Akého prezidenta SR potrebuje? Kandidáti odpovedajú: Polovici právomoci stačia, druhá uvíta úpravy. Zmeny chce Švec, Kotleba aj Dubovský

Možné posilnenie prípadne obmedzenie právomocí prezidenta sa sporadicky objavuje pred každými voľbami. Ani tohtoročný boj o post hlavy štátu nie je výnimkou. Kým polovica kandidátov považuje súčasne platné právomoci, ktorými prezident disponuje, za dostatočné, druhá polovica si vie predstaviť, že by mohol mať prezident pri rozhodovaní oveľa väčšiu váhu, Róbert Švec hovorí dokonca o prezidentskej forme vlády. Kandidáti odpovedali aj na to, aký by podľa nich prezident mal byť.

28.02.2024 06:00
debata (5)
Pellegrini bude kandidovať na prezidenta
Video
Zdroj: ta3

Pravda položila všetkým jedenástim kandidátom rovnaké otázky. V treťom článku opisujú predstavu o tom, aký má byť prezident a či by mal disponovať silnejšími právomocami.

Pellegrini: Súčasné kompetencie sú dostatočné

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu Peter Pellegrini zdôrazňuje, že prezident by mal mať program, ktorý posunie Slovensko a život ľudí vpred. Akého prezidenta podľa neho Slovensko potrebuje? „Slovensko potrebuje pokoj, dôstojnosť a spoluprácu. Potrebuje prezidenta, ktorý je prezidentom ľudí a ktorý vždy bude hájiť národnoštátne záujmy na medzinárodnej úrovni v zmysle hesla – Slovensko na prvom mieste,“ uviedol Pellegrini pre Pravdu.

kandidáti Čítajte viac Top 5 priorít kandidátov na prezidenta. Kto chce miesto eura korunu a kto odísť z WHO? Predstavy favoritov sa líšia

Rovnako potrebuje prezidenta, ktorý spolupracuje s vládou, ak ide o dobré riešenia pre život a ktorý sa vždy postaví na stranu ľudí, ak sa vláda spreneverí ich dôvere. „Prezidentský palác nesmie byť len miestom ústavných procedúr a reprezentačných formalít. Musí tam byť prezident, ktorému záleží na rozvoji regiónov, posilňovaní národnej kultúry a ustanovizní, ktoré boli majákom pre národ v ťažkých časoch,“ hovorí šéf Hlasu.

Okrem toho musí byť Prezidentský palác miestom, kde sa rodí vízia Slovenska na roky dopredu. „Moja vízia je súdržné a jednotné Slovensko, ktoré dokáže uspieť v súboji s tými najvyspelejšími krajinami. Slovensko, na ktorom vládne pokoj a kde nájde dôstojný život každý jeden človek,“ dodal na margo svojej predstavy o prezidentovi.

Čo sa týka právomocí prezidenta, tie sú podľa Pellegriniho na dlhodobú diskusiu. „Ale už súčasné kompetencie prezidenta sú dostatočné na to, aby aktívny prezident dokázal nielen reagovať na súčasnosť, ale vytvárať podmienky na formovanie dlhodobejšej vízie štátu za účasti ľudí rôzneho politického presvedčenia. Rovnako má všetky možnosti formovať hrdé národné povedomie a aktívne budovať historickú pamäť národa,“ dodáva.

Korčok odovzdal podpisy na prezidentskú kandidatúru, má ich vyše 40 000
Video
Zdroj: ta3

Korčok: Prezident musí zatiahnuť ručnú brzdu

Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok pre Pravdu uviedol, že prezident by mal byť v prvom rade taký, ako predpokladá ústava. „Teda vykonávať svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nebyť pritom viazaný príkazmi. Prezident musí zabezpečiť rovnováhu moci v krajine a vždy keď sa Slovensko nebezpečne vychyľuje na jednu stranu, musí sa vedieť ozvať a zatiahnuť záchrannú brzdu,“ zdôraznil pre Pravdu diplomat.

kandidati na prezidenta Čítajte viac Suverénne, pokojné, v rovnováhe či bez mafie... Jedenásť kandidátov, jedenásť vízií. Aké Slovensko chcú možní budúci prezidenti?

Prezident musí podľa Korčoka dať ľuďom pocit, že tí, čo práve vládnu nikdy nevlastnia celú krajinu. „Slovensko patrí všetkým,“ hovorí. Súčasná úprava dáva podľa neho pomerne silné kompetencie na to, aby vykonával svoj mandát. „Nič by som na tom nemenil. Zároveň platí aj to, že prezident nemôže navrhovať zákony, to má na starosti vláda a parlament,“ uviedol. Prezident nemôže zariadiť výstavbu nemocníc alebo diaľnic, nemôže ani zabezpečiť vyššie dôchodky či nižšie dane. „Preto budem v kampani vždy úprimný a nebudem sľubovať veci, ktoré žiadny prezident nemôže splniť, lebo na to nemá kompetencie,“ do­dal.

