vodární atd. Toto Vás asi moc nezajímá, jako asi většinu Vašich poslanců. Raději se zviditelnit v mediích !!!!!! - Jaroslav Žilina

Ochrana života je veľmi vážna téma a má mnohé aspekty. Jedným z nich je napríklad vami spomínaná ochrana pred násilným zločinom. Ako minister spravodlivosti som presadil mnohé zmeny v trestnom práve, ktorých následkom je zníženie násilnej kriminality od roku 2002 do roku 2006 o 30 percent. Počet vrážd sa znížil o 40 percent. Dôvodom je, že páchatelia násilných zločinov a recidivisti dostávajú vyššie tresty a sú dlhdoboejšie od spoločnosti izolovaní. Súhlasím, že ľudský život sa musíme pokúšať chrániť v rozmanitých životných situáciách. Ochrana pred násilným zločinom bola vždy mojou prioritou.

Ak by sa zakázala interrupcia u nás, nehľadali by ženy iné spôsoby napr. ísť na potrat niekam inam do iného štátu kde to je to povolené? - eden

Rozhodovanie ústvného súdu nesmerovalo k zákazu interrupcií. Smerovalo k tomu, aby naša právna úprava bola v rovnováhe. Niektorí aktivisti často argumentujú, že prísnejšiu právnu úpravu v Európe má len Poľsko, Írsko a Malta. Faktom však je, že mnohé krajiny EÚ majú kompromisnú právnu úpravu, ktorá balancuje právo na život a právo na súkromie. Ide o Nemecko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko. Z uvedeného vyplýva, že Slovensko nie je v hlavnom prúde, ale je na jeho extrémnom ľavom okraji. Ja by som bol radšej, keby sme boli v strede.

Podľa mnohých interpretácií Boh dopustil 1. a 2. svetovú vojnu kvôli veľkej hriešnosti ľudstva. Osobne si myslím, že trestom za desiatky až stovky miliónov zavraždených nenarodených detí môže byť 3. svetová vojna (viď výrok Matky Terezy z Kalkaty). Súhlasíte ? - palco99

Pre mňa sú v oblasti teológie viaceré veci, na ktoré nepoznám odpoveď. Otázka dôvodu existencie zla postihujúceho nevinných je jednou z nich. Myslím si, že by sme nemali byť natoľko pyšní, aby sme sa domnievali, že vieme spoznať každý Boží zámer.

Dobry den. Chcem poznat vas nazor. Potraty by sa mali umoznit, ale zeny nech budu motivovane donosit dieta(napr. rychla adopcia deti, peniaze za to ze ho nezabije pri potrate ale porodi aj ked ho nechce). Zakazom sa nikdy nic nevyriesilo. - ADAM

Už som spomínal, že v posledných rokoch sme spravili viaceré zmeny v právnom poriadku, ktoré umožňujú žene v ťažkej situácii zvoliť si namiesto interrupcie život svojho dieťaťa. Takisto som spomenul, že si nemyslím, že absolútny zákaz je ideálne riešenie.

Ahoj Daniel, Vážiť by sem si mali všetko živé a teda aj plod v tele matky. S tým sa nedá nič iné než súhlasiť. Je ale naša spoločnosť skutočne pripravená na to, že detičky sa nerodia iba zdravé, ale aj s vážnymi? Odpoveď na túto otázku však taká jednoznačná nie je. Však stačí spomenúť iba príklad trebárs integrácie takých vozíčkarov do spoločnosti. Ako majú plnohodnotne žiť keď im staviame samé zábrany o finančných ani nehovorím........? To je však o zodpovednosti jednotlivcov ale aj celej spoločnosti, ktorej sa však bránime hľadajúc únik v ilúzii sna o bohatých a zdravých. Sme na ňu pripravený? Prajem Ti všetko dobre. - stanislav mraz ml.

