Online s novým šéfom SOZA Antonom Popovičom

Anton Popovič

V decembri minulého roka sa hudobník, skladateľ a dirigent Anton Popovič stal novým šéfom Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). O autorských právach, ich ochrane, poplatkoch za použitie diel aj o iných témach ste s ním debatovali vo štvrtok 4. apríla.

Je pravdou, že to zašlo až tak ďaleko, že pod vplyvom kapitalistickej sociálnej demagógie sú dávané peniaze a zisk na prvé miesto. Človek je odsunutý, je nútený platiť od narodenia až po hrob. Ak by sa niekto objavil na svadbe, alebo by chcel inkasovať za takúto vlastnú hudobnú produkciu, no a následne na pohrebe, tak mu odporúčam, aby si dal vykopať hneď aj hrob, aby nebol na pochybnostiach v rámci demokratickej spoločnosti. Produkty autorskej činnosti sa stanú hodnotou, ktorá v civilizovanej spoločnosti majú ozaj fyzicky hmatateľnú podobu-po papuli na diskotéke. Prečo musí majiteľ malej reštaurácie s hudobnou produkciou platiť za to isté tri krát? - Hráč

Európske ochranné organizácie sa opierajú pri vymedzení pojmov o autoritu organizácie na ochranu intelektuálneho vlastníctva WIPO (Svetová organizácia na ochranu intelektuálneho vlastníctva). V zmysle národných právnych úprav sa za verejné predvedenie považuje akékoľvek predvedenie na mieste, kde je, alebo môže byť prítomná verejnosť. Z tejto definície vychádza prax výberov autorských odmien za tú ktorú formu verejného predvedenia. SOZA ako organizácia kolektívnej správy práv autorov – skladateľov hudby, textárov a vydavateľov – vykonáva v zmysle zákona výbery autorských odmien aj v zariadeniach toho typu, ktoré uvádzate v otázke. Čiže v súvislosti s výbermi SOZA môže ísť iba o jeden výber autorskej odmeny. Vašou otázkou možno narážate na výbery, ktoré sa vzťahujú na súvisiace práva – práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

Poznámka na okraj – SOZA priamo za svadby a pohreby autorské odmeny nevyberá. Podľa platného autorského zákona má SOZA výbery autorských odmien uplatňovať pri všetkých používateľoch hudobných diel, ako aj podnikateľských subjektoch, u ktorých dochádza k verejnému použitiu chránených hudobných diel.

V prvom rade Vás chcem pozdraviť pán Popovič a zaželať Vám veľa síl, pretože ich určite budete potrebovať. A teda otázka. Odborná verejnosť čaká konečne na nejaké reálne zmeny, dočkáme sa aj nejakých zásadných zmien vo fungovaní organizácie vo vnútri a aj vo vzťahu k používateľom. Je to obrovský kolos a doteraz to boli len také "kozmetické úpravy" ale ja si myslím že s kolosom pohnú už len "veľké veci." - Štefan

Srdečná vďaka, budem sa usilovať, aby SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský – fungoval podľa európskych a svetových štandardov, súvisiacich s organizáciami kolektívnej správy.

Pekný deň. Podľa platného Autorského zákona je každý, kto používa hudobné diela, povinný získať súhlas na ich použitie, teda uzavrieť so SOZA licenčnú zmluvu pred použitím hudobného diela a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorské odmeny nositeľom autorských práv. Ja ako poslucháč som si kúpil zdanený rozhlasový prijímač, platím "zástrčkové" poplatky, ale neovplyvním to, aby som nepočul aj hudbu. Licenčnú zmluvu na moje prespievanie nemám. Niekde som čítal, že ak SOZA zistí používanie hudobných diel bez uzatvorenia licenčnej zmluvy: bude žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia. Kľudne Vám to prespievam naspäť..., samozrejme ak zaplatíte. - poslucháč

Koncesionárske poplatky nemajú nič spoločné s autorskými odmenami, a teda nemajú nič s výbermi SOZA. Problematiku „prespievávania“ som, priznám sa, nepochopil, takže sa k nej neviem vyjadriť.

ako chcete zmenit fakt, ze mlade kapely kaslu na ochranny zvaz a radsej sa chrania sami? a co tie vypalnicke techniky? co novy zakon? co s ludmi ako Kincek - mijo

Vychádzam z inej skúsenosti, naopak, mladí autori do členskej základne SOZA pribúdajú. Povery o „výpalníckych technikách“ vychádzajú z hlbokého nedorozumenia, ktoré sa našim médiám podarilo rozšíriť do spoločenského povedomia. Ochrana duševného vlastníctva je civilizačným výdobytkom, ktorý sa od 19. storočia premieta do zákonodarstva v civilizovaných krajinách.

