Pokračovanie článku: Hlavné priority v regiónoch: Ako chcú strany zotrieť rozdiely a zlepšiť čerpanie eurofondov?

Slovensko – to sú ľudia žijúci v regiónoch po celom našom území. Preto budeme v rámci regionálnej politiky pracovať prioritne na znižovaní regionálnych rozdielov. Strategické investície presmerujeme do najmenej rozvinutých regiónov, najmä na východnom a strednom Slovensku, aby mali ľudia slušné živobytie aj tam a nemuseli opúšťať rodiny kvôli cestovaniu za prácou.

Zastavíme vyľudňovanie vidieka a zabezpečíme, aby mali aj občania v najodľahlejších obciach primeraný prístup k základným službám – k lekárovi, k obchodu s potravinami, pošte, škole a škôlke. Cez štátny fond rozvoja bývania naštartujeme prostredníctvom malých a stredných domácich firiem výstavbu mestských/obecných bytov najmä pre mladé rodiny. Podporíme aj regionálnych producentov potravín a presadíme, aby boli do škôl a domovov sociálnych služieb dodávané kvalitné a čerstvé potraviny z najbližšieho okolia.

Z pozície štátu zachováme samosprávnosť miest a obcí, ktoré poznajú svoje okolie a sami najlepšie vedia, čo je pre nich správne. Preto samosprávam ponecháme/pri­navrátime najdôležitejšie kompetencie, ako napr. výkon stavebného úradu, školskej správy a starostlivosti o životné prostredie. Zároveň však zavedieme požiadavku minimálne stredoškolského vzdelania pre starostov. Už žiadni starostovia, ktorí nevedia ani písať, ako je tomu dnes v niektorých menších obciach/osadách.

Zoptimalizujeme štruktúru územnosprávneho členenia SR, aby viac zodpovedala prirodzeným regiónom. Presadíme zníženie počtu samosprávnych krajov (VÚC) na 3+1, prípadne 4+1. Pomôžeme samosprávam s vysporiadaním pozemkov pod cestami a stavbami a pozemky Slovenského pozemkového fondu presunieme v rámci katastrov pod správu miest a obcí.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #regionálne rozdiely #čerpanie eurofondov #parlamentné voľby 2023