Pokračovanie článku: Hlavné priority v regiónoch: Ako chcú strany zotrieť rozdiely a zlepšiť čerpanie eurofondov?

Podporíme vytvorenie nového zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia a zahŕňať úspešné riešenia zo zahraničia pri riešení znižovania regionálnych rozdielov na Slovensku.

Zjednotíme metodiku a časový plán tvorby strategických dokumentov na úrovni štátu a nižších úrovní na regionálnej a miestnej úrovni tak, aby Slovenská republika bola vždy dostatočne pripravená na odborné vyjednávania s inštitúciami EÚ. V rámci elektronizácie verejnej správy navrhneme centrálnu online platformu pre zber, vyhodnocovanie a monitorovanie údajov v regionálnom rozvoji, ktoré budú k dispozícií širokej verejnosti.

Spoločne so zástupcami regionálnej, lokálnej samosprávy a odbornej verejnosti dokončíme decentralizáciu verejnej správy a prerozdelenie kompetencií medzi štátom, regionálnou a lokálnou samosprávou. Zabezpečíme adekvátne finančné krytie a vytvoríme nový daňový mix financovania regionálnej a lokálnej samosprávy.

Podporíme dobrovoľnú municipalizáciu (zlučovanie obcí), ako aj budovanie centier zlúčených služieb, čo umožní efektívnejšie využívanie verejných zdrojov a kvalitnejšie poskytovanie základných verejných služieb pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Zabezpečíme navýšenie zdrojov na financovanie výstavby kanalizácie v obciach. To bude zahŕňať kombináciu verejných financií, dotácií, úverov a spolufinancovania zo strany obcí a miestnych obyvateľov, ale aj skúmať a podporovať technologické inovácie a alternatívne riešenia pre správu odpadových vôd v obciach bez kanalizácie. To môže zahŕňať využitie malých čistiacich zariadení, ekologických systémov na spracovanie odpadových vôd a recykláciu vody.

Posilníme rady partnerstva v regiónoch, ktoré zabezpečujú spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami, sektormi, univerzitami, podnikmi a občianskou spoločnosťou.

Investujeme do vysokorýchlostného internetu aj v odľahlých častiach Slovenska, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie rovnakých príležitostí a rozvoj digitálnej spoločnosti.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #regionálne rozdiely #čerpanie eurofondov #parlamentné voľby 2023