Pokračovanie článku: Hlavné priority v regiónoch: Ako chcú strany zotrieť rozdiely a zlepšiť čerpanie eurofondov?

Rozvoj regiónov patrí medzi naše priority:

Znižovanie regionálnych rozdielov by sa malo stať strategickou prioritou. Pozdvihnutie zaostávajúcich regiónov by sa malo považovať za prioritu z pohľadu daňových úľav, hospodárskej politiky a rozvoja infraštruktúry.

V súlade so zásadou subsidiarity by sa o zdrojoch na regionálny rozvoj a o konkrétnych rozvojových projektoch nemalo rozhodovať na ministerstvách. Právomoci musia byť prenesené na regionálnu úroveň. V prípade úspešných projektov v rámci programu Interreg by sa mala štátna dotácia vyplácať žiadateľovi vopred.

Podstatne znížime administratívnu záťaž pri verejných súťažiach zo zdrojov EÚ. Zabezpečíme štátne dotácie na činnosť Európskych územných partnerstiev. Budeme pokračovať v rozširovaní sietí pitnej vody a kanalizácie v obciach, v budovaní čističiek odpadových vôd, ako aj v riešení zachytávania dažďovej vody.

Zameriame sa na rozvoj cestovného ruchu na základe turistického potenciálu našich regiónov so zabezpečením cieleného financovania prostredníctvom dotácií z verejných zdrojov alebo z prostriedkov EÚ. Môže to byť napríklad cestovný ruch zameraný na termálne kúpele, na cykloturistiku, na vínnu turistiku, alebo na športový rybolov.

Skoordinujeme odborné vzdelávanie s priemyselnými odvetviami typickými pre naše regióny na základe potrieb významných spoločností a podnikateľov pôsobiacich v našich regiónoch.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #regionálne rozdiely #čerpanie eurofondov #parlamentné voľby 2023