Pokračovanie článku: Hlavné priority v životnom prostredí: Dobudovať vodu a kanalizáciu, znížiť odpad aj chrániť prírodu

1. Aké sú vaše ciele v oblasti životného prostredia, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v rezorte životného prostredia zmenili/v čom by ste pokračovali, akú sú vaše priority?

Naším základným cieľom je zabezpečiť kvalitné životné prostredie pre zdravie obyvateľov a čeliť dôsledkom klimatickej krízy a krízy biodiverzity a využiť ich najmä ako príležitosť pre zelenú transformáciu. Preto považujeme za dôležité pripraviť Slovensko na dôsledky klimatickej zmeny, a to schválením klimatického zákona a masívnou podporou adaptačných opatrení, rozšíriť podporu energetickej efektívnosti domácností a rodinných domov v sume do 19.000 Eur v programe Obnov dom, pokračovať v reforme národných parkov a reforme ochrany prírody a lepšie podporiť neštátnych vlastníkov lesov, pokračovať v sanácií environmentálnych záťaží, prioritne pre oblasti s najväčším dopadom na zdravie obyvateľov. Do konca roku 2027 ukončíme sanácie Predajnej, Chemka Strážske a Vrakune, zmeniť škandalózny stavebný zákon a do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vrátime verejnosť v čo najväčšom rozsahu.

2. Ak by ste mali vymenovať 3 (max 5) vecí, ktoré chcete v rezorte životného prostredia dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde?

Výrazne znížiť riziko škôd a dopadov klimatických zmien na zdravie a pohodu obyvateľov, najmä povodní, rizika súch či extrémnych teplôt, a to nielen v mestskom prostredí, ale aj na vidieku a otvorenej krajine.Dokončiť reformu národných parkov tak, aby tieto boli ťahúňom nielen ochrany prírodného bohatstva, ale rozvoja regiónov spojeného s turistickým ruchom.

Zlepšením energetickej efektívností domácností znížiť náklady na energie desiatkam tisíc domácností a pomôcť tak aj životnému prostrediu a klíme.

Zvýšiť akceptovanie ochrany prírody na Slovensku a účinnejšie vyvracať tzv. zelené hoaxy, teda klamstvá o ochrane prírody, ktoré sa v mnohom rozmohli.

Zabezpečiť skutočnú reformu povoľovania stavieb, ktorá nepôjde na úkor práv občanov ale zároveň poskytne rýchle a jasné stanovisko pre investorov.

3. Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte životného prostredia spravili?

Sme pripravení ihneď pokračovať v práci okamžite od prevzatia rezortu, napokon, máme v tom už skúsenosť. Nečakali by sme ani deň a ihneď by sme spustili legislatívny proces ku klimatickému zákonu, stavebným predpisom, zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, toto všetko máme pripravené a vieme plnohodnotne pracovať od prvého dňa.

4. Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť životného prostredia, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Ako jediná strana pamätáme na návrat práv občanov pri výstavbe, keďže chceme zmeniť škandalózny stavebný zákon, ktorý oberá ľudí o práva v prospech developerov. A taktiež máme najprepracovanejší program v oblasti vôd, čo považujeme za kľúčové v čase nastupujúcich klimatických zmien zasahujúcich rizikom sucha 40 % obyvateľov Slovenska. Zrealizujeme preto obnovu a revitalizácie nevhodne upravených vodných tokov prírode blízkym spôsobom. Do roku 2027 najmenej na 100 km a pripravíme ďalších 500 km. Taktiež výrazne znížime škody v dôsledku povodní a sucha, a to najmä pomocou prírode blízkych vodozádržných opatrení. Zabránime nelegálnej výstavbe na brehoch vodných tokov, jazier a nádrží. Pripravíme aj dotačný program pre domácnosti a malé podniky na zadržiavanie a využívanie zrážkovej vody.

5. Máte záujem o rezort životného prostredia?

Áno, považujeme ho za kľúčový pre zvládnutie výziev a lepšiu ochranu zdravia a kvalitného životného prostredia pre všetkých obyvateľov.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #životné prostredie