Člen volebnej komisie: Pravidlá, právomoci a plat

Počas prezidentských volieb 2024 bude pôsobiť 5 938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií.

08.03.2024 06:00
parlamentné voľby 2023, voliči, Žilina, volebná... Foto: ,
Volebná komisia v Žiline počas predčasných parlamentných volieb, 30. septembra 2023.
debata (5)

Do okrskovej volebnej komisie mohla delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor kandidáta.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručovala politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) do 19. 02. 2024.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Okresná volebná komisia

Do okresnej volebnej komisie mohla delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor kandidáta .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručila politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu do 19. 02. 2024).

Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Čo smú a nesmú členovia volebných komisií

Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov.

Odmeny členov volebných komisií

Každý člen okresnej a okrskovej volebnej komisie dostane odmenu 69 eur za každý deň, keď sa voľby konajú. Predsedovi komisie patrí 89,7 eura a zapisovateľovi 86,25 eura za deň.

Keď sa uskutoční druhé kolo volieb, výšku odmeny upravia podľa priemernej mzdy v ekonomike za posledný štvrťrok roku 2023.

Informácie sú zo stránky ministerstva vnútra

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #prezident #volebná komisia #voľby prezidenta #Štátna volebná komisia #prezidentské voľby 2024