Na sneme Siete Procházka predstavil Desatoro dobrého štátu

Pod názvom Dobrý štát slúži ľuďom sa konal v Prešove snem strany Sieť. Predseda Siete Radoslav Procházka pomenoval, ako by takýto dobrý štát mal vyzerať a zásadné kritériá predstavil ako Desatoro dobrého štátu.

01.09.2015 19:35
Radoslav Procházka Foto: ,
Predseda strany Sieť Radoslav Procházka
debata (78)

Delegáti snemu dnes prijali aj Prešovskú prísahu Siete, ktorá je reakciou na starú politiku a osočovanie politických súperov v predvolebnom boji. Podľa Procházku, členovia ich strany sa nenechajú zatiahnuť do takýchto hier a budú o priazeň voličov súperiť férovo.

„Delegáti snemu Siete sme vedení záujmom vystriedať súčasnú delegáciu rozhádaných politikov pevnou a súdržnou zostavou, ktorá dôveru občanov Slovenskej republiky premení na aktívny a kompetentný výkon v ich prospech,” zacitoval Procházka z textu prijatej prísahy. Aby sa táto možnosť stala naozaj reálnou, politické strany sledujúce rovnaký záujem potrebujú sa sústrediť na férovú programovú súťaž. Procházka odmietol odpovedať na otázky novinárov, s ktorou politickou stranou Sieť mieni ísť po voľbách do koalície a ktoré politické subjekty zásadne odmieta. Procházka a jeho stranícki kolegovia spoliehajú na dobrý výber občanov vo voľbách, ktorí si dokážu vybrať svoje parlamentné zastúpenie.

Sieť sa zaväzuje, s cieľom položiť základy slušných vzťahov a férovej súťaže, že sa počas celej volebnej kampane zdrží akýchkoľvek osobných útokov, provokácií a sporov. Pri povolebnej spolupráci budú presadzovať osobnú hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov a vylúčenie schránkových firiem z verejného priestoru. Procházka informoval, že Sieť vyzbierala už 51 tisíc podpisov za presadenie zákona o hmotnej zodpovednosti politikov.

Predseda strany Sieť ďalej prezentoval ich predstavu, ako by Dobrý štát mal vyzerať. Snem schválil Desatoro dobrého štátu ako ideový a hodnotový základ pre prípravu zmluvy Siete so Slovenskom. Na prvom mieste je rovnosť pred zákonom, dôsledne chránená všetkými nástrojmi spravodlivosti. Ďalej nasleduje praktická podpora rodiny, na treťom mieste menoval rovnomernú pozornosť rozvojovým potrebám všetkých regiónov.

Atribútmi dobrého štátu majú byť aj slobodné podmienky pre podnikanie, kvalitná a rovnomerne dostupná zdravotná starostlivosť, ďalej kompetentná štátna správa ako predpoklad fungujúcich úradov. V Desatore je tiež zakotvená garancia dôstojných podmienok pre život seniorov. Silné investície do moderného systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Sieť chce tiež cielene podporovať domáce poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Programový dokument obsahuje aj zásadnú podmienku Siete – zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov.

Procházka povedal, že od Desatora sa odvinie zmluva Siete so Slovenskom, ktorá má odrážať tri prvky. Má byť súborom konkrétnych a merateľných záväzkov. Má obsahovať konkrétny časový plán ich realizácie – a to prvých sto dní, prvé dva roky a Slovensko roku 2020. Zmluva musí zároveň rešpektovať fakt, že niektoré potreby ľudí sú rovnaké vo všetkých kútoch Slovenska, no iné vychádzajú z miestnych podmienok. Preto táto zmluva so Slovenskom má byť zároveň aj zmluvou s Oravou, so Spišom, či Zemplínom, Hornou Nitrou a ďalšími regiónmi. Snem Siete poveril predsedníctvo strany, aby návrh zmluvy predložila na definitívne schválenie Rade slovenských regiónov Siete, ktorá reprezentuje regionálny rozmer strany.

Snem Siete si zvolil podpredsedov strany a predsedníctvo a pristúpil k menším úpravám stanov.

78 debata chyba
Viac na túto tému: #snem #Radoslav Procházka #Sieť