Musíme sa snažiť byť pripravení. Je pravdou, že naša spoločnosť je mnohým handicapovaným ľuďom ešte veľa dlžná. Aj za bývalej vlády sme urobili chybu v prípade prehodnocovania invalidných dôchodkov. Napriek tomu, že cieľom tejto zmeny bolo, aby rôzne skupiny nezneužívali invalidné dôchodky, formu, ktorú sme zvolili, bola nesprávna. A napriek tomu, že to nebola zmena, ktorú iniciovalo ministerstvo spravodlivosti, považoval som za potrebné sa za ňu ospravedlniť. Vskutku civilizácia je vtedy vyspelá, keď chráni tých, ktorí sa chrániť sami nevedia – slabých, chorých, bezbranných. A v tomto nestačí len lepšia zákonná úprava, ale aj konkrétne kroky každého jedného z nás. A tie môžu mať rôznu formu.

Pan Lipsic, ak Vam to nevadi, rad sa Vas opytam na nieco ine. Slubovali ste odskodne ludom a ich pribuznym, ktory sa zucastnili na SNP. Mam babku, ktorej manzel na nasledky tejto ucasti zomrel. Babke nebol tento prispevok uznany. Viete, nejde mi vobec o tie peniaze, lebo za 70 tisic si dnes nic nekupite, ale o zadostucinenie mojej babky, ktora ma vychovala a ma 87 rokov. Na zaklade coho ste rozdelovali tieto prispevky? S pozdravom MUDr.Fila Passau - Dr.Fila

Ešte pred niekoľkými rokmi bol prijatý zákon, ktorý stanovoval podmienky priznania odškodného za účast v odboji. Napriek veľkému počtu žiadostí sme v tom čase posilnili útvar rehabilitácie odškodňovania ministerstvo spravodlivosti tak, aby v rozumnom čase zvládol rozhodnutia o odškodnení. Uvedomovali sme si, že ide zväčša o ľudí staršieho veku, kde čas hrá rozhodujúcu úlohu. Z toho, čo píšete vyplýva, že vašej starej mame nebolo priznané odškodnenie, ale neviem, aký bol dôvod, zrejme nespĺňala podmienky stanovené samotným zákonom. Akékoľvek rozhodnutie ministerstva spravodlivosti bolo preskúmateľné sú­dom.

Pan Lipsic, ja si Vas vysoko vazim ako pravnika. Asi ste boli naj minister spravodlivosti. Ale kde je pravda? Kedy vznika zivot? Uz spojenim spermie a vajicka? Odbornici tvrdia, ze az zacatim fungovania mozgovej kory. Na svete je tisice nabozenstiev, kazde ma svoje pravidla. Preco si usurpujete nazor katolickej cirkvi a preco by sa mala riadit vasimi nazormi aj ostatni obcania, napr. neveriaci. Ved keby bolo na svete iba jedno nabozenstvo, tak sa tomu podriadme. Ale su ich tisice a pravidla si vymyslaju ludia. Iba ludia. A pozrite sa okolo. Vacsina zla vo svete je medzi nabozenstvami. Islam je najrozsirenejsi cize najspravnejsi? - Peter

Skúsim vám odpovedať z pohľadu čisto sekulárneho. Z pohľadu bioetiky nemusí byť existencia absolútnej istoty, že ľudské embryo je človekom od okamihu počatia. Už samotná pochybnosť o osobnej identite plodu je postačujúcou pre náš morálny záväzok konať s najvyššou mierou obozretnosti. Bioetika v skutočnosti nevyžaduje len povinnosť zdržať sa konania, ktoré s určitosťou vieme, že je zlé, ale aj konania, ktoré je pravdepodobne zlé. Aj keby sme prišli k záveru, že nenarodené dieťa je len potenciálnym ľudským životom do 12. týždňa, je zrejmé, že je živou bytosťou obdarené ľudskou finalitou. Je bytosťou, ktorá môže stratiť budúci úplný ľudský život. Teda presne taký ľudský život, aký žijeme my teraz a tu.

Redakcia Pravda.sk ďakuje Danielovi Lipšicovi za online rozhovor a vám za vaše otázky, bolo ich toľko, že z časových dôvodov sme nestihli na ne zodpovedať, za čo sa redakcia ospravedlňuje.