Prezidentské voľby: Čo všetko potrebujete vedieť

Manuál voliča v prezidentských voľbách 2019.

, 16.03.2019 07:00
debata (6)
Ilustračná snímka. Foto: Robert Hüttner, Pravda
volby 2014, priprava, zs jelenia Ilustračná snímka.
 • Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca.
 • Volí sa v jeden deň od 7. h do 22. h.
 • Ak nebude jasný víťaz z prvého kola, druhé kolo je vyhlásené na sobotu 30. marca od 7. do 22. h.

Ako hlasovať

 • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak má volič vydaný hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom, ktorý mu okrsková volebná komisia vezme. Volič bez trvalého pobytu na Slovensku predloží pas a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.
 • Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
 • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
 • Za plentou volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel, takýto hlasovací lístok je neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
 • Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, napríklad v nemocnici, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie. V opačnom prípade sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Zdroj: iš, MV SR
 • Právo voliť prezidenta má každý občan Slovenska, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a zdržiava sa v deň volieb na území Slovenska.
 • Voliť možno len osobne, iný spôsob hlasovania (napríklad poštou) zákon o spôsobe voľby prezidenta nepozná.
Ilustračné foto.
voľby, volebná schránka, urna Ilustračné foto.
 • Na hlasovanie je potrebný občiansky preukaz. Ak niekto nemá preukaz totožnosti, môže predložiť aj potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré mu vydala polícia.
 • Pas ako preukaz totožnosti je v prezidentských voľbách prípustný len pre oprávnených voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku.
 • Občan Slovenska, ktorý nemá trvalý pobyt na území krajiny, môže počas volebného dňa prísť do ktorejkoľvek volebnej miestnosti a hlasovať s platným pasom. Súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor je uverejnený na webe ministerstva vnútra alebo mu ho v deň konania volieb poskytne komisia. Okrsková volebná komisia takého voliča dopíše do zoznamu voličov, vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
 • Ak volič vopred vie, že v deň volieb nebude v mieste svojho trvalého bydliska, môže voliť aj v inom volebnom okrsku. Na to si potrebuje vybaviť voličský preukaz. Ten vydávajú na požiadanie obce aj v posledný pracovný deň pred voľbami.
 • Voličské preukazy sa vydávajú zvlášť pre prvé a druhé kolo prezidentských volieb. Volič, ktorý vie, že bude v dňoch volieb mimo domova, môže naraz požiadať o oba voličské preukazy. Voliči, ktorí budú hlasovať na voličský preukaz, musia mať so sebou aj preukaz totožnosti.
 • Ak volič nevie sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, musí to oznámiť volebnej komisii. V takom prípade má právo vziať so sebou do priestoru vyhradeného na hlasovanie inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovacie lístky a vložila ich do obálky. O pomoc môže inú osobu požiadať aj volič, ktorý pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť obálku do volebnej urny. Ani v jednom prípade to nemôže byť člen volebnej komisie.
 • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
 • Voliť môžu aj pacienti v nemocniciach či klienti v domovoch dôchodcov, obvinení vo vyšetrovacej väzbe či odsúdení vo väzniciach. Ak takéto zariadenie nie je v mieste trvalého bydliska, potrebuje volič voličský preukaz.
 • Priebežné neoficiálne výsledky hlasovania bude zverejňovať Štatistický úrad na internetovej stránke po zatvorení volebných miestností po 22. h.
 • Celkové oficiálne výsledky uverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po podpísaní zápisnice 17. marca.

VIDEO: Čo robiť, ak sa pri hlasovaní pomýlite? Eva Chmelová, zapisovateľka štátnej volebnej komisie, radí, čo robiť, aby váš hlas vo voľbách neprepadol.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #prezidentské voľby 2019
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy