Pokračovanie článku: Máme všetky kandidátky: Pozrite si, kto sa v predčasných parlamentných voľbách uchádza o váš hlas

09 – MODRÍ, MOST – HÍD

 • 1. Mikuláš Dzurinda, Ing., CSc., 68 r., prezident politickej nadácie, Bratislava
 • 2. László Sólymos, Ing., 54 r., predseda strany, Bratislava
 • 3. Ľuboš Schwarzbacher, Mgr., 44 r., konzultant, Bratislava
 • 4. Konrád Rigó, Ing., 44 r., podpredseda strany, Dunajská Streda
 • 5. Jana Ambrošová, Mgr., 44 r., štátna radkyňa, Veľký Krtíš
 • 6. Michal Hort, Ing., 45 r., podnikateľ, Nová Dubnica
 • 7. Attila Agócs, Mgr., PhD., 44 r., primátor, Fiľakovo
 • 8. Martin Hubinský, Ing., MBA, 42 r., manažér, Nitra
 • 9. Alžbeta Ožvaldová, PhDr., 62 r., podpredsedníčka kraja, Bratislava
 • 10. Patrik Andó, Ing., 38 r., podnikateľ, Bratislava
 • 11. Miloslav Olejár, Ing. arch., 51 r., architekt, Bardejov
 • 12. Peter Petrikán, PaedDr., PhD., 51 r., primátor, Veľké Kapušany
 • 13. Jana Šoková, 35 r., riaditeľka občianskeho združenia, Bratislava
 • 14. Irén Sárközy, Ing. JUDr., 53 r., konzultantka, Dunajská Streda
 • 15. Tomáš Halgaš, MMathCompSci, 30 r., podnikateľ, Bratislava
 • 16. Zoltán Horváth, PhDr., 57 r., starosta, Tomášikovo
 • 17. Andrej Aleksiev, Dott., PhD., 43 r., podnikateľ, Bratislava
 • 18. Arpád Kún, 43 r., riaditeľ firmy, Gabčíkovo
 • 19. Rastislav Amrich, Ing., 43 r., manažér v cestovnom ruchu a konzultant pre udržateľné podnikanie, Bratislava
 • 20. Peter Kysela, Ing., 39 r., ekonóm, Bratislava
 • 21. František Balázs, PhDr., 37 r., odborný pracovník, Gortva
 • 22. Sylvia Beňová, Ing., 46 r., štátna zamestnankyňa, Bratislava
 • 23. Juraj Hort, Ing., 43 r., riaditeľ divízie reklamy, Nová Dubnica
 • 24. Marek Vargovčák, MUDr., PhD., MPH, 48 r., lekár, Košice
 • 25. Pavol Burdiga, 56 r., prednosta, Rožňava
 • 26. Alexandra Boocová, Mgr., 35 r., test analytička, Bratislava
 • 27. Vladimír Vágási, Mgr., 61 r., riaditeľ tlačiarne, Košice
 • 28. Gabriel Steiner, 40 r., podnikateľ, Štúrovo
 • 29. Richard Hanuska, PhDr., 49 r., bezpečnostný expert, policajt vo výslužbe, Bratislava
 • 30. Orsolya Sára Palásti, Mgr., 26 r., advokátska koncipientka, Keť
 • 31. Štefan Ambroš, 45 r., podnikateľ v poľnohospodár­stve, Dolná Strehová
 • 32. Viktor Lestyánszky, 61 r., starosta, Ipeľské Predmostie
 • 33. Dávid Tóth, Ing., 32 r., projektový inžinier, Nové Zámky
 • 34. Juraj Chebeň, Ing. Mgr., PhD., 46 r., VŠ pedagóg, Trenčianske Teplice
 • 35. Róbert Csudai, 58 r., starosta obce, Hronovce
 • 36. Ivan Bernáth, JUDr. Mgr., 34 r., podnikateľ, Nitra
 • 37. Zsolt Ferenczi, 50 r., súkromný podnikateľ, Komárno
 • 38. Jozef Chajdiak, Mgr. Ing., 41 r., softvérový architekt, právnik, aktivista, Bratislava
 • 39. Ladislav Nižník, Ing., 44 r., IT manažér, Bratislava
 • 40. František Vangel, Mgr., PhD., MBA, 53 r., podnikateľ, Dunajská Streda
 • 41. Dagmar Amrichová, Ing., 47 r., riaditeľka hotela, Košice
 • 42. Juraj Štekláč, MUDr., PhD., MPH, 52 r., podpredseda kraja, Bratislava
 • 43. Katarína Cigľarová, Ing., PhD., 44 r., podnikateľka, Nitra
 • 44. Jana Ulipová, JUDr. Mgr., 37 r., právnička, Lackovce
 • 45. Peter Žofčák, Ing., 64 r., konateľ spoločnosti, Michalovce
 • 46. Vladimír Kuchař, Ing., 59 r., ekonóm – vedúci controllingu, Púchov
 • 47. Ladislav Kerata, Ing., 49 r., starosta, Veľká Ves nad Ipľom
 • 48. Dušan Macai, Ing., 46 r., manažér, Malý Lapáš
 • 49. Martin Kollár, Ing., 50 r., ekonóm, Bratislava
 • 50. Rudolf Smriga, MUDr., 54 r., štátny zamestnanec, Rimavská Seč
 • 51. Andrea Krajčiová, Mgr., 49 r., marketingová manažérka, podnikateľka, Bratislava
 • 52. Štefan Kertész, Ing., 61 r., samostatná zárobkovo činná osoba, Panické Dravce
 • 53. Peter Koreň, 52 r., samostatný odborný referent, Veľký Krtíš
 • 54. Ľudovít Pavela, Mgr., 47 r., advokát, Kysak
 • 55. Adrián Kubica, JUDr., 46 r., starosta, Váhovce
 • 56. Urban Selvek, 24 r., SZČO, Lendak
 • 57. Robert Magyar, Ing., 54 r., manažér, stavebný inžinier, Košice
 • 58. Jozef Lutter, Ing., 60 r., prednosta, Krupina
 • 59. Juraj Machunka, Ing., 33 r., vedúci prepravnej spoločnosti, Trenčín
 • 60. Péter Palásti, Ing., 31 r., projektový manažér, Bratislava
 • 61. Jaroslav Petík, Ing., 51 r., ekonóm, Levice
 • 62. Karol Ferencz, Ing., 48 r., projektový manažér, Holiša
 • 63. Jozef Bobík, Ing., 71 r., technik, Michalovce
 • 64. Ján Pavuk, 56 r., starosta obce, Proč
 • 65. Jozef Kovács, Ing., 63 r., starosta, Jur nad Hronom
 • 66. Martin Majer, Ing. Mgr., 37 r., advokátsky koncipient, Halič
 • 67. Jana Nováková, RNDr., PhD., MBA, 51 r., zamestnankyňa v štátnej správe, Košice
 • 68. Pavol Kvačkay, RNDr., 57 r., podnikateľ vo finančných službách, Šaľa
 • 69. Pavol Adamčák, 35 r., marketingový manažér, Zálesie
 • 70. Peter Katona, 41 r., súkromník, Ňárad
 • 71. Cyril Václav, MUDr., 64 r., zubný lekár, Rakúsy
 • 72. Gabriela Józan Horváth, Ing., 40 r., vedúca stavebného úradu, Štvrtok na Ostrove
 • 73. Jana Koreňová, Ing. Bc., 44 r., pedagogička, mentorka, Veľký Krtíš
 • 74. Pavol Gajdoš, 39 r., obchodný manažér, Bratislava
 • 75. Ľubomír Demský, MUDr., 57 r., lekár, Baška
 • 76. Marek Beláň, 22 r., technik BOZP, Nová Dubnica
 • 77. Gejza Kristián, MDDr., 39 r., zubný lekár, Lučenec
 • 78. Tadeáš Ďurica, 26 r., zmenový líder produktu – automotive, Žiar nad Hronom
 • 79. Milan Dvorský, 40 r., IT technik, Bratislava
 • 80. Ivan Vaňo, 49 r., zamestnanec vo verejnej správe, Prievidza
 • 81. Dušan Dobrovodský, 52 r., ekonóm, Limbach
 • 82. Tímea Feketeová, Ing., 49 r., vedúca ekonomického úseku, Gabčíkovo
 • 83. Ľudmila Škurlová, 44 r., pedagogická asistentka, Vranov nad Topľou
 • 84. Miroslava Aleksieva, Mgr., 49 r., manažérka, Bratislava
 • 85. Márk Varga, Bc., MBA, 26 r., štátny zamestnanec, Čechynce
 • 86. Martin Tkáčik, MUDr., PhD., 41 r., lekár, Brezno
 • 87. Jozef Vízi, 54 r., dôchodca, Olováry
 • 88. Peter Fijalka, 36 r., športový tréner, Bratislava
 • 89. Tibor Adamec, 61 r., projektový manažér, Nová Baňa
 • 90. Denis Duba, Bc., 35 r., živnostník, Matúškovo
 • 91. Petra Turzová, 43 r., štátna zamestnankyňa, Záhorce
 • 92. Ildikó Virágová, Ing., 56 r., podnikateľka, Bratislava
 • 93. Elemír Gašparovič, 49 r., manažér, Bratislava
 • 94. Anna Tomaškinová, 64 r., dôchodkyňa, Krupina
 • 95. Zoltán Borovský, 50 r., podnikateľ, Veľké Úľany
 • 96. Zsolt Varga, JUDr., 47 r., advokát, Košice
 • 97. Ildikó Mičúchová, Mgr., 63 r., dôchodkyňa, Veľký Meder
 • 98. Marek Andreánsky, 34 r., podnikateľ, Púchov
 • 99. Martin Baník, Ing., 68 r., starobný dôchodca, Banská Bystrica
 • 100. Magdaléna Zsiga, Ing., 55 r., hlavná kontrolórka obce, Horná Seč
 • 101. Lenka Bíreš, 36 r., pedagogička, Bratislava
 • 102. Mária Kardosová, 28 r., zástupkyňa starostu, Vydrany
 • 103. Pavol Bíreš, 43 r., obchodný riaditeľ, Bratislava
 • 104. Jozef Gajdoš, RNDr., 69 r., dôchodca, Prešov
 • 105. Ladislav Kiss, Mgr., 55 r., starosta, Lúč na Ostrove
 • 106. Jana Rajeková, Ing., PhD., 41 r., manažérka, Modra
 • 107. Žaneta Pavlíková, PaedDr., PhD., 49 r., vysokoškolská pedagogička, Dunajská Streda
 • 108. Tomáš Rajek, Ing., MBA, 41 r., konzultant, Modra
 • 109. Marian Levák, 52 r., konateľ, Radava
 • 110. Peter Bartalos, Ing., 44 r., analytik zákazníckeho centra, Šamorín
 • 111. Martina Kyselová, Ing., 38 r., event manažérka, Bratislava
 • 112. Ladislav Gödölle, PhD., 59 r., manager, Dunajská Streda
 • 113. Michal Makva, Ing., 38 r., konateľ spoločnosti, Veľké Kršteňany
 • 114. Blažena Strečanská, Ing., 49 r., konateľka spoločnosti, Bratislava
 • 115. Ladislav Róth, 44 r., výsluhový dôchodca, Vieska
 • 116. Peter Špilár, Mgr., 34 r., obchodný zástupca, Bratislava
 • 117. Viktor Siegel, Ing., 26 r., manažér predaja, Dunajská Streda
 • 118. Romana Staňo, Mgr., 30 r., obchodná manažérka, Nová Dubnica
 • 119. Jozef Bukovčák, Bc., 40 r., obchodný manažér, Nová Dubnica
 • 120. Agneša Szarka, Ing., PhD., 37 r., výskumníčka, Tomášikovo
 • 121. Michal Bukovčák, 38 r., produktový manažér, Nová Dubnica
 • 122. Monika Patócs Khernová, 37 r., office manažérka, Jelka
 • 123. Samuel Baláž, 26 r., študent psychológie, Trenčín
 • 124. Katarína Nováková, Mgr., BSBA, 48 r., obchodná manažérka, Nová Dubnica
 • 125. Štefan Horváth, MUDr., 68 r., lekár, Košice
 • 126. Peter Kováč, 34 r., podnikateľ, Ivanka pri Dunaji
 • 127. Ladislav Török, Mgr., 58 r., kontrolór, právnik, Košice
 • 128. Dionýz Kaszonyi, Ing., 57 r., inžinier elektroenergetiky, Veľké Raškovce
 • 129. Ivan Rosenberger, 55 r., podnikateľ, Ivanka pri Dunaji
 • 130. Jozef Maďar, Mgr., 51 r., štátny zamestnanec, Handlová
 • 131. Natália Zurík Zemanová, 32 r., fi nančná kontrolórka, Chorvátsky Grob
 • 132. Zoltán Lengyel, Ing., CSc., 80 r., dôchodca, Martin
 • 133. Peter Dolíhal, Bc., MBA, 43 r., podnikateľ, Banská Bystrica
 • 134. Zuzana Marcinová, Mgr., MBA, LL.M, 49 r., obchodná manažérka, Prešov
 • 135. Tomáš Zvarík, Ing., 39 r., konateľ spoločnosti, Košice
 • 136. Anton Vdovjak, 63 r., manažér, Rakúsy
 • 137. Oľga Kubalíková, Ing., 61 r., ekonómka, Bratislava
 • 138. Martina Hortová, Ing., 40 r., asistentka pedagóga, Bratislava
 • 139. Adam Porubčan, Mgr., 29 r., referent odbytu, Kysak
 • 140. Daniel Rišian, 52 r., manažér, Košice
 • 141. Peter Libiak, Ing., 60 r., podnikateľ, Veľké Zlievce
 • 142. Tomáš László, Ing., PhD., 63 r., výskumník, Košice
 • 143. Beáta Hanusková, Bc., 48 r., zamestnankyňa vo verejnej správe, Dunajská Lužná
 • 144. Martina Maščáková, JUDr., 31 r., advokátka, Úbrež
 • 145. Jozef Horváth, 74 r., divadelný manažér, Košice
 • 146. Eva Zekucia, Ing., 39 r., ekonómka, Brezová pod Bradlom
 • 147. Jozef Lipka, 54 r., vodič sanitky, Tomášov
 • 148. Matúš Murajda, Prof. h. c. Ing., PhD., DBA., 66 r., riaditeľ, Ľubotice
 • 149. Filip Jamriška, Ing., 41 r., podnikateľ v oblasti realít,

© Autorské práva vyhradené

59 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasné voľby 2023 #parlamentné voľby 2023