Zdravim Vas. Ked povie niekto SOZA prebehnu mi zimomriavky po tele. Verim, ze zlepsite reputaciu. Urcite takato organizacia potrebna je. Je dobre ze p. Repcik odisiel. Este tak zbvavit sa neschopneho pravnika a ste jednicky. Fandim Vam. Ako chcete zvysit mienku o SOZA u ludi? - Jan Milo

Verím, že verejnosť, ktorá je prístupná reči faktov a argumentov, si na základe komunikačných aktivít SOZA uvedomí, že vo veci legitimity ochrany duševného vlastníctva došlo k hlbokému spoločenskému nedorozumeniu.

Pán Popovič, je vo svete istá obdoba "Slovenského patentu" spoplatniť počúvanie hudby, napr. u holiča, ako kulisa na výstave skla ap. Prečo debilita kvitne len na skomplexovanom Slovensku z hlavy Repčíka. Aký job si teraz našiel? - Alexander

Nejde o nejaký „slovenský patent“, aj v Česku, Maďarsku, Poľsku, teda v celom civilizovanom svete (okrem časti Afriky a niekoľkých ázijských krajín typu Irán) podlieha použitie hudby na verejnosti (na miestach prístupných verejnosti), vrátane vami uvádzaných spôsobov, povinnosti úhrady autorskej odmeny.

Vďaka Creative commons môžem získať hudbu, na ktorú samotní autori alebo producenti dávajú komukoľvek právo voľne ju použiť (za istých podmienok-napr. zakaždým uviesť meno autora, iba na nekomerčné účely a pod.). Teda konkrétne, ak použijem takúto voľne prístupnú hudbu a dodržím podmienky použitia, ktoré určil sám autor, nemal by som mať vo vzťahu k SOZA už žiadne dodatočné záväzky. Je to tak, alebo nie? Vychádzam z toho, že SOZA chráni majetkové práva autorov a v konečnom dôsledku vymáha spravodlivé honoráre od používateľov hudby v prospech autorov. Ak sa však niekto dobrovoľne zriekol svojho spravodlivého práva, zdá sa mi, že intervencia SOZY je tu zbytočná, lebo by vyžadovala viac, ako si praje samotný autor. Konkrétny prípad: chcem použiť hudbu nájdenú cez CC, ktorú autor podmienil s BY (uviesť meno) a NC (na nekomerčné účely). Rád by som ju mal ako pozadie krátkeho video spotu (max.2min.), ktorý má byť nekomerčnou upútavkou - pozvánkou na nekomerčnú verejnú akciu (spoločensko-náboženské podujatie). Čo Vy na to? Vďaka za vysvetlenie. - Dušan

Creative commons ako právny princíp nie je v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku zakotvený. Je preto predčasné sa k tejto téme vyjadrovať.

Dobry den. Preco treba platiti aj v kaviarni za pôustanie radia, ked poplatky platia uz samotne radia? - karol

Dôležité je uvedomiť si skutočnosť rozdielu medzi úhradou autorskej odmeny za použitie diela formou vysielania a verejným prenosom prostredníctvom technického zariadenia v konkrétnej prevádzke, kde majiteľ sprístupňuje autorské diela verejnosti prítomnej v danom priestore. Ide teda o odlišnú formu použitia, navyše rozdielnymi subjektami.

Vláda včera schválil novelu autorského zákona. Ako ju hodnotíte? - e-Líza

Ide o návrh novely, ktorá ešte len bude parlamentu predložená. Návrh obsahuje desiatky nových úprav, ktoré si neviem predstaviť rozoberať na tejto ploche. Ale za otázku vám ďakujem :)

Rád by som vedel, prečo by mali kaviarne a reštaurácie platiť poplatky za púšťanie hudby z rádia, pokiaľ za hudbu už platia samotné rádiá? - Peter

V súvislosti s predošlou odpoveďou musím zopakovať, že je v tejto otázke dôležité uvedomiť si skutočnosť rozdielu medzi úhradou autorskej odmeny za použitie diela formou vysielania a verejným prenosom prostredníctvom technického zariadenia v konkrétnej prevádzke, kde majiteľ sprístupňuje autorské diela verejnosti prítomnej v danom priestore. Ide teda o odlišnú formu použitia, navyše rozdielnymi subjektami.

