Pokračovanie článku: Hlavné priority v regiónoch: Ako chcú strany zotrieť rozdiely a zlepšiť čerpanie eurofondov?

Kompetencie regionálneho rozvoja na národnej úrovni sústredíme pod jednu strechu, pretože každé ministerstvo má inú predstavu. Regióny tak strácajú dôležitý čas a ľudia v nich žijúci strácajú nádej. Rozvoj regiónov je pre nás nevyhnutnou investičnou príležitosťou pre stabilitu krajiny, ktorú dokážu vytvoriť len ekonomicky stabilné regióny s vlastnou lokálnou hospodárskou politikou. Regionálny rozvoj musí byť nadrezortný tak, aby vedel usmerňovať a koordinovať iné ministerstvá. Aby sa vyrovnali regionálne rozdiely, pripravíme Národný plán zásadného odstránenia regionálnych rozdielov a vyčleníme každoročne minimálne jednu miliardu eur zo štátneho rozpočtu na riešenie problémov a investície v regiónoch.

Vytvoríme nadrezortnú inštitúciu ako medzisektorového a medzirezortného koordinátora pre cestovný ruch (CR), ktorej hlavné funkcie budú riadenie, kontrola a dozor nad legislatívnymi otázkami cestovného ruchu, riadenie a podpora investícií a inovácií v CR, ako aj zber, vyhodnocovanie a zdieľanie dát.

Pod jednu agentúru sústredíme prehľad o všetkých nevyužitých štátnych budovách a type štátneho prebytočného majetku. Každá samospráva a jej obyvatelia budú môcť na špeciálnej web stránke sledovať, aká prázdna štátna budova je na ich území. Tento majetok sa automaticky presunie na mesto, obec či samosprávny kraj, ktorý prejaví záujem o jeho využitie na verejnoprospešné účely, napríklad na výstavbu nájomných bytov, pre potreby materskej, základnej či strednej školy a školského zariadenia či zariadenia v rámci sociálnych služieb.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #regionálne rozdiely #čerpanie eurofondov #parlamentné voľby 2023