Kandidát na prezidenta Ján Kubiš: Mojou prioritou je zjednocovanie
Video
Zdroj: tasr

Kubiš: Prezident by mal byť hrdým národovcom

Aký by mal byť prezident podľa bývalého diplomata Jána Kubiša? „V prvom rade by mal byť hrdým národovcom a vlastencom suverénneho Slovenska, človekom všestranne skúseným a pripraveným na výkon svojej funkcie a to aj v zložitých krízových situáciách človekom odhodlaným a nebojácnym, pripraveným zniesť aj osobné ťažkosti a výzvy v prospech zodpovedného výkonu svojho úradu,“ povedal.

Prezident by mal ďalej podľa Kubišovej predstavy byť slušným a nekonfrontačným človekom. „Nastavený na presadzovanie a hľadanie politickej a občianskej zhody na základe plného rešpektu Ústavy SR a jej princípov, hodnôt demokratického právneho štátu, človekom s vysokou domácou a medzinárodnou reputáciou, široko akceptovaným doma i v zahraničí,“ hovorí.

Aj podľa neho dáva ústava prezidentskému úradu dostatočné právomoci. „Ak sa využívajú aktívne, zodpovedne, odvážne a dôsledne v prospech Slovenskej republiky a jej občanov a nie pod vplyvom vlastnej osobnej či politickej agendy,“ dodal.

Štefan Harabin ohlásil kandidatúru na prezidenta
Video
Zdroj: ta3

Harabin: Prezident musí dbať o blaho občanov

Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin upozorňuje, že vzhľadom na ústavou zakotvené ustanovenia sa prezidentom môže stať každý občan, ktorý spĺňa zákonom stanovené predpoklady. „Dovolím si trochu nadľahčene povedať, že nie je dôležité rozoberať, či by mal mať také, alebo onaké vzdelanie, či by mal byť vysoký a štíhly a hovoriť siedmimi jazykmi. Prezident republiky musí v prvom rade dbať o blaho vlastného národného štátu,“ skonštatoval pre Pravdu Harabin.

Prezident by mal chrániť suverenitu Slovenska a rodinu ako základ rozvoja a samotnej existencie národa. „Iba tak bude najlepšie plniť svoje úlohy reprezentácie štátu dovnútra i navonok. Najvážnejšou úlohou prezidenta je dohliadať na riadny chod ústavných orgánov a dbať na dodržiavanie ústavy a platných zákonov, ktoré sú v súlade s ústavou štátu. To je jeho úlohou a v tom by mal byť prezident dôsledný, čestný a nepodplatiteľný,“ uviedol na margo predstavy o tom, aký by mal prezident byť.

„Netreba nič meniť,“ odpovedal na margo právomocí prezidenta. „Som presvedčený, že úlohy, právomoci a postavenie prezidenta republiky tak, ako je to uvedené v našej ústave dnes, plne zodpovedá potrebám reprezentanta štátu, tvorcu jeho zahraničnej a obrannej politiky a ochrancu riadneho fungovania suverénneho štátu,“ dodal.

Matovič ohlásil kandidatúru na prezidenta
Video
Zdroj: ta3

Matovič a Danko… Lídri majú jasné predstavy

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ostáva verný myšlienke, s ktorou vstupoval pred rokmi do politiky. Prezident by mal mať podľa neho niekoľko vlastností. „Má byť neskorumpovaný, spravodlivý, vnímavý a odolný voči všetkým tlakom,“ uviedol pre Pravdu. Čo sa týka právomocí, aj podľa jeho názoru sú tak, ako sú nastavené ústavou, dostatočné. „Možno s malou výnimkou, kedy by sme mohli aj prezidentovi dať možnosť predkladať návrhy zákonov, čo dnes môže aj jeden poslanec, ale prezident priamo volený občanmi nie,“ uviedol.

„Na druhej strane by som zrušil právo prezidenta mať doživotnú ochranku na náklady štátu. Bohato by stačil európsky štandard, kedy majú bývalí prezidenti ochranku toľko rokov po skončení mandátu, koľko rokov mandát vykonávali,“ dodal Matovič.

Líder SNS Andrej Danko uviedol, že v strane sa zhodli, že slovenskí občania potrebujú prezidenta, ktorý bude naozaj národný, slovenský, aby neslúžil len určitým skupinám. Na všetky otázky Pravdy odpovedal v ucelenom bloku, uvádzame preto rovnakú odpoveď ako v predchádzajúcich textoch.

„Aj v parlamentných voľbách sme vytvorili blok národných síl, ktoré sa dostali následne do parlamentu. Chcem pokračovať kontinuálne v národnej politike ako zástupca národných síl voči zahraničiu a opraviť tak reputáciu Slovenska. Chcem budovať spoluprácu štátov V4 a pokračovať v začatej práci, ktorú som začal ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Stmeľoval som intenzívne záujmy V4 v stredoeurópskom priestore,“ uviedol.

