Posledná šanca. O hlasovací preukaz môžete e-mailom požiadať už len dnes

O hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa dá e-mailom alebo listom požiadať už len do dnes, piatka 8. septembra do polnoci. Osobne sa bude dať vybaviť preukaz najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra.

08.09.2023 12:21
debata (1)

Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra. O hlasovací preukaz treba požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Hlasovať sa s ním dá kdekoľvek na Slovensku. žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obce začali so zasielaním preukazov 16. augusta. Na úradnej tabuli a na webe, ak ho majú zriadený, mali povinnosť zverejniť e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Ak volič požiada o preukaz e-mailom alebo listom, obec mu ho zašle na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Zasiela sa doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.

Neviem, prečo veríme ľuďom, ktorí na nás kričia. Asi máme krátku pamäť, hovorí Jana Kovalčiková
Video

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to najneskôr deň pred voľbami.

Hlasovací preukaz sa vydá voličovi len raz, pri prípadnej strate mu obec nový nevydá. Ak už raz volič hlasovací preukaz dostal, nemôže bez neho voliť ani v mieste svojho bydliska.

Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #hlasovací preukaz #predčasné voľby 2023