Pokračovanie článku: Hlavné priority v doprave: Ktoré strany sľubujú výhodný lístok, diaľnice či opravy mostov?

Modrí, Most-Híd

Aké sú vaše ciele v oblasti dopravy, ak by ste boli vo vláde a mali možnosť niečo zmeniť? Čo by ste v doprave zmenili, aké sú vaše priority?

Dopravná dostupnosť je hlavná požiadavka našej spoločnosti a bezpodmienečná súčasť zefektívnenia verejných služieb a vyváženého hospodárskeho rastu. Cesty, mosty a železničné trate sú na Slovensku v dramaticky zlom stave. Vlaky mnohokrát neschopné prevádzky. Máme verejnú osobnú dopravu, ktorá na seba nenadväzuje a stráca zmysel verejnej služby. Dôsledky tejto tragédie vlád Smeru pociťujeme v kolónach na rozbitých cestách, nezáujme o verejnú osobnú dopravu či meškajúcich, alebo vykoľajených vlakoch. Výsledkom je veľmi dlhý čas, ktorí trávime cestovaním, frustrácia z nemožnosti nájsť spôsob prepravy, ktorý by ponúkal aspoň základný komfort a spoľahlivosť. Naše riešenia na zásadné problémy v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry sú, v zmysluplných verejných investíciách, tým zásadne zlepšíme dostupnosť všetkých regiónov a skrátime čas cestovania

  • a) Predložíme jasný, analyticky a dátovo podložený, dlhodobý a verejný plán modernizácie cestnej a železničnej siete, ktorý každý rok prinesie investície v objeme 1,2 miliardy eur. Dobudujeme tak kľúčové diaľničné úseky a rýchlostné cesty D1, D3, R1, R2, R3 Orava a Zvolen – Šahy, R4 a R7 po Nové Zámky. Dokončíme modernizáciu severnej železničnej trasy a zmodernizujem železničné trate na juhu Slovenska, dokončíme elektrifikáciu južnej trate Zvolen-Košice, zdvojkoľajníme trať Bratislava-Komárno.
  • b) Zrealizujeme nové prerozdelenie cestnej siete I. triedy, II. triedy a III. triedy medzi štát, samosprávne kraje a obce a mestá s dôrazom na decentralizáciu riadenia a starostlivosti o cestnú sieť.
  • c) Integrácia verejnej osobnej dopravy „IDS“, druhy verejnej osobnej dopravy a prestupy budú na seba nadväzovať, zriadime nákup jedného cestovného lístka na všetky druhy verejnej dopravy, z ktoréhokoľvek východiskového miesta do akéhokoľvek cieľového miesta. Zľavy na cestovnom pre vybrané skupiny cestujúcich sa budú týkať všetkých druhov verejnej dopravy, tak železničnej ako aj autobusovej. Verejná osobná doprava bude jazdiť v pravidelných intervaloch a často.
  • d) Vybudujeme novú Národná cestnú spoločnosť. Pripravíme legislatívne úpravy a zlúčime pôsobnosť Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, aby sa o prípravu, výstavbu a prevádzku hlavných cestných koridorov starala jedna spoločnosť.

Ak by ste mali vymenovať 3 veci, ktoré chcete v doprave dosiahnuť za najbližšie štyri roky, ak by ste boli vo vláde, ktoré by to boli?

  • a) Zriadime krízové riadenie meškajúcich diaľničných stavieb vo výstavbe D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala, D1 Hubová – Ivachnová, D1 Turany – Hubová, D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Čadca a križovatka D1/D4 Triblavina.
  • b) Zrealizujem nutné investície do opráv havarijného stavu ciest a železničných tratí, v súlade s analyticky podloženým investičným plánom, 200 mil. eur ročne počas štyroch rokov. Bez tejto investície nie je možná integrácia verejnej dopravy.
  • c) Na prioritných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest urýchlene dokončíme potrebnú projektovú prípravu a spustíme verejné súťaže na výstavbu. Pri budovaní ucelených koridorov diaľnic a rýchlostných ciest nepôjde len o štvorpruhové plno profilové riešenia. Budovať budeme aj polovičné profily či obchvaty miest, alebo rozšírenia ciest.
  • d) Pripravíme novelu zákona o verejnej doprave. Cieľom nie je preberať kompetencie krajov, alebo miest v zabezpečovaní verejnej dopravy, ale určiť jasnú hierarchiu a rozdelenie kompetencií medzí odbornými kapacitami na národnej a regionálnej úrovni. Zabezpečovanie dopravnej obsluhy nebude možné realizovať ako nezávislé.

Čo bude úplne prvý krok, ktorý by ste na rezorte dopravy spravili?

Zrealizujem nutné investície do opráv havarijného stavu ciest a železničných tratí, vo výške 200 mil. eur ročne počas nasledujúcich štyroch rokov a zriadime krízové riadenie meškajúcich diaľničných stavieb vo výstavbe.

Máte v programe niečo špeciálne pre oblasť dopravy, čo by ste chceli vyzdvihnúť?

Áno, novelu zákona o verejnej doprave, tak aby verejná doprava mala zmysel verejnej služby a jej riadenie nebolo svojvoľné a chaotické. V pôsobnosti ministerstva dopravy vznikne Národná dopravné autorita, ktorej úlohou bude riadiť verejnú osobnú dopravu na národnej úrovni, koordinovať komplexnú dopravnú obslužnosť, objednávať dopravné výkony vlakov na hlavných tratiach, zjednotiť používanie tarifných a platobných systémov v dopravných prostriedkoch do jednej cestovnej karty bez ohľadu na dopravcu, a zúčtovávať platby (tržby) vo verejnej osobnej doprave. Národné dopravné centrum určí dopravnú obsluhu a prestupné body na hlavných tratiach a ťahoch.

Prepojenia a nadväznosti hlavnej a regionálnej prepravy budú riadené Národným dopravným centrom a koordinované vyššími územnými celkami. Vyššie územné celky určia dopravnú obsluhu a prestupné body v regionálnej doprave. Prepojenia a nadväznosti regionálnej a mestskej prepravy budú riadené vyššími územnými celkami a koordinované mestami. Národné dopravné centrum bude môcť núdzovo na nevyhnutnú dobu objednať akýkoľvek dopravný výkon. Kraje dostanú kompetenciu a financie na objednávanie dopravných výkonov regionálnych osobných vlakov. Mestá rozšíria pôsobnosť svojich mestských autobusových dopráv na spádové oblasti (okresy).

Máte záujem o rezort dopravy?

V prípade účasti našej politickej strany v koalícií sme pripravení prevziať riadenie rezortu dopravy a realizovať náš program pre dopravu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #programové priority #Pavol Lančarič #parlamentné voľby 2023