Ako je to s vymahanim poplatkov za ludove pesnicky na dedinskych akciach? Preco si SOZA osobuje pravo brat peniaze za ludovu tvorbu, na ktoru nema ziaden narok a nema na nej ani ziadne zasluhy??? - Karolina

SOZA v žiadnom prípade nevymáha autorské odmeny, na ktoré autori nemajú nárok. Pri „ľudových pesničkách“ je možné presne určiť, či ide o verejné vykonanie chráneného diela, alebo nie. V prípade ľudových pesničiek, ktoré sa interpretujú popamäti ako kultúrne dedičstvo danej oblasti, odovzdávané z pokolenia na pokolenie, SOZA nemá právo vyberať a ani nevyberá. Tu však treba zdôrazniť, že práve pre presné určenie charakteru repertoáru je nevyhnutná spolupráca organizátorov so SOZA v zmysle zákona. Mnoho „ľudoviek“ sa totiž stalo populárnymi vďaka tomu, že ich niekto upravil, zaranžoval. Ak odznie verzia upravenej, zaranžovanej piesne, podlieha úhrade autorskej odmeny, nakoľko takéto úpravy hudobného materiálu sú autorským počinom. Navyše, niektoré autorské piesne skomponované v štýle ľudovej hudby zľudoveli natoľko, že ich ľudia pokladajú za „nechránené“ ľudovky. Licenčný odbor SOZA musí preto na základe hlásení o verejnom vykonaní daného repertoáru starostlivo analyzovať, či má použité diela, autora, upravovateľa, aranžéra, alebo je nechránené. Ak si organizátor konkrétneho podujatia splní povinnosť v zmysle zákona a nahlási vopred a včas program predmetného podujatia, bude v prípade nechráneného repertoáru možno identifikovať diela ako nechránené a tým predísť zbytočným nedorozumeniam, z ktorých vychádza aj vaša otázka.

Dobrý deň, aký je váš názor na sťahovanie filmov na internete cez úložiská typu megaupload? - ivan

Táto problematika patrí medzi veľmi komplexné, zložité otázky, ktoré sú živo diskutované aj na svetových odborných fórach, je to téma na dizertačnú prácu. Osobne som zberateľom mnou preferovanej hudby a filmov, kupujem si ich ako CD, DVD a B-ray originály.

Čo si myslite o tom ze ze inovacie /dielo/ v technickom sektore su chranene kratsie ako v umeleckom sektore? Je praca vynalezcov menej ako umelcov? Patent trva 20 rokov a u umelcov to je 70 rokov po smrti autora diela. nebrzdia taketo patenty vyvoj spolocnosti? Neprinieslo kopirovanie spolocnost tam kde sme? Napr. koleso. - vincent

Problematika priemyselného práva a autorského práva je ďalšou veľmi sofistikovanou a zložitou problematikou. Autorské práva sú viazané na osobnostno-majetkové práva autora ako fyzickej osoby, zatiaľ čo problematika priemyselného práva sa z veľkej miery vzťahuje na právnické osoby a ochranu ich ekonomických záujmov a konkurenčnej výhody. Práve v súvislosti s osobnostnými právami autorov by som chcel uviesť, že ochrana duševného vlastníctva významnou mierou prispela k upevňovaniu postavenia jednotlivca v modernej civilizovanej spoločnosti. Je pravdepodobné, že „kopírovanie“ (napríklad koleso) isto posúvalo vývoj ľudstva, ale práve zosobňovanie duševného vlastníctva zdôraznilo potenciál jednotlivca, posilnilo moderné chápanie individuality a posunulo jej práva na podstatne vyššiu úroveň ako tomu bolo v minulosti.

Caf! Mas akvarko ? - btb

akvarko nemám, ale dík za otázku.

Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy budu tvorcovia hudby platiť poplatky vynálezcovi tóniny. - Milan

Princíp tzv. tonálne funkčného systému, ktorý je základom pre prácu s hudobným materiálom v euro-americkej kultúre, vznikol už v antike, údajne to bol Pytagoras, ktorý prostredníctvom gréckeho nástroja monochordu odvodzoval na princípe matematického delenia vzťahy medzi zvukmi. Pevným bodom bolo rozdelenie struny na presnú polovicu, čím vznikla v neskoršej terminológii tzv. oktáva, čiže akoby identický tón posunutý na vyššiu polohu. Tak ako je tomu pri mužsko-ženskom speve unisono – čiže ak ide o identickú melódiu, ktorú spievajú ženy a muži, spievajú automaticky v intervale oktávy. Postupným delením struny od 1/2, 1/3, 1/4 atď rozdelil Pytagoras priestor medzi oktávou logickým spôsobom na báze ktorého vznikol spomínaný hudobný materiál, tvoriaci dnes tonálne funkčný systém. V praxi môžeme na báze tohto systému zahrať na klavíri hudbu Bacha alebo Paula McCartneyho. Čiže jednou vecou je vznik tohto systému a druhou je konkrétny autorský počin.

Dobrý deň p. Popovič, chápem záujmy umelcov, ktorým máme platiť za počúvanie rádia, ale príde mi nelogické aby malá prevádzka s rádiom za 50€, na ktorom sa väčšinou púšťa hudba miestneho folklórneho súboru mala platiť trom spoločnostiam zastupujúcich umelcov čo ročne prestavuje 150€! Prečo nemôže všetkých hudobníkov zastupovať len jedna firma a teda by sme platili len jeden poplatok. Ako viem, ktorých umelcov vlastne tie spoločnosti zastupujú a ako vedia, či budem počuť aspoň jedného z tých hudobníkov, ktorých zastupujú keď poplatky sa platia vopred? - silvia

Prax výberov autorských odmien a primeraných odmien za práva súvisiacich s autorskými právami sa vzťahuje na tie jednotlivé organizácie kolektívnej správy, ktoré s danými výbermi súvisia. V niektorých krajinách dochádza k spoločným výberom, alebo k určitému prieniku spoločných výberov, u nás je v súvislosti s problematikou, ktorú uvádzate, prax iná. SOZA má zoznam domácich zastupovaných autorov na svojej stránke www.soza.sk ako aj zoznam všetkých bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv so zahraničnými partnermi. Vysielatelia (televízie, rádiá) používajú v „drvivej väčšine“ diela zastupovaných domácich a zahraničných autorov zastupovaných SOZA, navyše má SOZA povinnosť vysporadúvať autorské odmeny aj voči nezastupovaným autorom.

Zdravim Vas. Priklad: Som organizator koncertu, na ktorom vystupia vyhradne kapely, ktore nepatria pod SOZA, nemaju ziadnu zmluvu s Vasou organizcaciou. Spominane kapely hraju ciste vlastnu tvorbu. Platim nejake poplatky, tykaju sa ma nejake prava a povinnosti v ramci SOZy? (dufam ze nie). Dakujem za odpoved. - Peter

Obecne je vašou zákonnou povinnosťou pred uskutočnením verejného predvedenia nahlásiť SOZA repertoár, v prípade, ak sa ukáže, že autori daných diel nie sú organizáciou SOZA zastupovaní, tak SOZA nebude autorskú odmenu faktúrovať.

Dobry den, V prvom rade Vam prajem vela zdaru a myslim, ze vas caka tuhy boj presvedcit verejnost. Nemate pocit ze SOZA sklza na uroven firiem "Bela Security Dunajska Streda"? Posledne udalosti ma utvrdili v tom, ze tato organizacia je v podstate legalne vyplane. - Quanti

Ako som uviedol v predošlých odpovediach na podobnú tému, na základe sociálnej demagógie, rozširovanej v médiách, došlo k spoločenskému nedorozumeniu – nepochopeniu problematiky ochrany duševného vlastníctva, ktoré má v európskom a svetovom kontexte legitímnu a rešpektovanú pozíciu. Organizáciu „Bela Security Dunajská Streda“ nepoznám a preto sa k nej neviem vyjadriť.

Vďaka za zaujímavé a podnetné otázky.