Danko pripomína, že SNS navrhovala na kandidatúru súčasného premiéra Roberta Fica, no k dohode nedošlo. „Naši voliči pokladajú Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho za liberálnych predstaviteľov. Pre nás je najdôležitejšie zachovanie koalície a veríme, že sa nám to aj podarí,“ uviedol.

„Keďže nebola možná politická dohoda v koalícii, otázkou je, ako sa bude Peter Pellegrini správať, keďže aj v niekoľkých televíznych reláciách potvrdil, že nevie, aký bude mať postoj k premiérovi. Čo nevylučuje, že nebude mať rovnaký postoj, ako mal prezident Michal Kováč k Vladimírovi Mečiarovi. U nás to vzbudzuje obavu, že môže dôjsť k oslabeniu koalície,“ dodal. Na otázku právomocí líder SNS neodpovedal.

V prezidentských voľbách kandiduje Krisztián Forró
Video
Zdroj: TV Pravda

Dubovský, Náhlik aj Forró si vedia predstaviť posilnenie právomocí

Podľa historika Ústavu pamäti národa Patrika Dubovského by mal byť prezident pevný a rázny v rozhodnutiach a mal by byť pre občanov vzorom. „Mal by byť zástancom ľudí vytláčaných na okraj spoločnosti a ponižovaných z iracionálnych dôvodov a kritik totalitných tendencií v spoločnosti a politike,“ uviedol.

Právomoci prezidenta by mali byť podľa Dubovského posilnené len mierne. „Aby napríklad vetovanie zákonov muselo byť prelomené vyšším kvórom v parlamente. Tiež aby na prezidentom napadnuté návrhy zákonov na Ústavnom súde SR muselo byť automaticky uplatnené pozastavenie platnosti takýchto zákonov,“ dodal.

Bývalý policajt Milan Náhlik hovorí, že prezident by mal byť v prvom rade skromný. „Nenahneval by som sa, ak by právomoci prezidenta boli silnejšie, ale účinne sa dá pracovať aj s takými právomocami, aké dnes prezidentovi prináležia,“ hovorí na margo posilnenia právomocí.

Predseda maďarskej strany Aliancia – Szövetség Krisztián Forró hovorí, že prezident musí poznať ľudí z komunity a pracovať pre nich. „A musí k tomu nútiť vládu aj opozíciu,“ hovorí. Čo sa týka právomocí, vedel by si predstaviť ich posilnenie. „Aj keď má prezident vôľu byť aktívnym, jeho možnosti ovplyvniť politiku na Slovensku sú obmedzené. Vzhľadom na to, že prezident je priamo volený občanmi, čím je jeho mandát veľmi silný, rozšírenie jeho právomocí by bolo opodstatnené,“ dodal pre Pravdu.

Danko ohlásil kandidatúru. Chce byť prezidentom najmä súčasnej koalície
Video
Zdroj: ta3

Švec hovorí o prezidentskom štáte

Predstavy lídra Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu o prezidentovi sú jasné a zhodujú sa s líniou strany, ktorú vedie. „Heterosexuálny Slovák kresťanskej viery, ktorého srdce bije pre náš slovenský národ a ktorý má odvahu sa postaviť proti globalistom a ich plánom. Môj životný príbeh ma do tejto úlohy priam predurčuje,“ objasnil Kotleba svoju predstavu o prezidentovi.

Aj on si vie predstaviť posilnenie právomocí. „Viem si predstaviť úpravu a posilnenie prezidentských právomocí podľa vzoru Ruskej federácie alebo aj USA. Prezident ako hlava štátu musí mať reálnu právomoc zabrániť škodcom národa na účasti vo vláde. A tie dnes nemá,“ dodal.

Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec popisuje prezidenta podľa svojej predstavy ako vlastenca, rovného chlapa, ktorý keď niečo povie, tak si za tým pevne stojí. „Neúplatný, ktorý sa nenechá vydierať a zastrašiť. Chlap, ktorý má za sebou úspešný a dlhodobý životný príbeh v prospech ľudí na Slovensku. Jednoducho povedané, Slovenská republika potrebuje Róberta Šveca. Pretože Slovensko potrebuje odvážneho prezidenta,“ hovorí.

Čo sa týka posilnenia právomocí, Švec sa ako vyštudovaný politológ stále viac prikláňa k názoru, že Slovensko potrebuje prezidentskú formu vlády. „To znamená, že prezident by bol aj šéfom vlády. Tým sa zabezpečí stabilita politického systému a zabezpečí sa prehľadnosť fungovania politického systému, ktorý sa zároveň vyčistí od akože politikov, ktorí z politiky robia holubník a cirkus,“ dodal.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Štefan Harabin #Marian Kotleba #Igor Matovič #Ján Kubiš #Andrej Danko #Peter Pellegrini #Ivan Korčok #Róbert Švec #Krisztián Forró #prezidentské voľby 2024 #Patrik Dubovský #Milan Náhlik